ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარები

ვაკე

მაჟ. ოლქი
02.02 2. დავით დარჩიაშვილი - 2252 (10.41%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 951 (4.39%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 3461 (15.99%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 611 (2.82%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 130 (0.6%)
27. ბექა დიასამიძე - 899 (4.15%)
37. ლერი კავთელაძე - 91 (0.42%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 210 (0.97%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 210 (0.97%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 12826 (59.27%)
02.03 2. დავით ჯინჯოლავა - 1684 (7.87%)
3. დავით წერეთელი - 920 (4.3%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 3780 (17.68%)
8. მაია დათუნაშვილი - 1616 (7.56%)
10. ეთერი მიქელაძე - 531 (2.48%)
17. მაკა გრიგოლია - 92 (0.43%)
20. გურამ მჭედლიძე - 354 (1.66%)
27. გიორგი ჩოჩია - 982 (4.59%)
38. არჩილ იოსელიანი - 137 (0.64%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 11290 (52.79%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
02.02 1 2. დავით დარჩიაშვილი - 65 (9.42%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 34 (4.93%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 106 (15.36%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 20 (2.9%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 1 (0.14%)
27. ბექა დიასამიძე - 37 (5.36%)
37. ლერი კავთელაძე - 2 (0.29%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 0 (0%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 13 (1.88%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 412 (59.71%)
ოქმი
02.02 2 2. დავით დარჩიაშვილი - 51 (7.98%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 27 (4.23%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 95 (14.87%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 14 (2.19%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 2 (0.31%)
27. ბექა დიასამიძე - 37 (5.79%)
37. ლერი კავთელაძე - 2 (0.31%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 6 (0.94%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 1 (0.16%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 404 (63.22%)
ოქმი
02.02 3 2. დავით დარჩიაშვილი - 58 (8.63%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 30 (4.46%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 109 (16.22%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 10 (1.49%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 2 (0.3%)
27. ბექა დიასამიძე - 36 (5.36%)
37. ლერი კავთელაძე - 7 (1.04%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 2 (0.3%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 1 (0.15%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 417 (62.05%)
ოქმი
02.02 4 2. დავით დარჩიაშვილი - 62 (9.25%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 41 (6.12%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 99 (14.78%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 13 (1.94%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 3 (0.45%)
27. ბექა დიასამიძე - 39 (5.82%)
37. ლერი კავთელაძე - 2 (0.3%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 1 (0.15%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 1 (0.15%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 409 (61.04%)
ოქმი
02.02 5 2. დავით დარჩიაშვილი - 81 (10.93%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 34 (4.59%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 113 (15.25%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 16 (2.16%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 3 (0.4%)
27. ბექა დიასამიძე - 26 (3.51%)
37. ლერი კავთელაძე - 4 (0.54%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 6 (0.81%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 3 (0.4%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 455 (61.4%)
ოქმი
02.02 6 2. დავით დარჩიაშვილი - 75 (11.94%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 22 (3.5%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 98 (15.61%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 14 (2.23%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 6 (0.96%)
27. ბექა დიასამიძე - 28 (4.46%)
37. ლერი კავთელაძე - 2 (0.32%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 4 (0.64%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 4 (0.64%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 375 (59.71%)
ოქმი
02.02 7 2. დავით დარჩიაშვილი - 61 (13.12%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 12 (2.58%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 79 (16.99%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 10 (2.15%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 4 (0.86%)
27. ბექა დიასამიძე - 24 (5.16%)
37. ლერი კავთელაძე - 1 (0.22%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 2 (0.43%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 2 (0.43%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 270 (58.06%)
ოქმი
02.02 8 2. დავით დარჩიაშვილი - 65 (12.4%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 27 (5.15%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 81 (15.46%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 10 (1.91%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 6 (1.15%)
27. ბექა დიასამიძე - 14 (2.67%)
37. ლერი კავთელაძე - 0 (0%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 4 (0.76%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 6 (1.15%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 311 (59.35%)
ოქმი
02.02 9 2. დავით დარჩიაშვილი - 45 (9.32%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 16 (3.31%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 56 (11.59%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 11 (2.28%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 5 (1.04%)
27. ბექა დიასამიძე - 26 (5.38%)
37. ლერი კავთელაძე - 4 (0.83%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 4 (0.83%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 2 (0.41%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 314 (65.01%)
ოქმი
02.02 10 2. დავით დარჩიაშვილი - 61 (10.1%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 38 (6.29%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 76 (12.58%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 12 (1.99%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 5 (0.83%)
27. ბექა დიასამიძე - 30 (4.97%)
37. ლერი კავთელაძე - 4 (0.66%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 3 (0.5%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 6 (0.99%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 369 (61.09%)
ოქმი
02.02 11 2. დავით დარჩიაშვილი - 61 (10.54%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 19 (3.28%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 99 (17.1%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 16 (2.76%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 1 (0.17%)
27. ბექა დიასამიძე - 25 (4.32%)
37. ლერი კავთელაძე - 1 (0.17%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 7 (1.21%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 5 (0.86%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 345 (59.59%)
ოქმი
02.02 12 2. დავით დარჩიაშვილი - 67 (9.87%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 31 (4.57%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 99 (14.58%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 13 (1.91%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 4 (0.59%)
27. ბექა დიასამიძე - 36 (5.3%)
37. ლერი კავთელაძე - 3 (0.44%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 4 (0.59%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 4 (0.59%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 418 (61.56%)
ოქმი
02.02 13 2. დავით დარჩიაშვილი - 53 (7.6%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 33 (4.73%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 110 (15.78%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 21 (3.01%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 6 (0.86%)
27. ბექა დიასამიძე - 45 (6.46%)
37. ლერი კავთელაძე - 2 (0.29%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 4 (0.57%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 5 (0.72%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 418 (59.97%)
ოქმი
02.02 14 2. დავით დარჩიაშვილი - 57 (8.23%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 27 (3.9%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 135 (19.48%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 20 (2.89%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 4 (0.58%)
27. ბექა დიასამიძე - 37 (5.34%)
37. ლერი კავთელაძე - 8 (1.15%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 4 (0.58%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 4 (0.58%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 397 (57.29%)
ოქმი
02.02 15 2. დავით დარჩიაშვილი - 63 (10.11%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 27 (4.33%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 87 (13.96%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 19 (3.05%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 0 (0%)
27. ბექა დიასამიძე - 36 (5.78%)
37. ლერი კავთელაძე - 5 (0.8%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 4 (0.64%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 9 (1.44%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 373 (59.87%)
ოქმი
02.02 16 2. დავით დარჩიაშვილი - 50 (11.49%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 27 (6.21%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 77 (17.7%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 25 (5.75%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 5 (1.15%)
27. ბექა დიასამიძე - 24 (5.52%)
37. ლერი კავთელაძე - 3 (0.69%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 3 (0.69%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 2 (0.46%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 219 (50.34%)
ოქმი
02.02 17 2. დავით დარჩიაშვილი - 81 (16.74%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 19 (3.93%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 94 (19.42%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 6 (1.24%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 3 (0.62%)
27. ბექა დიასამიძე - 29 (5.99%)
37. ლერი კავთელაძე - 1 (0.21%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 9 (1.86%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 7 (1.45%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 235 (48.55%)
ოქმი
02.02 18 2. დავით დარჩიაშვილი - 66 (10.61%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 35 (5.63%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 115 (18.49%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 39 (6.27%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 2 (0.32%)
27. ბექა დიასამიძე - 24 (3.86%)
37. ლერი კავთელაძე - 0 (0%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 8 (1.29%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 5 (0.8%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 328 (52.73%)
ოქმი
02.02 19 2. დავით დარჩიაშვილი - 16 (5.39%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 3 (1.01%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 97 (32.66%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 10 (3.37%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 4 (1.35%)
27. ბექა დიასამიძე - 4 (1.35%)
37. ლერი კავთელაძე - 1 (0.34%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 3 (1.01%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 2 (0.67%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 157 (52.86%)
ოქმი
02.02 22 2. დავით დარჩიაშვილი - 25 (5.97%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 33 (7.88%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 74 (17.66%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 1 (0.24%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 1 (0.24%)
27. ბექა დიასამიძე - 20 (4.77%)
37. ლერი კავთელაძე - 1 (0.24%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 2 (0.48%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 3 (0.72%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 259 (61.81%)
ოქმი
02.02 27 2. დავით დარჩიაშვილი - 54 (9.08%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 40 (6.72%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 117 (19.66%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 18 (3.03%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 1 (0.17%)
27. ბექა დიასამიძე - 42 (7.06%)
37. ლერი კავთელაძე - 6 (1.01%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 11 (1.85%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 4 (0.67%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 302 (50.76%)
ოქმი
02.02 32 2. დავით დარჩიაშვილი - 62 (11.68%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 29 (5.46%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 115 (21.66%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 19 (3.58%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 2 (0.38%)
27. ბექა დიასამიძე - 28 (5.27%)
37. ლერი კავთელაძე - 1 (0.19%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 2 (0.38%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 4 (0.75%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 269 (50.66%)
ოქმი
02.02 48 2. დავით დარჩიაშვილი - 38 (7.13%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 32 (6%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 80 (15.01%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 12 (2.25%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 4 (0.75%)
27. ბექა დიასამიძე - 13 (2.44%)
37. ლერი კავთელაძე - 3 (0.56%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 62 (11.63%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 2 (0.38%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 287 (53.85%)
ოქმი
02.02 49 2. დავით დარჩიაშვილი - 80 (12.36%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 32 (4.95%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 103 (15.92%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 12 (1.85%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 8 (1.24%)
27. ბექა დიასამიძე - 29 (4.48%)
37. ლერი კავთელაძე - 4 (0.62%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 5 (0.77%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 6 (0.93%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 368 (56.88%)
ოქმი
02.02 50 2. დავით დარჩიაშვილი - 100 (14.41%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 23 (3.31%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 104 (14.99%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 13 (1.87%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 3 (0.43%)
27. ბექა დიასამიძე - 0 (0%)
37. ლერი კავთელაძე - 4 (0.58%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 16 (2.31%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 3 (0.43%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 428 (61.67%)
ოქმი
02.02 51 2. დავით დარჩიაშვილი - 59 (8.19%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 28 (3.89%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 88 (12.22%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 21 (2.92%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 4 (0.56%)
27. ბექა დიასამიძე - 39 (5.42%)
37. ლერი კავთელაძე - 3 (0.42%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 8 (1.11%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 1 (0.14%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 469 (65.14%)
ოქმი
02.02 52 2. დავით დარჩიაშვილი - 68 (11.93%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 23 (4.04%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 83 (14.56%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 14 (2.46%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 4 (0.7%)
27. ბექა დიასამიძე - 37 (6.49%)
37. ლერი კავთელაძე - 1 (0.18%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 4 (0.7%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 7 (1.23%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 329 (57.72%)
ოქმი
02.02 53 2. დავით დარჩიაშვილი - 37 (6.88%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 30 (5.58%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 78 (14.5%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 55 (10.22%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 3 (0.56%)
27. ბექა დიასამიძე - 15 (2.79%)
37. ლერი კავთელაძე - 0 (0%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 5 (0.93%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 6 (1.12%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 309 (57.43%)
ოქმი
02.02 65 2. დავით დარჩიაშვილი - 36 (10.26%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 10 (2.85%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 101 (28.77%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 11 (3.13%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 3 (0.85%)
27. ბექა დიასამიძე - 12 (3.42%)
37. ლერი კავთელაძე - 1 (0.28%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 0 (0%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 3 (0.85%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 174 (49.57%)
ოქმი
02.02 66 2. დავით დარჩიაშვილი - 91 (14.26%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 17 (2.66%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 59 (9.25%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 25 (3.92%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 4 (0.63%)
27. ბექა დიასამიძე - 10 (1.57%)
37. ლერი კავთელაძე - 3 (0.47%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 1 (0.16%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 3 (0.47%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 425 (66.61%)
ოქმი
02.02 67 2. დავით დარჩიაშვილი - 73 (13.11%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 14 (2.51%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 54 (9.69%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 15 (2.69%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 2 (0.36%)
27. ბექა დიასამიძე - 2 (0.36%)
37. ლერი კავთელაძე - 3 (0.54%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 3 (0.54%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 0 (0%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 391 (70.2%)
ოქმი
02.02 68 2. დავით დარჩიაშვილი - 105 (19.37%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 4 (0.74%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 68 (12.55%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 14 (2.58%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 3 (0.55%)
27. ბექა დიასამიძე - 2 (0.37%)
37. ლერი კავთელაძე - 2 (0.37%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 1 (0.18%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 33 (6.09%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 310 (57.2%)
ოქმი
02.02 69 2. დავით დარჩიაშვილი - 52 (10.26%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 15 (2.96%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 84 (16.57%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 6 (1.18%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 4 (0.79%)
27. ბექა დიასამიძე - 7 (1.38%)
37. ლერი კავთელაძე - 1 (0.2%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 1 (0.2%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 22 (4.34%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 315 (62.13%)
ოქმი
02.02 70 2. დავით დარჩიაშვილი - 44 (10.65%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 14 (3.39%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 94 (22.76%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 4 (0.97%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 4 (0.97%)
27. ბექა დიასამიძე - 9 (2.18%)
37. ლერი კავთელაძე - 0 (0%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 0 (0%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 14 (3.39%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 230 (55.69%)
ოქმი
02.02 71 2. დავით დარჩიაშვილი - 39 (7.88%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 18 (3.64%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 83 (16.77%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 14 (2.83%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 4 (0.81%)
27. ბექა დიასამიძე - 10 (2.02%)
37. ლერი კავთელაძე - 1 (0.2%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 1 (0.2%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 8 (1.62%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 317 (64.04%)
ოქმი
02.02 75 2. დავით დარჩიაშვილი - 34 (7.78%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 8 (1.83%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 39 (8.92%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 16 (3.66%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 1 (0.23%)
27. ბექა დიასამიძე - 2 (0.46%)
37. ლერი კავთელაძე - 1 (0.23%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 0 (0%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 0 (0%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 336 (76.89%)
ოქმი
02.02 76 2. დავით დარჩიაშვილი - 51 (9.66%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 40 (7.58%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 63 (11.93%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 18 (3.41%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 6 (1.14%)
27. ბექა დიასამიძე - 35 (6.63%)
37. ლერი კავთელაძე - 4 (0.76%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 0 (0%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 1 (0.19%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 310 (58.71%)
ოქმი
02.02 78 2. დავით დარჩიაშვილი - 37 (9.54%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 26 (6.7%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 68 (17.53%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 13 (3.35%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 2 (0.52%)
27. ბექა დიასამიძე - 23 (5.93%)
37. ლერი კავთელაძე - 0 (0%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 4 (1.03%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 2 (0.52%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 213 (54.9%)
ოქმი
02.02 79 2. დავით დარჩიაშვილი - 29 (9.27%)
3. ზურაბ დგებუაძე - 13 (4.15%)
5. კონსტანტინე იოსელიანი - 81 (25.88%)
10. ბეჟან ნათელაშვილი - 11 (3.51%)
17. თამარ ჩაჩიბაია - 1 (0.32%)
27. ბექა დიასამიძე - 7 (2.24%)
37. ლერი კავთელაძე - 0 (0%)
38. ნანა ჩხიკვაძე - 6 (1.92%)
39. ნანი ჩაჩიბაია - 6 (1.92%)
41. გიორგი მუსხელიშვილი - 159 (50.8%)
ოქმი
02.03 20 2. დავით ჯინჯოლავა - 32 (16%)
3. დავით წერეთელი - 4 (2%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 39 (19.5%)
8. მაია დათუნაშვილი - 13 (6.5%)
10. ეთერი მიქელაძე - 3 (1.5%)
17. მაკა გრიგოლია - 0 (0%)
20. გურამ მჭედლიძე - 1 (0.5%)
27. გიორგი ჩოჩია - 10 (5%)
38. არჩილ იოსელიანი - 1 (0.5%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 97 (48.5%)
ოქმი
02.03 23 2. დავით ჯინჯოლავა - 45 (6.75%)
3. დავით წერეთელი - 18 (2.7%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 126 (18.89%)
8. მაია დათუნაშვილი - 48 (7.2%)
10. ეთერი მიქელაძე - 11 (1.65%)
17. მაკა გრიგოლია - 4 (0.6%)
20. გურამ მჭედლიძე - 17 (2.55%)
27. გიორგი ჩოჩია - 40 (6%)
38. არჩილ იოსელიანი - 2 (0.3%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 356 (53.37%)
ოქმი
02.03 24 2. დავით ჯინჯოლავა - 38 (5.4%)
3. დავით წერეთელი - 25 (3.55%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 121 (17.19%)
8. მაია დათუნაშვილი - 53 (7.53%)
10. ეთერი მიქელაძე - 16 (2.27%)
17. მაკა გრიგოლია - 4 (0.57%)
20. გურამ მჭედლიძე - 12 (1.7%)
27. გიორგი ჩოჩია - 44 (6.25%)
38. არჩილ იოსელიანი - 2 (0.28%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 389 (55.26%)
ოქმი
02.03 25 2. დავით ჯინჯოლავა - 46 (6.86%)
3. დავით წერეთელი - 27 (4.02%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 118 (17.59%)
8. მაია დათუნაშვილი - 50 (7.45%)
10. ეთერი მიქელაძე - 14 (2.09%)
17. მაკა გრიგოლია - 2 (0.3%)
20. გურამ მჭედლიძე - 12 (1.79%)
27. გიორგი ჩოჩია - 30 (4.47%)
38. არჩილ იოსელიანი - 5 (0.75%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 367 (54.69%)
ოქმი
02.03 26 2. დავით ჯინჯოლავა - 28 (7.24%)
3. დავით წერეთელი - 15 (3.88%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 79 (20.41%)
8. მაია დათუნაშვილი - 35 (9.04%)
10. ეთერი მიქელაძე - 12 (3.1%)
17. მაკა გრიგოლია - 3 (0.78%)
20. გურამ მჭედლიძე - 3 (0.78%)
27. გიორგი ჩოჩია - 19 (4.91%)
38. არჩილ იოსელიანი - 4 (1.03%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 189 (48.84%)
ოქმი
02.03 28 2. დავით ჯინჯოლავა - 41 (6.41%)
3. დავით წერეთელი - 29 (4.53%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 110 (17.19%)
8. მაია დათუნაშვილი - 45 (7.03%)
10. ეთერი მიქელაძე - 17 (2.66%)
17. მაკა გრიგოლია - 7 (1.09%)
20. გურამ მჭედლიძე - 12 (1.88%)
27. გიორგი ჩოჩია - 35 (5.47%)
38. არჩილ იოსელიანი - 2 (0.31%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 342 (53.44%)
ოქმი
02.03 29 2. დავით ჯინჯოლავა - 41 (6.74%)
3. დავით წერეთელი - 31 (5.1%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 126 (20.72%)
8. მაია დათუნაშვილი - 43 (7.07%)
10. ეთერი მიქელაძე - 13 (2.14%)
17. მაკა გრიგოლია - 1 (0.16%)
20. გურამ მჭედლიძე - 7 (1.15%)
27. გიორგი ჩოჩია - 30 (4.93%)
38. არჩილ იოსელიანი - 3 (0.49%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 313 (51.48%)
ოქმი
02.03 30 2. დავით ჯინჯოლავა - 44 (7.86%)
3. დავით წერეთელი - 17 (3.04%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 116 (20.71%)
8. მაია დათუნაშვილი - 33 (5.89%)
10. ეთერი მიქელაძე - 18 (3.21%)
17. მაკა გრიგოლია - 3 (0.54%)
20. გურამ მჭედლიძე - 9 (1.61%)
27. გიორგი ჩოჩია - 26 (4.64%)
38. არჩილ იოსელიანი - 7 (1.25%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 287 (51.25%)
ოქმი
02.03 31 2. დავით ჯინჯოლავა - 47 (8.66%)
3. დავით წერეთელი - 19 (3.5%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 88 (16.21%)
8. მაია დათუნაშვილი - 28 (5.16%)
10. ეთერი მიქელაძე - 15 (2.76%)
17. მაკა გრიგოლია - 2 (0.37%)
20. გურამ მჭედლიძე - 7 (1.29%)
27. გიორგი ჩოჩია - 23 (4.24%)
38. არჩილ იოსელიანი - 1 (0.18%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 313 (57.64%)
ოქმი
02.03 33 2. დავით ჯინჯოლავა - 40 (8.06%)
3. დავით წერეთელი - 25 (5.04%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 76 (15.32%)
8. მაია დათუნაშვილი - 36 (7.26%)
10. ეთერი მიქელაძე - 17 (3.43%)
17. მაკა გრიგოლია - 3 (0.6%)
20. გურამ მჭედლიძე - 11 (2.22%)
27. გიორგი ჩოჩია - 26 (5.24%)
38. არჩილ იოსელიანი - 2 (0.4%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 260 (52.42%)
ოქმი
02.03 34 2. დავით ჯინჯოლავა - 46 (7.69%)
3. დავით წერეთელი - 24 (4.01%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 104 (17.39%)
8. მაია დათუნაშვილი - 71 (11.87%)
10. ეთერი მიქელაძე - 7 (1.17%)
17. მაკა გრიგოლია - 1 (0.17%)
20. გურამ მჭედლიძე - 10 (1.67%)
27. გიორგი ჩოჩია - 21 (3.51%)
38. არჩილ იოსელიანი - 5 (0.84%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 309 (51.67%)
ოქმი
02.03 35 2. დავით ჯინჯოლავა - 37 (7.63%)
3. დავით წერეთელი - 17 (3.51%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 85 (17.53%)
8. მაია დათუნაშვილი - 32 (6.6%)
10. ეთერი მიქელაძე - 7 (1.44%)
17. მაკა გრიგოლია - 1 (0.21%)
20. გურამ მჭედლიძე - 4 (0.82%)
27. გიორგი ჩოჩია - 28 (5.77%)
38. არჩილ იოსელიანი - 4 (0.82%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 270 (55.67%)
ოქმი
02.03 36 2. დავით ჯინჯოლავა - 40 (6.91%)
3. დავით წერეთელი - 28 (4.84%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 105 (18.13%)
8. მაია დათუნაშვილი - 52 (8.98%)
10. ეთერი მიქელაძე - 12 (2.07%)
17. მაკა გრიგოლია - 2 (0.35%)
20. გურამ მჭედლიძე - 8 (1.38%)
27. გიორგი ჩოჩია - 27 (4.66%)
38. არჩილ იოსელიანი - 6 (1.04%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 299 (51.64%)
ოქმი
02.03 37 2. დავით ჯინჯოლავა - 34 (5.81%)
3. დავით წერეთელი - 23 (3.93%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 127 (21.71%)
8. მაია დათუნაშვილი - 53 (9.06%)
10. ეთერი მიქელაძე - 7 (1.2%)
17. მაკა გრიგოლია - 5 (0.85%)
20. გურამ მჭედლიძე - 6 (1.03%)
27. გიორგი ჩოჩია - 23 (3.93%)
38. არჩილ იოსელიანი - 4 (0.68%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 303 (51.79%)
ოქმი
02.03 38 2. დავით ჯინჯოლავა - 42 (8.68%)
3. დავით წერეთელი - 14 (2.89%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 82 (16.94%)
8. მაია დათუნაშვილი - 49 (10.12%)
10. ეთერი მიქელაძე - 15 (3.1%)
17. მაკა გრიგოლია - 1 (0.21%)
20. გურამ მჭედლიძე - 7 (1.45%)
27. გიორგი ჩოჩია - 28 (5.79%)
38. არჩილ იოსელიანი - 2 (0.41%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 244 (50.41%)
ოქმი
02.03 39 2. დავით ჯინჯოლავა - 41 (6.24%)
3. დავით წერეთელი - 28 (4.26%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 115 (17.5%)
8. მაია დათუნაშვილი - 62 (9.44%)
10. ეთერი მიქელაძე - 14 (2.13%)
17. მაკა გრიგოლია - 1 (0.15%)
20. გურამ მჭედლიძე - 19 (2.89%)
27. გიორგი ჩოჩია - 29 (4.41%)
38. არჩილ იოსელიანი - 6 (0.91%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 342 (52.05%)
ოქმი
02.03 40 2. დავით ჯინჯოლავა - 56 (8.52%)
3. დავით წერეთელი - 23 (3.5%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 111 (16.89%)
8. მაია დათუნაშვილი - 48 (7.31%)
10. ეთერი მიქელაძე - 12 (1.83%)
17. მაკა გრიგოლია - 1 (0.15%)
20. გურამ მჭედლიძე - 13 (1.98%)
27. გიორგი ჩოჩია - 33 (5.02%)
38. არჩილ იოსელიანი - 3 (0.46%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 357 (54.34%)
ოქმი
02.03 41 2. დავით ჯინჯოლავა - 27 (6.92%)
3. დავით წერეთელი - 25 (6.41%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 63 (16.15%)
8. მაია დათუნაშვილი - 29 (7.44%)
10. ეთერი მიქელაძე - 9 (2.31%)
17. მაკა გრიგოლია - 3 (0.77%)
20. გურამ მჭედლიძე - 8 (2.05%)
27. გიორგი ჩოჩია - 23 (5.9%)
38. არჩილ იოსელიანი - 2 (0.51%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 201 (51.54%)
ოქმი
02.03 42 2. დავით ჯინჯოლავა - 72 (12%)
3. დავით წერეთელი - 24 (4%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 113 (18.83%)
8. მაია დათუნაშვილი - 46 (7.67%)
10. ეთერი მიქელაძე - 23 (3.83%)
17. მაკა გრიგოლია - 3 (0.5%)
20. გურამ მჭედლიძე - 11 (1.83%)
27. გიორგი ჩოჩია - 27 (4.5%)
38. არჩილ იოსელიანი - 2 (0.33%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 279 (46.5%)
ოქმი
02.03 43 2. დავით ჯინჯოლავა - 60 (10.43%)
3. დავით წერეთელი - 22 (3.83%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 91 (15.83%)
8. მაია დათუნაშვილი - 39 (6.78%)
10. ეთერი მიქელაძე - 19 (3.3%)
17. მაკა გრიგოლია - 4 (0.7%)
20. გურამ მჭედლიძე - 13 (2.26%)
27. გიორგი ჩოჩია - 30 (5.22%)
38. არჩილ იოსელიანი - 4 (0.7%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 293 (50.96%)
ოქმი
02.03 44 2. დავით ჯინჯოლავა - 50 (6.96%)
3. დავით წერეთელი - 33 (4.6%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 122 (16.99%)
8. მაია დათუნაშვილი - 60 (8.36%)
10. ეთერი მიქელაძე - 15 (2.09%)
17. მაკა გრიგოლია - 1 (0.14%)
20. გურამ მჭედლიძე - 7 (0.97%)
27. გიორგი ჩოჩია - 28 (3.9%)
38. არჩილ იოსელიანი - 3 (0.42%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 399 (55.57%)
ოქმი
02.03 45 2. დავით ჯინჯოლავა - 41 (6.89%)
3. დავით წერეთელი - 43 (7.23%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 117 (19.66%)
8. მაია დათუნაშვილი - 52 (8.74%)
10. ეთერი მიქელაძე - 13 (2.18%)
17. მაკა გრიგოლია - 2 (0.34%)
20. გურამ მჭედლიძე - 17 (2.86%)
27. გიორგი ჩოჩია - 17 (2.86%)
38. არჩილ იოსელიანი - 4 (0.67%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 289 (48.57%)
ოქმი
02.03 46 2. დავით ჯინჯოლავა - 39 (6.98%)
3. დავით წერეთელი - 23 (4.11%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 85 (15.21%)
8. მაია დათუნაშვილი - 39 (6.98%)
10. ეთერი მიქელაძე - 20 (3.58%)
17. მაკა გრიგოლია - 3 (0.54%)
20. გურამ მჭედლიძე - 5 (0.89%)
27. გიორგი ჩოჩია - 23 (4.11%)
38. არჩილ იოსელიანი - 2 (0.36%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 320 (57.25%)
ოქმი
02.03 47 2. დავით ჯინჯოლავა - 31 (4.69%)
3. დავით წერეთელი - 24 (3.63%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 80 (12.1%)
8. მაია დათუნაშვილი - 46 (6.96%)
10. ეთერი მიქელაძე - 15 (2.27%)
17. მაკა გრიგოლია - 2 (0.3%)
20. გურამ მჭედლიძე - 7 (1.06%)
27. გიორგი ჩოჩია - 23 (3.48%)
38. არჩილ იოსელიანი - 4 (0.61%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 429 (64.9%)
ოქმი
02.03 54 2. დავით ჯინჯოლავა - 48 (9.56%)
3. დავით წერეთელი - 29 (5.78%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 92 (18.33%)
8. მაია დათუნაშვილი - 34 (6.77%)
10. ეთერი მიქელაძე - 15 (2.99%)
17. მაკა გრიგოლია - 2 (0.4%)
20. გურამ მჭედლიძე - 9 (1.79%)
27. გიორგი ჩოჩია - 29 (5.78%)
38. არჩილ იოსელიანი - 3 (0.6%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 241 (48.01%)
ოქმი
02.03 55 2. დავით ჯინჯოლავა - 41 (7.28%)
3. დავით წერეთელი - 24 (4.26%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 98 (17.41%)
8. მაია დათუნაშვილი - 54 (9.59%)
10. ეთერი მიქელაძე - 17 (3.02%)
17. მაკა გრიგოლია - 2 (0.36%)
20. გურამ მჭედლიძე - 6 (1.07%)
27. გიორგი ჩოჩია - 24 (4.26%)
38. არჩილ იოსელიანი - 6 (1.07%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 291 (51.69%)
ოქმი
02.03 56 2. დავით ჯინჯოლავა - 43 (7.73%)
3. დავით წერეთელი - 15 (2.7%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 109 (19.6%)
8. მაია დათუნაშვილი - 38 (6.83%)
10. ეთერი მიქელაძე - 12 (2.16%)
17. მაკა გრიგოლია - 1 (0.18%)
20. გურამ მჭედლიძე - 6 (1.08%)
27. გიორგი ჩოჩია - 27 (4.86%)
38. არჩილ იოსელიანი - 9 (1.62%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 296 (53.24%)
ოქმი
02.03 57 2. დავით ჯინჯოლავა - 63 (11.69%)
3. დავით წერეთელი - 33 (6.12%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 96 (17.81%)
8. მაია დათუნაშვილი - 37 (6.86%)
10. ეთერი მიქელაძე - 22 (4.08%)
17. მაკა გრიგოლია - 3 (0.56%)
20. გურამ მჭედლიძე - 8 (1.48%)
27. გიორგი ჩოჩია - 30 (5.57%)
38. არჩილ იოსელიანი - 5 (0.93%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 242 (44.9%)
ოქმი
02.03 58 2. დავით ჯინჯოლავა - 62 (9.58%)
3. დავით წერეთელი - 31 (4.79%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 115 (17.77%)
8. მაია დათუნაშვილი - 57 (8.81%)
10. ეთერი მიქელაძე - 16 (2.47%)
17. მაკა გრიგოლია - 2 (0.31%)
20. გურამ მჭედლიძე - 8 (1.24%)
27. გიორგი ჩოჩია - 31 (4.79%)
38. არჩილ იოსელიანი - 3 (0.46%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 322 (49.77%)
ოქმი
02.03 59 2. დავით ჯინჯოლავა - 45 (7.56%)
3. დავით წერეთელი - 27 (4.54%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 97 (16.3%)
8. მაია დათუნაშვილი - 44 (7.39%)
10. ეთერი მიქელაძე - 10 (1.68%)
17. მაკა გრიგოლია - 4 (0.67%)
20. გურამ მჭედლიძე - 19 (3.19%)
27. გიორგი ჩოჩია - 27 (4.54%)
38. არჩილ იოსელიანი - 3 (0.5%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 319 (53.61%)
ოქმი
02.03 60 2. დავით ჯინჯოლავა - 34 (4.84%)
3. დავით წერეთელი - 45 (6.4%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 111 (15.79%)
8. მაია დათუნაშვილი - 61 (8.68%)
10. ეთერი მიქელაძე - 12 (1.71%)
17. მაკა გრიგოლია - 3 (0.43%)
20. გურამ მჭედლიძე - 14 (1.99%)
27. გიორგი ჩოჩია - 24 (3.41%)
38. არჩილ იოსელიანი - 5 (0.71%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 394 (56.05%)
ოქმი
02.03 61 2. დავით ჯინჯოლავა - 52 (7.94%)
3. დავით წერეთელი - 27 (4.12%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 98 (14.96%)
8. მაია დათუნაშვილი - 51 (7.79%)
10. ეთერი მიქელაძე - 20 (3.05%)
17. მაკა გრიგოლია - 5 (0.76%)
20. გურამ მჭედლიძე - 11 (1.68%)
27. გიორგი ჩოჩია - 18 (2.75%)
38. არჩილ იოსელიანი - 7 (1.07%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 366 (55.88%)
ოქმი
02.03 62 2. დავით ჯინჯოლავა - 37 (7.28%)
3. დავით წერეთელი - 24 (4.72%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 104 (20.47%)
8. მაია დათუნაშვილი - 22 (4.33%)
10. ეთერი მიქელაძე - 21 (4.13%)
17. მაკა გრიგოლია - 2 (0.39%)
20. გურამ მჭედლიძე - 10 (1.97%)
27. გიორგი ჩოჩია - 30 (5.91%)
38. არჩილ იოსელიანი - 4 (0.79%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 254 (50%)
ოქმი
02.03 63 2. დავით ჯინჯოლავა - 41 (7.95%)
3. დავით წერეთელი - 22 (4.26%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 103 (19.96%)
8. მაია დათუნაშვილი - 26 (5.04%)
10. ეთერი მიქელაძე - 9 (1.74%)
17. მაკა გრიგოლია - 3 (0.58%)
20. გურამ მჭედლიძე - 6 (1.16%)
27. გიორგი ჩოჩია - 27 (5.23%)
38. არჩილ იოსელიანი - 2 (0.39%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 277 (53.68%)
ოქმი
02.03 64 2. დავით ჯინჯოლავა - 47 (9.42%)
3. დავით წერეთელი - 21 (4.21%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 88 (17.64%)
8. მაია დათუნაშვილი - 34 (6.81%)
10. ეთერი მიქელაძე - 11 (2.2%)
17. მაკა გრიგოლია - 2 (0.4%)
20. გურამ მჭედლიძე - 8 (1.6%)
27. გიორგი ჩოჩია - 14 (2.81%)
38. არჩილ იოსელიანი - 3 (0.6%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 271 (54.31%)
ოქმი
02.03 72 2. დავით ჯინჯოლავა - 47 (11.55%)
3. დავით წერეთელი - 21 (5.16%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 74 (18.18%)
8. მაია დათუნაშვილი - 22 (5.41%)
10. ეთერი მიქელაძე - 8 (1.97%)
17. მაკა გრიგოლია - 2 (0.49%)
20. გურამ მჭედლიძე - 4 (0.98%)
27. გიორგი ჩოჩია - 20 (4.91%)
38. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 209 (51.35%)
ოქმი
02.03 73 2. დავით ჯინჯოლავა - 39 (8.67%)
3. დავით წერეთელი - 22 (4.89%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 74 (16.44%)
8. მაია დათუნაშვილი - 32 (7.11%)
10. ეთერი მიქელაძე - 14 (3.11%)
17. მაკა გრიგოლია - 0 (0%)
20. გურამ მჭედლიძე - 9 (2%)
27. გიორგი ჩოჩია - 15 (3.33%)
38. არჩილ იოსელიანი - 3 (0.67%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 242 (53.78%)
ოქმი
02.03 74 2. დავით ჯინჯოლავა - 46 (11.14%)
3. დავით წერეთელი - 13 (3.15%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 76 (18.4%)
8. მაია დათუნაშვილი - 29 (7.02%)
10. ეთერი მიქელაძე - 13 (3.15%)
17. მაკა გრიგოლია - 2 (0.48%)
20. გურამ მჭედლიძე - 4 (0.97%)
27. გიორგი ჩოჩია - 13 (3.15%)
38. არჩილ იოსელიანი - 1 (0.24%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 216 (52.3%)
ოქმი
02.03 80 2. დავით ჯინჯოლავა - 21 (9.81%)
3. დავით წერეთელი - 5 (2.34%)
5. მარინა დათუკიშვილი - 46 (21.5%)
8. მაია დათუნაშვილი - 13 (6.07%)
10. ეთერი მიქელაძე - 7 (3.27%)
17. მაკა გრიგოლია - 0 (0%)
20. გურამ მჭედლიძე - 6 (2.8%)
27. გიორგი ჩოჩია - 10 (4.67%)
38. არჩილ იოსელიანი - 3 (1.4%)
41. გიორგი ბირბიჩაძე - 103 (48.13%)
ოქმი