ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარები

მთაწმინდა

მაჟ. ოლქი
01.01 2. დავით ავალიანი - 2474 (10.87%)
3. ბადრი ხურცილავა - 704 (3.09%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 4403 (19.34%)
8. ზაზა მამალაძე - 1294 (5.68%)
10. მაია ხოფერია - 563 (2.47%)
17. გიორგი კაკურია - 106 (0.47%)
37. პართენ ყიფშიძე - 88 (0.39%)
38. ნანა ჭიკაძე - 94 (0.41%)
39. ლევან პაპაშვილი - 179 (0.79%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 12864 (56.5%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
01.01 1 2. დავით ავალიანი - 59 (11.07%)
3. ბადრი ხურცილავა - 23 (4.32%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 103 (19.32%)
8. ზაზა მამალაძე - 20 (3.75%)
10. მაია ხოფერია - 17 (3.19%)
17. გიორგი კაკურია - 6 (1.13%)
37. პართენ ყიფშიძე - 13 (2.44%)
38. ნანა ჭიკაძე - 1 (0.19%)
39. ლევან პაპაშვილი - 7 (1.31%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 284 (53.28%)
ოქმი
01.01 2 2. დავით ავალიანი - 70 (14.46%)
3. ბადრი ხურცილავა - 14 (2.89%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 119 (24.59%)
8. ზაზა მამალაძე - 23 (4.75%)
10. მაია ხოფერია - 14 (2.89%)
17. გიორგი კაკურია - 1 (0.21%)
37. პართენ ყიფშიძე - 1 (0.21%)
38. ნანა ჭიკაძე - 0 (0%)
39. ლევან პაპაშვილი - 4 (0.83%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 238 (49.17%)
ოქმი
01.01 3 2. დავით ავალიანი - 80 (13.49%)
3. ბადრი ხურცილავა - 21 (3.54%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 135 (22.77%)
8. ზაზა მამალაძე - 30 (5.06%)
10. მაია ხოფერია - 12 (2.02%)
17. გიორგი კაკურია - 3 (0.51%)
37. პართენ ყიფშიძე - 5 (0.84%)
38. ნანა ჭიკაძე - 1 (0.17%)
39. ლევან პაპაშვილი - 5 (0.84%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 301 (50.76%)
ოქმი
01.01 4 2. დავით ავალიანი - 46 (10.38%)
3. ბადრი ხურცილავა - 18 (4.06%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 78 (17.61%)
8. ზაზა მამალაძე - 26 (5.87%)
10. მაია ხოფერია - 17 (3.84%)
17. გიორგი კაკურია - 2 (0.45%)
37. პართენ ყიფშიძე - 1 (0.23%)
38. ნანა ჭიკაძე - 2 (0.45%)
39. ლევან პაპაშვილი - 1 (0.23%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 252 (56.88%)
ოქმი
01.01 5 2. დავით ავალიანი - 62 (11.7%)
3. ბადრი ხურცილავა - 32 (6.04%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 83 (15.66%)
8. ზაზა მამალაძე - 31 (5.85%)
10. მაია ხოფერია - 17 (3.21%)
17. გიორგი კაკურია - 4 (0.75%)
37. პართენ ყიფშიძე - 3 (0.57%)
38. ნანა ჭიკაძე - 2 (0.38%)
39. ლევან პაპაშვილი - 2 (0.38%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 294 (55.47%)
ოქმი
01.01 6 2. დავით ავალიანი - 64 (9.25%)
3. ბადრი ხურცილავა - 33 (4.77%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 103 (14.88%)
8. ზაზა მამალაძე - 36 (5.2%)
10. მაია ხოფერია - 19 (2.75%)
17. გიორგი კაკურია - 4 (0.58%)
37. პართენ ყიფშიძე - 1 (0.14%)
38. ნანა ჭიკაძე - 6 (0.87%)
39. ლევან პაპაშვილი - 2 (0.29%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 424 (61.27%)
ოქმი
01.01 7 2. დავით ავალიანი - 51 (9.07%)
3. ბადრი ხურცილავა - 14 (2.49%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 124 (22.06%)
8. ზაზა მამალაძე - 24 (4.27%)
10. მაია ხოფერია - 17 (3.02%)
17. გიორგი კაკურია - 3 (0.53%)
37. პართენ ყიფშიძე - 3 (0.53%)
38. ნანა ჭიკაძე - 2 (0.36%)
39. ლევან პაპაშვილი - 4 (0.71%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 320 (56.94%)
ოქმი
01.01 8 2. დავით ავალიანი - 44 (10.35%)
3. ბადრი ხურცილავა - 12 (2.82%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 73 (17.18%)
8. ზაზა მამალაძე - 26 (6.12%)
10. მაია ხოფერია - 12 (2.82%)
17. გიორგი კაკურია - 6 (1.41%)
37. პართენ ყიფშიძე - 5 (1.18%)
38. ნანა ჭიკაძე - 0 (0%)
39. ლევან პაპაშვილი - 0 (0%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 247 (58.12%)
ოქმი
01.01 9 2. დავით ავალიანი - 62 (10.3%)
3. ბადრი ხურცილავა - 26 (4.32%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 120 (19.93%)
8. ზაზა მამალაძე - 33 (5.48%)
10. მაია ხოფერია - 13 (2.16%)
17. გიორგი კაკურია - 1 (0.17%)
37. პართენ ყიფშიძე - 2 (0.33%)
38. ნანა ჭიკაძე - 3 (0.5%)
39. ლევან პაპაშვილი - 8 (1.33%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 334 (55.48%)
ოქმი
01.01 10 2. დავით ავალიანი - 78 (11.5%)
3. ბადრი ხურცილავა - 26 (3.83%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 116 (17.11%)
8. ზაზა მამალაძე - 35 (5.16%)
10. მაია ხოფერია - 22 (3.24%)
17. გიორგი კაკურია - 5 (0.74%)
37. პართენ ყიფშიძე - 2 (0.29%)
38. ნანა ჭიკაძე - 2 (0.29%)
39. ლევან პაპაშვილი - 4 (0.59%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 388 (57.23%)
ოქმი
01.01 11 2. დავით ავალიანი - 99 (15.57%)
3. ბადრი ხურცილავა - 24 (3.77%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 117 (18.4%)
8. ზაზა მამალაძე - 31 (4.87%)
10. მაია ხოფერია - 15 (2.36%)
17. გიორგი კაკურია - 3 (0.47%)
37. პართენ ყიფშიძე - 2 (0.31%)
38. ნანა ჭიკაძე - 9 (1.42%)
39. ლევან პაპაშვილი - 1 (0.16%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 335 (52.67%)
ოქმი
01.01 12 2. დავით ავალიანი - 87 (13.77%)
3. ბადრი ხურცილავა - 22 (3.48%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 125 (19.78%)
8. ზაზა მამალაძე - 48 (7.59%)
10. მაია ხოფერია - 14 (2.22%)
17. გიორგი კაკურია - 2 (0.32%)
37. პართენ ყიფშიძე - 1 (0.16%)
38. ნანა ჭიკაძე - 2 (0.32%)
39. ლევან პაპაშვილი - 8 (1.27%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 323 (51.11%)
ოქმი
01.01 13 2. დავით ავალიანი - 56 (9.96%)
3. ბადრი ხურცილავა - 14 (2.49%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 87 (15.48%)
8. ზაზა მამალაძე - 28 (4.98%)
10. მაია ხოფერია - 10 (1.78%)
17. გიორგი კაკურია - 1 (0.18%)
37. პართენ ყიფშიძე - 1 (0.18%)
38. ნანა ჭიკაძე - 7 (1.25%)
39. ლევან პაპაშვილი - 3 (0.53%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 355 (63.17%)
ოქმი
01.01 14 2. დავით ავალიანი - 65 (12.6%)
3. ბადრი ხურცილავა - 20 (3.88%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 97 (18.8%)
8. ზაზა მამალაძე - 23 (4.46%)
10. მაია ხოფერია - 12 (2.33%)
17. გიორგი კაკურია - 2 (0.39%)
37. პართენ ყიფშიძე - 3 (0.58%)
38. ნანა ჭიკაძე - 3 (0.58%)
39. ლევან პაპაშვილი - 6 (1.16%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 285 (55.23%)
ოქმი
01.01 15 2. დავით ავალიანი - 100 (15.17%)
3. ბადრი ხურცილავა - 31 (4.7%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 102 (15.48%)
8. ზაზა მამალაძე - 42 (6.37%)
10. მაია ხოფერია - 7 (1.06%)
17. გიორგი კაკურია - 0 (0%)
37. პართენ ყიფშიძე - 4 (0.61%)
38. ნანა ჭიკაძე - 3 (0.46%)
39. ლევან პაპაშვილი - 7 (1.06%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 363 (55.08%)
ოქმი
01.01 16 2. დავით ავალიანი - 69 (10.28%)
3. ბადრი ხურცილავა - 31 (4.62%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 157 (23.4%)
8. ზაზა მამალაძე - 47 (7%)
10. მაია ხოფერია - 28 (4.17%)
17. გიორგი კაკურია - 6 (0.89%)
37. პართენ ყიფშიძე - 0 (0%)
38. ნანა ჭიკაძე - 2 (0.3%)
39. ლევან პაპაშვილი - 6 (0.89%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 325 (48.44%)
ოქმი
01.01 17 2. დავით ავალიანი - 47 (11.78%)
3. ბადრი ხურცილავა - 17 (4.26%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 82 (20.55%)
8. ზაზა მამალაძე - 17 (4.26%)
10. მაია ხოფერია - 13 (3.26%)
17. გიორგი კაკურია - 2 (0.5%)
37. პართენ ყიფშიძე - 2 (0.5%)
38. ნანა ჭიკაძე - 0 (0%)
39. ლევან პაპაშვილი - 4 (1%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 215 (53.88%)
ოქმი
01.01 18 2. დავით ავალიანი - 66 (13.98%)
3. ბადრი ხურცილავა - 11 (2.33%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 89 (18.86%)
8. ზაზა მამალაძე - 41 (8.69%)
10. მაია ხოფერია - 17 (3.6%)
17. გიორგი კაკურია - 1 (0.21%)
37. პართენ ყიფშიძე - 1 (0.21%)
38. ნანა ჭიკაძე - 1 (0.21%)
39. ლევან პაპაშვილი - 4 (0.85%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 241 (51.06%)
ოქმი
01.01 19 2. დავით ავალიანი - 43 (7.07%)
3. ბადრი ხურცილავა - 20 (3.29%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 143 (23.52%)
8. ზაზა მამალაძე - 37 (6.09%)
10. მაია ხოფერია - 20 (3.29%)
17. გიორგი კაკურია - 5 (0.82%)
37. პართენ ყიფშიძე - 3 (0.49%)
38. ნანა ჭიკაძე - 5 (0.82%)
39. ლევან პაპაშვილი - 2 (0.33%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 330 (54.28%)
ოქმი
01.01 20 2. დავით ავალიანი - 136 (23.94%)
3. ბადრი ხურცილავა - 18 (3.17%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 97 (17.08%)
8. ზაზა მამალაძე - 24 (4.23%)
10. მაია ხოფერია - 14 (2.46%)
17. გიორგი კაკურია - 0 (0%)
37. პართენ ყიფშიძე - 3 (0.53%)
38. ნანა ჭიკაძე - 2 (0.35%)
39. ლევან პაპაშვილი - 7 (1.23%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 267 (47.01%)
ოქმი
01.01 21 2. დავით ავალიანი - 115 (18.11%)
3. ბადრი ხურცილავა - 15 (2.36%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 142 (22.36%)
8. ზაზა მამალაძე - 43 (6.77%)
10. მაია ხოფერია - 15 (2.36%)
17. გიორგი კაკურია - 3 (0.47%)
37. პართენ ყიფშიძე - 2 (0.31%)
38. ნანა ჭიკაძე - 0 (0%)
39. ლევან პაპაშვილი - 1 (0.16%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 299 (47.09%)
ოქმი
01.01 22 2. დავით ავალიანი - 47 (6.64%)
3. ბადრი ხურცილავა - 15 (2.12%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 180 (25.42%)
8. ზაზა მამალაძე - 35 (4.94%)
10. მაია ხოფერია - 17 (2.4%)
17. გიორგი კაკურია - 5 (0.71%)
37. პართენ ყიფშიძე - 1 (0.14%)
38. ნანა ჭიკაძე - 1 (0.14%)
39. ლევან პაპაშვილი - 5 (0.71%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 402 (56.78%)
ოქმი
01.01 23 2. დავით ავალიანი - 76 (11.59%)
3. ბადრი ხურცილავა - 16 (2.44%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 172 (26.22%)
8. ზაზა მამალაძე - 70 (10.67%)
10. მაია ხოფერია - 10 (1.52%)
17. გიორგი კაკურია - 1 (0.15%)
37. პართენ ყიფშიძე - 3 (0.46%)
38. ნანა ჭიკაძე - 2 (0.3%)
39. ლევან პაპაშვილი - 4 (0.61%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 302 (46.04%)
ოქმი
01.01 24 2. დავით ავალიანი - 70 (10.65%)
3. ბადრი ხურცილავა - 18 (2.74%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 138 (21%)
8. ზაზა მამალაძე - 27 (4.11%)
10. მაია ხოფერია - 18 (2.74%)
17. გიორგი კაკურია - 4 (0.61%)
37. პართენ ყიფშიძე - 1 (0.15%)
38. ნანა ჭიკაძე - 3 (0.46%)
39. ლევან პაპაშვილი - 5 (0.76%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 373 (56.77%)
ოქმი
01.01 25 2. დავით ავალიანი - 82 (16.84%)
3. ბადრი ხურცილავა - 15 (3.08%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 94 (19.3%)
8. ზაზა მამალაძე - 23 (4.72%)
10. მაია ხოფერია - 18 (3.7%)
17. გიორგი კაკურია - 3 (0.62%)
37. პართენ ყიფშიძე - 3 (0.62%)
38. ნანა ჭიკაძე - 1 (0.21%)
39. ლევან პაპაშვილი - 4 (0.82%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 244 (50.1%)
ოქმი
01.01 26 2. დავით ავალიანი - 84 (14.07%)
3. ბადრი ხურცილავა - 16 (2.68%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 127 (21.27%)
8. ზაზა მამალაძე - 43 (7.2%)
10. მაია ხოფერია - 11 (1.84%)
17. გიორგი კაკურია - 3 (0.5%)
37. პართენ ყიფშიძე - 0 (0%)
38. ნანა ჭიკაძე - 3 (0.5%)
39. ლევან პაპაშვილი - 4 (0.67%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 306 (51.26%)
ოქმი
01.01 27 2. დავით ავალიანი - 71 (10.44%)
3. ბადრი ხურცილავა - 17 (2.5%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 129 (18.97%)
8. ზაზა მამალაძე - 43 (6.32%)
10. მაია ხოფერია - 23 (3.38%)
17. გიორგი კაკურია - 0 (0%)
37. პართენ ყიფშიძე - 0 (0%)
38. ნანა ჭიკაძე - 4 (0.59%)
39. ლევან პაპაშვილი - 4 (0.59%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 389 (57.21%)
ოქმი
01.01 28 2. დავით ავალიანი - 46 (7.23%)
3. ბადრი ხურცილავა - 20 (3.14%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 140 (22.01%)
8. ზაზა მამალაძე - 74 (11.64%)
10. მაია ხოფერია - 17 (2.67%)
17. გიორგი კაკურია - 2 (0.31%)
37. პართენ ყიფშიძე - 7 (1.1%)
38. ნანა ჭიკაძე - 4 (0.63%)
39. ლევან პაპაშვილი - 8 (1.26%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 318 (50%)
ოქმი
01.01 29 2. დავით ავალიანი - 79 (11.63%)
3. ბადრი ხურცილავა - 24 (3.53%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 115 (16.94%)
8. ზაზა მამალაძე - 44 (6.48%)
10. მაია ხოფერია - 12 (1.77%)
17. გიორგი კაკურია - 2 (0.29%)
37. პართენ ყიფშიძე - 3 (0.44%)
38. ნანა ჭიკაძე - 2 (0.29%)
39. ლევან პაპაშვილი - 4 (0.59%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 394 (58.03%)
ოქმი
01.01 30 2. დავით ავალიანი - 49 (8.07%)
3. ბადრი ხურცილავა - 22 (3.62%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 96 (15.82%)
8. ზაზა მამალაძე - 34 (5.6%)
10. მაია ხოფერია - 12 (1.98%)
17. გიორგი კაკურია - 5 (0.82%)
37. პართენ ყიფშიძე - 3 (0.49%)
38. ნანა ჭიკაძე - 2 (0.33%)
39. ლევან პაპაშვილი - 3 (0.49%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 381 (62.77%)
ოქმი
01.01 31 2. დავით ავალიანი - 56 (8.87%)
3. ბადრი ხურცილავა - 27 (4.28%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 109 (17.27%)
8. ზაზა მამალაძე - 46 (7.29%)
10. მაია ხოფერია - 14 (2.22%)
17. გიორგი კაკურია - 6 (0.95%)
37. პართენ ყიფშიძე - 1 (0.16%)
38. ნანა ჭიკაძე - 3 (0.48%)
39. ლევან პაპაშვილი - 4 (0.63%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 365 (57.84%)
ოქმი
01.01 32 2. დავით ავალიანი - 76 (9.91%)
3. ბადრი ხურცილავა - 17 (2.22%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 155 (20.21%)
8. ზაზა მამალაძე - 32 (4.17%)
10. მაია ხოფერია - 17 (2.22%)
17. გიორგი კაკურია - 5 (0.65%)
37. პართენ ყიფშიძე - 1 (0.13%)
38. ნანა ჭიკაძე - 5 (0.65%)
39. ლევან პაპაშვილი - 12 (1.56%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 447 (58.28%)
ოქმი
01.01 33 2. დავით ავალიანი - 64 (11.74%)
3. ბადრი ხურცილავა - 28 (5.14%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 119 (21.83%)
8. ზაზა მამალაძე - 37 (6.79%)
10. მაია ხოფერია - 15 (2.75%)
17. გიორგი კაკურია - 3 (0.55%)
37. პართენ ყიფშიძე - 1 (0.18%)
38. ნანა ჭიკაძე - 2 (0.37%)
39. ლევან პაპაშვილი - 4 (0.73%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 272 (49.91%)
ოქმი
01.01 35 2. დავით ავალიანი - 48 (7.67%)
3. ბადრი ხურცილავა - 7 (1.12%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 82 (13.1%)
8. ზაზა მამალაძე - 37 (5.91%)
10. მაია ხოფერია - 19 (3.04%)
17. გიორგი კაკურია - 1 (0.16%)
37. პართენ ყიფშიძე - 1 (0.16%)
38. ნანა ჭიკაძე - 3 (0.48%)
39. ლევან პაპაშვილი - 5 (0.8%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 423 (67.57%)
ოქმი
01.01 36 2. დავით ავალიანი - 15 (8.06%)
3. ბადრი ხურცილავა - 3 (1.61%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 18 (9.68%)
8. ზაზა მამალაძე - 8 (4.3%)
10. მაია ხოფერია - 4 (2.15%)
17. გიორგი კაკურია - 1 (0.54%)
37. პართენ ყიფშიძე - 0 (0%)
38. ნანა ჭიკაძე - 0 (0%)
39. ლევან პაპაშვილი - 1 (0.54%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 136 (73.12%)
ოქმი
01.01 37 2. დავით ავალიანი - 49 (4.81%)
3. ბადრი ხურცილავა - 6 (0.59%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 118 (11.59%)
8. ზაზა მამალაძე - 36 (3.54%)
10. მაია ხოფერია - 12 (1.18%)
17. გიორგი კაკურია - 0 (0%)
37. პართენ ყიფშიძე - 3 (0.29%)
38. ნანა ჭიკაძე - 5 (0.49%)
39. ლევან პაპაშვილი - 17 (1.67%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 772 (75.83%)
ოქმი
01.01 38 2. დავით ავალიანი - 24 (4.39%)
3. ბადრი ხურცილავა - 10 (1.83%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 196 (35.83%)
8. ზაზა მამალაძე - 15 (2.74%)
10. მაია ხოფერია - 10 (1.83%)
17. გიორგი კაკურია - 4 (0.73%)
37. პართენ ყიფშიძე - 1 (0.18%)
38. ნანა ჭიკაძე - 0 (0%)
39. ლევან პაპაშვილი - 3 (0.55%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 284 (51.92%)
ოქმი
01.01 39 2. დავით ავალიანი - 39 (4.63%)
3. ბადრი ხურცილავა - 1 (0.12%)
5. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - 123 (14.61%)
8. ზაზა მამალაძე - 25 (2.97%)
10. მაია ხოფერია - 9 (1.07%)
17. გიორგი კაკურია - 1 (0.12%)
37. პართენ ყიფშიძე - 1 (0.12%)
38. ნანა ჭიკაძე - 1 (0.12%)
39. ლევან პაპაშვილი - 6 (0.71%)
41. ჯაბა ჯიშკარიანი - 636 (75.53%)
ოქმი