ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარები

საგარეჯო

მაჟ. ოლქი
11.01 2. ვალერი შიოშვილი - 6 (1.29%)
5. იდრის მამედოვი - 15 (3.23%)
8. ზაზა ხიზანიშვილი - 122 (26.24%)
41. დავითი არაბული - 236 (50.75%)
42. იაგო ღრუბელაშვილი - 86 (18.49%)
11.02 2. დავით აფციაური - 10 (6.45%)
5. ივანე დიდებაშვილი - 49 (31.61%)
8. თამაზი აბგაიძე - 11 (7.1%)
41. ხათუნა ბერიძე - 85 (54.84%)
11.03 2. გიორგი დიღმელაშვილი - 20 (6.78%)
5. ირაკლი ჯინჭარაძე - 51 (17.29%)
8. უშანგი ხინჩაგაშვილი - 10 (3.39%)
41. თამუნა ნაკანი - 50 (16.95%)
42. კონსტანტინე ღოღელიანი - 164 (55.59%)
11.04 2. ვახტანგი მესხიშვილი - 40 (7.81%)
3. მარინე ხატიაშვილი - 21 (4.1%)
5. ოთარი თამაზაშვილი - 119 (23.24%)
8. ვახტანგ ციქურიშვილი - 33 (6.45%)
41. ნიკო ნახუცრიშვილი - 299 (58.4%)
11.05 2. თეიმურაზ ყუშიტაშვილი - 153 (16.09%)
3. ვლადიმერ უსტიაშვილი - 94 (9.88%)
5. ნათია უსტიაშვილი - 101 (10.62%)
8. ირმა ზუკაკიშვილი - 129 (13.56%)
41. დავითი თათრიშვილი - 474 (49.84%)
11.06 2. ელისო შიოშვილი - 164 (16.22%)
5. გიორგი ხარატიძე - 106 (10.48%)
8. შოთა როსტომაშვილი - 279 (27.6%)
41. ელენე სამხთუაშვილი - 462 (45.7%)
11.07.01 2. გიორგი ქურხული - 153 (6.46%)
3. კახაბერი ლაფერიშვილი - 377 (15.91%)
5. ალექსი გოდერძიშვილი - 231 (9.75%)
8. ლევან თედიაშვილი - 201 (8.48%)
41. ოთარ ჩალათაშვილი - 1408 (59.41%)
11.07.02 2. თაკო გოგიტაშვილი - 243 (11.37%)
3. ვასილი დარბაისელი - 122 (5.71%)
5. გიორგი კუჭუაშვილი - 256 (11.98%)
8. მირიანი აზარიაშვილი - 148 (6.93%)
38. გიორგი ძაბილაშვილი - 94 (4.4%)
41. ივანე ივანიშვილი - 1274 (59.62%)
11.08 2. გიორგი ჭიაბერაშვილი - 90 (7.13%)
3. ვაჟა კევლიშვილი - 11 (0.87%)
5. ვასილი კანჯარაშვილი - 157 (12.44%)
8. გიორგი კანჯარაშვილი - 32 (2.54%)
41. ივანე ბეჟიაშვილი - 681 (53.96%)
42. გიორგი კაკუტაშვილი - 291 (23.06%)
11.09 2. ლარისა ხუციშვილი - 19 (22.89%)
5. რომანი პასიკაშვილი - 1 (1.2%)
8. გიორგი ნარსია - 3 (3.61%)
41. გიორგი მუჩიაშვილი - 60 (72.29%)
11.10 2. გიორგი ახალკაციშვილი - 39 (10.26%)
5. ვახტანგ ოდიკაძე - 46 (12.11%)
8. დავითი ჭიკაძე - 59 (15.53%)
41. ვეფხია ჩერქეზიშვილი - 236 (62.11%)
11.11 2. გივი დაბახიშვილი - 59 (6.59%)
5. კახა უცუნაშვილი - 151 (16.87%)
8. ალექსანდრე კუზანაშვილი - 59 (6.59%)
41. ნიკო გიუაშვილი - 626 (69.94%)
11.12 2. თამარი მანძულაშვილი - 35 (4.2%)
5. ნიკო ღვინაშვილი - 178 (21.37%)
8. გიორგი გორელიშვილი - 191 (22.93%)
41. მამუკა ჯაჭვაძე - 429 (51.5%)
11.13 2. გიორგი ამბარდნიშვილი - 46 (3.54%)
3. მალხაზ ფილაური - 81 (6.24%)
5. ივანე კუზანაშვილი - 47 (3.62%)
8. ოთარი ოთიაშვილი - 172 (13.25%)
41. დიმიტრი მჭედლიშვილი - 952 (73.34%)
11.14 2. გოჩა გიქორაშვილი - 102 (11.33%)
3. მერაბი ჯავახიშვილი - 66 (7.33%)
5. მარინე ყაჭიური - 60 (6.67%)
8. სარქისა ათაბეგაშვილი - 125 (13.89%)
41. ავთანდილი გოგიაშვილი - 547 (60.78%)
11.15 2. დარეჯანი გაბრელაშვილი - 60 (18.46%)
5. ელგუჯი ზირაქაშვილი - 15 (4.62%)
41. სოსო ჭიკაძე - 250 (76.92%)
11.16 2. თეირანი თუშიშვილი - 2 (0.73%)
3. თამაზ ხუროშვილი - 57 (20.88%)
5. გელა ჭამიაშვილი - 21 (7.69%)
8. ნინო ხუროშვილი - 19 (6.96%)
10. ზვიადი ხუროშვილი - 17 (6.23%)
41. თენგიზი ძირკველიშვილი - 157 (57.51%)
11.17 2. კოშკარ გუსეინოვი - 56 (4.95%)
5. ორუჯ კულიევი - 93 (8.22%)
41. აიაზ ბაირამოვი - 774 (68.37%)
42. მახმად მამედოვი - 209 (18.46%)
11.18 2. მუბარიზ მამედოვი - 201 (19.42%)
5. რასიმ ასკეროვი - 154 (14.88%)
41. ელშად კურბანოვი - 680 (65.7%)
11.19 2. მახლუკ ბაირამოვი - 27 (2.72%)
3. შახვალათ ხეირხაბაროვი - 76 (7.67%)
5. რამიზ ეიბოვი - 352 (35.52%)
41. ილგარ ოჯახვერდიევი - 536 (54.09%)
11.20 5. იოლჩუ სულეიმანოვი - 20 (3.21%)
41. ეთბარ ილიასოვი - 604 (96.79%)
11.21 2. ბექა ასლამაზაშვილი - 13 (4.11%)
3. მამია ჩართოლანი - 21 (6.65%)
5. გაგი გულბანი - 8 (2.53%)
8. გურამი ჭინჭარაული - 46 (14.56%)
41. ალექსი იოსელიანი - 228 (72.15%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
11.07.01 1 2. გიორგი ქურხული - 23 (6.23%)
3. კახაბერი ლაფერიშვილი - 63 (17.07%)
5. ალექსი გოდერძიშვილი - 23 (6.23%)
8. ლევან თედიაშვილი - 28 (7.59%)
41. ოთარ ჩალათაშვილი - 232 (62.87%)
ოქმი
11.07.01 2 2. გიორგი ქურხული - 35 (5.61%)
3. კახაბერი ლაფერიშვილი - 72 (11.54%)
5. ალექსი გოდერძიშვილი - 55 (8.81%)
8. ლევან თედიაშვილი - 54 (8.65%)
41. ოთარ ჩალათაშვილი - 408 (65.38%)
ოქმი
11.07.01 3 2. გიორგი ქურხული - 51 (9.71%)
3. კახაბერი ლაფერიშვილი - 59 (11.24%)
5. ალექსი გოდერძიშვილი - 46 (8.76%)
8. ლევან თედიაშვილი - 37 (7.05%)
41. ოთარ ჩალათაშვილი - 332 (63.24%)
ოქმი
11.07.01 5 2. გიორგი ქურხული - 12 (3.95%)
3. კახაბერი ლაფერიშვილი - 37 (12.17%)
5. ალექსი გოდერძიშვილი - 38 (12.5%)
8. ლევან თედიაშვილი - 28 (9.21%)
41. ოთარ ჩალათაშვილი - 189 (62.17%)
ოქმი
11.07.01 8 2. გიორგი ქურხული - 32 (5.84%)
3. კახაბერი ლაფერიშვილი - 146 (26.64%)
5. ალექსი გოდერძიშვილი - 69 (12.59%)
8. ლევან თედიაშვილი - 54 (9.85%)
41. ოთარ ჩალათაშვილი - 247 (45.07%)
ოქმი
11.07.02 4 2. თაკო გოგიტაშვილი - 30 (7.73%)
3. ვასილი დარბაისელი - 38 (9.79%)
5. გიორგი კუჭუაშვილი - 20 (5.15%)
8. მირიანი აზარიაშვილი - 32 (8.25%)
38. გიორგი ძაბილაშვილი - 33 (8.51%)
41. ივანე ივანიშვილი - 235 (60.57%)
ოქმი
11.07.02 6 2. თაკო გოგიტაშვილი - 94 (16.52%)
3. ვასილი დარბაისელი - 19 (3.34%)
5. გიორგი კუჭუაშვილი - 58 (10.19%)
8. მირიანი აზარიაშვილი - 37 (6.5%)
38. გიორგი ძაბილაშვილი - 15 (2.64%)
41. ივანე ივანიშვილი - 346 (60.81%)
ოქმი
11.07.02 7 2. თაკო გოგიტაშვილი - 42 (13.04%)
3. ვასილი დარბაისელი - 8 (2.48%)
5. გიორგი კუჭუაშვილი - 43 (13.35%)
8. მირიანი აზარიაშვილი - 23 (7.14%)
38. გიორგი ძაბილაშვილი - 8 (2.48%)
41. ივანე ივანიშვილი - 198 (61.49%)
ოქმი
11.07.02 9 2. თაკო გოგიტაშვილი - 43 (10.29%)
3. ვასილი დარბაისელი - 47 (11.24%)
5. გიორგი კუჭუაშვილი - 43 (10.29%)
8. მირიანი აზარიაშვილი - 28 (6.7%)
38. გიორგი ძაბილაშვილი - 35 (8.37%)
41. ივანე ივანიშვილი - 222 (53.11%)
ოქმი
11.07.02 10 2. თაკო გოგიტაშვილი - 34 (7.73%)
3. ვასილი დარბაისელი - 10 (2.27%)
5. გიორგი კუჭუაშვილი - 92 (20.91%)
8. მირიანი აზარიაშვილი - 28 (6.36%)
38. გიორგი ძაბილაშვილი - 3 (0.68%)
41. ივანე ივანიშვილი - 273 (62.05%)
ოქმი
11.01 11 2. ვალერი შიოშვილი - 6 (1.29%)
5. იდრის მამედოვი - 15 (3.23%)
8. ზაზა ხიზანიშვილი - 122 (26.24%)
41. დავითი არაბული - 236 (50.75%)
42. იაგო ღრუბელაშვილი - 86 (18.49%)
ოქმი
11.02 12 2. დავით აფციაური - 10 (6.45%)
5. ივანე დიდებაშვილი - 49 (31.61%)
8. თამაზი აბგაიძე - 11 (7.1%)
41. ხათუნა ბერიძე - 85 (54.84%)
ოქმი
11.03 13 2. გიორგი დიღმელაშვილი - 20 (6.78%)
5. ირაკლი ჯინჭარაძე - 51 (17.29%)
8. უშანგი ხინჩაგაშვილი - 10 (3.39%)
41. თამუნა ნაკანი - 50 (16.95%)
42. კონსტანტინე ღოღელიანი - 164 (55.59%)
ოქმი
11.04 14 2. ვახტანგი მესხიშვილი - 40 (7.81%)
3. მარინე ხატიაშვილი - 21 (4.1%)
5. ოთარი თამაზაშვილი - 119 (23.24%)
8. ვახტანგ ციქურიშვილი - 33 (6.45%)
41. ნიკო ნახუცრიშვილი - 299 (58.4%)
ოქმი
11.05 15 2. თეიმურაზ ყუშიტაშვილი - 29 (7.97%)
3. ვლადიმერ უსტიაშვილი - 70 (19.23%)
5. ნათია უსტიაშვილი - 52 (14.29%)
8. ირმა ზუკაკიშვილი - 45 (12.36%)
41. დავითი თათრიშვილი - 168 (46.15%)
ოქმი
11.05 16 2. თეიმურაზ ყუშიტაშვილი - 124 (21.12%)
3. ვლადიმერ უსტიაშვილი - 24 (4.09%)
5. ნათია უსტიაშვილი - 49 (8.35%)
8. ირმა ზუკაკიშვილი - 84 (14.31%)
41. დავითი თათრიშვილი - 306 (52.13%)
ოქმი
11.06 17 2. ელისო შიოშვილი - 75 (28.3%)
5. გიორგი ხარატიძე - 26 (9.81%)
8. შოთა როსტომაშვილი - 48 (18.11%)
41. ელენე სამხთუაშვილი - 116 (43.77%)
ოქმი
11.06 18 2. ელისო შიოშვილი - 41 (12.39%)
5. გიორგი ხარატიძე - 48 (14.5%)
8. შოთა როსტომაშვილი - 83 (25.08%)
41. ელენე სამხთუაშვილი - 159 (48.04%)
ოქმი
11.06 19 2. ელისო შიოშვილი - 48 (11.57%)
5. გიორგი ხარატიძე - 32 (7.71%)
8. შოთა როსტომაშვილი - 148 (35.66%)
41. ელენე სამხთუაშვილი - 187 (45.06%)
ოქმი
11.08 20 2. გიორგი ჭიაბერაშვილი - 50 (6.82%)
3. ვაჟა კევლიშვილი - 9 (1.23%)
5. ვასილი კანჯარაშვილი - 59 (8.05%)
8. გიორგი კანჯარაშვილი - 24 (3.27%)
41. ივანე ბეჟიაშვილი - 446 (60.85%)
42. გიორგი კაკუტაშვილი - 145 (19.78%)
ოქმი
11.08 21 2. გიორგი ჭიაბერაშვილი - 31 (6.3%)
3. ვაჟა კევლიშვილი - 1 (0.2%)
5. ვასილი კანჯარაშვილი - 91 (18.5%)
8. გიორგი კანჯარაშვილი - 8 (1.63%)
41. ივანე ბეჟიაშვილი - 217 (44.11%)
42. გიორგი კაკუტაშვილი - 144 (29.27%)
ოქმი
11.08 22 2. გიორგი ჭიაბერაშვილი - 9 (24.32%)
3. ვაჟა კევლიშვილი - 1 (2.7%)
5. ვასილი კანჯარაშვილი - 7 (18.92%)
8. გიორგი კანჯარაშვილი - 0 (0%)
41. ივანე ბეჟიაშვილი - 18 (48.65%)
42. გიორგი კაკუტაშვილი - 2 (5.41%)
ოქმი
11.09 23 2. ლარისა ხუციშვილი - 19 (22.89%)
5. რომანი პასიკაშვილი - 1 (1.2%)
8. გიორგი ნარსია - 3 (3.61%)
41. გიორგი მუჩიაშვილი - 60 (72.29%)
ოქმი
11.10 24 2. გიორგი ახალკაციშვილი - 39 (10.26%)
5. ვახტანგ ოდიკაძე - 46 (12.11%)
8. დავითი ჭიკაძე - 59 (15.53%)
41. ვეფხია ჩერქეზიშვილი - 236 (62.11%)
ოქმი
11.11 25 2. გივი დაბახიშვილი - 21 (7.17%)
5. კახა უცუნაშვილი - 51 (17.41%)
8. ალექსანდრე კუზანაშვილი - 11 (3.75%)
41. ნიკო გიუაშვილი - 210 (71.67%)
ოქმი
11.11 26 2. გივი დაბახიშვილი - 35 (8.82%)
5. კახა უცუნაშვილი - 51 (12.85%)
8. ალექსანდრე კუზანაშვილი - 42 (10.58%)
41. ნიკო გიუაშვილი - 269 (67.76%)
ოქმი
11.11 27 2. გივი დაბახიშვილი - 3 (1.46%)
5. კახა უცუნაშვილი - 49 (23.9%)
8. ალექსანდრე კუზანაშვილი - 6 (2.93%)
41. ნიკო გიუაშვილი - 147 (71.71%)
ოქმი
11.12 28 2. თამარი მანძულაშვილი - 23 (5.84%)
5. ნიკო ღვინაშვილი - 51 (12.94%)
8. გიორგი გორელიშვილი - 68 (17.26%)
41. მამუკა ჯაჭვაძე - 252 (63.96%)
ოქმი
11.12 29 2. თამარი მანძულაშვილი - 12 (2.73%)
5. ნიკო ღვინაშვილი - 127 (28.93%)
8. გიორგი გორელიშვილი - 123 (28.02%)
41. მამუკა ჯაჭვაძე - 177 (40.32%)
ოქმი
11.13 30 2. გიორგი ამბარდნიშვილი - 20 (3.56%)
3. მალხაზ ფილაური - 6 (1.07%)
5. ივანე კუზანაშვილი - 11 (1.96%)
8. ოთარი ოთიაშვილი - 126 (22.42%)
41. დიმიტრი მჭედლიშვილი - 399 (71%)
ოქმი
11.13 31 2. გიორგი ამბარდნიშვილი - 21 (4.12%)
3. მალხაზ ფილაური - 65 (12.75%)
5. ივანე კუზანაშვილი - 18 (3.53%)
8. ოთარი ოთიაშვილი - 32 (6.27%)
41. დიმიტრი მჭედლიშვილი - 374 (73.33%)
ოქმი
11.13 32 2. გიორგი ამბარდნიშვილი - 5 (2.21%)
3. მალხაზ ფილაური - 10 (4.42%)
5. ივანე კუზანაშვილი - 18 (7.96%)
8. ოთარი ოთიაშვილი - 14 (6.19%)
41. დიმიტრი მჭედლიშვილი - 179 (79.2%)
ოქმი
11.14 33 2. გოჩა გიქორაშვილი - 25 (6.43%)
3. მერაბი ჯავახიშვილი - 23 (5.91%)
5. მარინე ყაჭიური - 35 (9%)
8. სარქისა ათაბეგაშვილი - 20 (5.14%)
41. ავთანდილი გოგიაშვილი - 286 (73.52%)
ოქმი
11.14 34 2. გოჩა გიქორაშვილი - 77 (15.07%)
3. მერაბი ჯავახიშვილი - 43 (8.41%)
5. მარინე ყაჭიური - 25 (4.89%)
8. სარქისა ათაბეგაშვილი - 105 (20.55%)
41. ავთანდილი გოგიაშვილი - 261 (51.08%)
ოქმი
11.15 35 2. დარეჯანი გაბრელაშვილი - 60 (18.46%)
5. ელგუჯი ზირაქაშვილი - 15 (4.62%)
41. სოსო ჭიკაძე - 250 (76.92%)
ოქმი
11.16 36 2. თეირანი თუშიშვილი - 2 (0.73%)
3. თამაზ ხუროშვილი - 57 (20.88%)
5. გელა ჭამიაშვილი - 21 (7.69%)
8. ნინო ხუროშვილი - 19 (6.96%)
10. ზვიადი ხუროშვილი - 17 (6.23%)
41. თენგიზი ძირკველიშვილი - 157 (57.51%)
ოქმი
11.21 37 2. ბექა ასლამაზაშვილი - 13 (4.11%)
3. მამია ჩართოლანი - 21 (6.65%)
5. გაგი გულბანი - 8 (2.53%)
8. გურამი ჭინჭარაული - 46 (14.56%)
41. ალექსი იოსელიანი - 228 (72.15%)
ოქმი
11.20 38 5. იოლჩუ სულეიმანოვი - 9 (3.25%)
41. ეთბარ ილიასოვი - 268 (96.75%)
ოქმი
11.20 39 5. იოლჩუ სულეიმანოვი - 11 (3.17%)
41. ეთბარ ილიასოვი - 336 (96.83%)
ოქმი
11.17 40 2. კოშკარ გუსეინოვი - 11 (3.91%)
5. ორუჯ კულიევი - 5 (1.78%)
41. აიაზ ბაირამოვი - 136 (48.4%)
42. მახმად მამედოვი - 129 (45.91%)
ოქმი
11.17 41 2. კოშკარ გუსეინოვი - 26 (13.13%)
5. ორუჯ კულიევი - 27 (13.64%)
41. აიაზ ბაირამოვი - 96 (48.48%)
42. მახმად მამედოვი - 49 (24.75%)
ოქმი
11.17 42 2. კოშკარ გუსეინოვი - 2 (0.5%)
5. ორუჯ კულიევი - 20 (5%)
41. აიაზ ბაირამოვი - 361 (90.25%)
42. მახმად მამედოვი - 17 (4.25%)
ოქმი
11.17 43 2. კოშკარ გუსეინოვი - 17 (6.72%)
5. ორუჯ კულიევი - 41 (16.21%)
41. აიაზ ბაირამოვი - 181 (71.54%)
42. მახმად მამედოვი - 14 (5.53%)
ოქმი
11.18 44 2. მუბარიზ მამედოვი - 67 (20.24%)
5. რასიმ ასკეროვი - 21 (6.34%)
41. ელშად კურბანოვი - 243 (73.41%)
ოქმი
11.18 45 2. მუბარიზ მამედოვი - 74 (26.71%)
5. რასიმ ასკეროვი - 44 (15.88%)
41. ელშად კურბანოვი - 159 (57.4%)
ოქმი
11.18 46 2. მუბარიზ მამედოვი - 47 (19.5%)
5. რასიმ ასკეროვი - 68 (28.22%)
41. ელშად კურბანოვი - 126 (52.28%)
ოქმი
11.18 50 2. მუბარიზ მამედოვი - 13 (6.99%)
5. რასიმ ასკეროვი - 21 (11.29%)
41. ელშად კურბანოვი - 152 (81.72%)
ოქმი
11.19 47 2. მახლუკ ბაირამოვი - 7 (1.81%)
3. შახვალათ ხეირხაბაროვი - 34 (8.81%)
5. რამიზ ეიბოვი - 145 (37.56%)
41. ილგარ ოჯახვერდიევი - 200 (51.81%)
ოქმი
11.19 48 2. მახლუკ ბაირამოვი - 10 (2.75%)
3. შახვალათ ხეირხაბაროვი - 31 (8.52%)
5. რამიზ ეიბოვი - 137 (37.64%)
41. ილგარ ოჯახვერდიევი - 186 (51.1%)
ოქმი
11.19 49 2. მახლუკ ბაირამოვი - 10 (4.15%)
3. შახვალათ ხეირხაბაროვი - 11 (4.56%)
5. რამიზ ეიბოვი - 70 (29.05%)
41. ილგარ ოჯახვერდიევი - 150 (62.24%)
ოქმი