ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარები

ბოლნისი

მაჟ. ოლქი
23.01.01 2. აზა მემანიშვილი - 97 (6.75%)
5. ანზორ შაინიძე - 92 (6.4%)
8. ზურაბ ანსიანი - 97 (6.75%)
41. ნონა რეხვიაშვილი - 1151 (80.1%)
23.01.02 5. გია მიქაუტაძე - 134 (9.94%)
8. გოდერძი მიქელაძე - 91 (6.75%)
41. თეიმურაზ ჯოხაძე - 1123 (83.31%)
23.02 2. ზულფიგარ იბრაგიმოვი - 144 (10.53%)
8. ეკა ბერიანი - 26 (1.9%)
41. მამედ გუსეინოვი - 1198 (87.57%)
23.03 3. ტარიელ ჯაყელი - 234 (8.8%)
5. მაყვალა გიორგაძე - 89 (3.35%)
8. დალი მამულაშვილი - 161 (6.06%)
41. გია ბასილაშვილი - 1727 (64.97%)
42. ბესიკ ასლანიშვილი - 447 (16.82%)
23.04 5. ისმაილ მამედოვი - 270 (15.48%)
41. ელიმხან გაჯიევი - 1474 (84.52%)
23.05 41. ლევონ მანუკიანი - 559 (65.38%)
42. ვაგან არუთიუნიანი - 296 (34.62%)
23.06 2. ოვჩუ ოვჩუევი - 50 (4.95%)
5. სამირა ისმაილოვა - 159 (15.73%)
41. შირადინ ასლანოვი - 802 (79.33%)
23.07 2. თურალ ალიევი - 10 (0.68%)
5. ვალეხ ზეინალოვი - 237 (16.13%)
41. რასულ ბახტიაროვი - 1222 (83.19%)
23.08 2. მოვლუდ ისმაილოვი - 78 (2.83%)
3. თენგიზ გეთიაშვილი - 13 (0.47%)
5. არიფ იუსუბოვი - 414 (15.02%)
41. ვუგარ ისაევი - 2252 (81.68%)
23.09 2. მახმუდ მახმუდოვი - 67 (8.28%)
3. ლალი ბეჟანიშვილი - 54 (6.67%)
5. გიორგი ოლქიევი - 49 (6.06%)
8. ეთერი მანთაშოვი - 57 (7.05%)
41. გიორგი ლომიძე - 582 (71.94%)
23.10 3. ზურაბი რეხვიაშვილი - 32 (3.58%)
5. გურამი იაკობაძე - 74 (8.27%)
41. დავით რეხვიაშვილი - 789 (88.16%)
23.11 2. აგილ მუსაევი - 18 (0.72%)
5. მახალ ალიევი - 151 (6.07%)
8. თაჯედდინ გულიევი - 17 (0.68%)
41. დოსტუ აშიროვი - 1673 (67.24%)
42. ჩინგიზ კასუმოვი - 170 (6.83%)
43. ინტიზარ მიქაილოვი - 459 (18.45%)
23.12 5. ნაზიკო ოქრიაშვილი - 22 (10.89%)
8. რუბენ გუჯეჯიანი - 27 (13.37%)
41. შერმანდინ დადვანი - 153 (75.74%)
23.13 2. ელიმდარ მირიევი - 77 (2.22%)
5. ათაშ მუსაევი - 212 (6.1%)
8. ვაგიფ გუვალოვი - 15 (0.43%)
41. იმრან მ.გასიმოვი - 3170 (91.25%)
23.14 5. ედიშერ საბიაშვილი - 93 (7.89%)
8. ცეზარ მამულაშვილი - 150 (12.72%)
41. დიმიტრი ურუმაშვილი - 936 (79.39%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
23.01.01 1 2. აზა მემანიშვილი - 23 (7.14%)
5. ანზორ შაინიძე - 21 (6.52%)
8. ზურაბ ანსიანი - 23 (7.14%)
41. ნონა რეხვიაშვილი - 255 (79.19%)
ოქმი
23.01.01 2 2. აზა მემანიშვილი - 28 (6.93%)
5. ანზორ შაინიძე - 39 (9.65%)
8. ზურაბ ანსიანი - 26 (6.44%)
41. ნონა რეხვიაშვილი - 311 (76.98%)
ოქმი
23.01.01 3 2. აზა მემანიშვილი - 32 (7.77%)
5. ანზორ შაინიძე - 22 (5.34%)
8. ზურაბ ანსიანი - 32 (7.77%)
41. ნონა რეხვიაშვილი - 326 (79.13%)
ოქმი
23.01.01 61 2. აზა მემანიშვილი - 14 (4.68%)
5. ანზორ შაინიძე - 10 (3.34%)
8. ზურაბ ანსიანი - 16 (5.35%)
41. ნონა რეხვიაშვილი - 259 (86.62%)
ოქმი
23.01.02 4 5. გია მიქაუტაძე - 35 (10.61%)
8. გოდერძი მიქელაძე - 24 (7.27%)
41. თეიმურაზ ჯოხაძე - 271 (82.12%)
ოქმი
23.01.02 5 5. გია მიქაუტაძე - 54 (12.98%)
8. გოდერძი მიქელაძე - 34 (8.17%)
41. თეიმურაზ ჯოხაძე - 328 (78.85%)
ოქმი
23.01.02 6 5. გია მიქაუტაძე - 31 (7.77%)
8. გოდერძი მიქელაძე - 26 (6.52%)
41. თეიმურაზ ჯოხაძე - 342 (85.71%)
ოქმი
23.01.02 7 5. გია მიქაუტაძე - 14 (6.9%)
8. გოდერძი მიქელაძე - 7 (3.45%)
41. თეიმურაზ ჯოხაძე - 182 (89.66%)
ოქმი
23.02 8 2. ზულფიგარ იბრაგიმოვი - 28 (8.72%)
8. ეკა ბერიანი - 21 (6.54%)
41. მამედ გუსეინოვი - 272 (84.74%)
ოქმი
23.02 9 2. ზულფიგარ იბრაგიმოვი - 6 (1.99%)
8. ეკა ბერიანი - 1 (0.33%)
41. მამედ გუსეინოვი - 294 (97.67%)
ოქმი
23.02 10 2. ზულფიგარ იბრაგიმოვი - 97 (37.31%)
8. ეკა ბერიანი - 2 (0.77%)
41. მამედ გუსეინოვი - 161 (61.92%)
ოქმი
23.02 62 2. ზულფიგარ იბრაგიმოვი - 13 (2.67%)
8. ეკა ბერიანი - 2 (0.41%)
41. მამედ გუსეინოვი - 471 (96.91%)
ოქმი
23.03 11 3. ტარიელ ჯაყელი - 64 (9.16%)
5. მაყვალა გიორგაძე - 21 (3%)
8. დალი მამულაშვილი - 45 (6.44%)
41. გია ბასილაშვილი - 456 (65.24%)
42. ბესიკ ასლანიშვილი - 113 (16.17%)
ოქმი
23.03 12 3. ტარიელ ჯაყელი - 83 (11.08%)
5. მაყვალა გიორგაძე - 24 (3.2%)
8. დალი მამულაშვილი - 35 (4.67%)
41. გია ბასილაშვილი - 490 (65.42%)
42. ბესიკ ასლანიშვილი - 117 (15.62%)
ოქმი
23.03 13 3. ტარიელ ჯაყელი - 58 (8.45%)
5. მაყვალა გიორგაძე - 24 (3.5%)
8. დალი მამულაშვილი - 26 (3.79%)
41. გია ბასილაშვილი - 417 (60.79%)
42. ბესიკ ასლანიშვილი - 161 (23.47%)
ოქმი
23.03 14 3. ტარიელ ჯაყელი - 29 (5.53%)
5. მაყვალა გიორგაძე - 20 (3.82%)
8. დალი მამულაშვილი - 55 (10.5%)
41. გია ბასილაშვილი - 364 (69.47%)
42. ბესიკ ასლანიშვილი - 56 (10.69%)
ოქმი
23.04 15 5. ისმაილ მამედოვი - 37 (10.22%)
41. ელიმხან გაჯიევი - 325 (89.78%)
ოქმი
23.04 16 5. ისმაილ მამედოვი - 19 (19.59%)
41. ელიმხან გაჯიევი - 78 (80.41%)
ოქმი
23.04 17 5. ისმაილ მამედოვი - 56 (29.47%)
41. ელიმხან გაჯიევი - 134 (70.53%)
ოქმი
23.04 18 5. ისმაილ მამედოვი - 22 (8.59%)
41. ელიმხან გაჯიევი - 234 (91.41%)
ოქმი
23.04 19 5. ისმაილ მამედოვი - 14 (22.22%)
41. ელიმხან გაჯიევი - 49 (77.78%)
ოქმი
23.04 20 5. ისმაილ მამედოვი - 80 (15.24%)
41. ელიმხან გაჯიევი - 445 (84.76%)
ოქმი
23.04 21 5. ისმაილ მამედოვი - 42 (16.73%)
41. ელიმხან გაჯიევი - 209 (83.27%)
ოქმი
23.05 22 41. ლევონ მანუკიანი - 235 (55.16%)
42. ვაგან არუთიუნიანი - 191 (44.84%)
ოქმი
23.05 23 41. ლევონ მანუკიანი - 88 (68.75%)
42. ვაგან არუთიუნიანი - 40 (31.25%)
ოქმი
23.05 24 41. ლევონ მანუკიანი - 146 (84.88%)
42. ვაგან არუთიუნიანი - 26 (15.12%)
ოქმი
23.05 25 41. ლევონ მანუკიანი - 90 (69.77%)
42. ვაგან არუთიუნიანი - 39 (30.23%)
ოქმი
23.06 26 2. ოვჩუ ოვჩუევი - 21 (5.69%)
5. სამირა ისმაილოვა - 73 (19.78%)
41. შირადინ ასლანოვი - 275 (74.53%)
ოქმი
23.06 27 2. ოვჩუ ოვჩუევი - 20 (5.68%)
5. სამირა ისმაილოვა - 25 (7.1%)
41. შირადინ ასლანოვი - 307 (87.22%)
ოქმი
23.06 28 2. ოვჩუ ოვჩუევი - 7 (4.07%)
5. სამირა ისმაილოვა - 39 (22.67%)
41. შირადინ ასლანოვი - 126 (73.26%)
ოქმი
23.06 29 2. ოვჩუ ოვჩუევი - 2 (1.69%)
5. სამირა ისმაილოვა - 22 (18.64%)
41. შირადინ ასლანოვი - 94 (79.66%)
ოქმი
23.07 30 2. თურალ ალიევი - 1 (0.24%)
5. ვალეხ ზეინალოვი - 127 (30.38%)
41. რასულ ბახტიაროვი - 290 (69.38%)
ოქმი
23.07 31 2. თურალ ალიევი - 5 (1.28%)
5. ვალეხ ზეინალოვი - 80 (20.51%)
41. რასულ ბახტიაროვი - 305 (78.21%)
ოქმი
23.07 32 2. თურალ ალიევი - 1 (0.35%)
5. ვალეხ ზეინალოვი - 27 (9.38%)
41. რასულ ბახტიაროვი - 260 (90.28%)
ოქმი
23.07 33 2. თურალ ალიევი - 3 (0.8%)
5. ვალეხ ზეინალოვი - 3 (0.8%)
41. რასულ ბახტიაროვი - 367 (98.39%)
ოქმი
23.08 34 2. მოვლუდ ისმაილოვი - 5 (1.1%)
3. თენგიზ გეთიაშვილი - 4 (0.88%)
5. არიფ იუსუბოვი - 81 (17.88%)
41. ვუგარ ისაევი - 363 (80.13%)
ოქმი
23.08 35 2. მოვლუდ ისმაილოვი - 2 (0.41%)
3. თენგიზ გეთიაშვილი - 0 (0%)
5. არიფ იუსუბოვი - 86 (17.84%)
41. ვუგარ ისაევი - 394 (81.74%)
ოქმი
23.08 36 2. მოვლუდ ისმაილოვი - 6 (1.34%)
3. თენგიზ გეთიაშვილი - 4 (0.89%)
5. არიფ იუსუბოვი - 99 (22.05%)
41. ვუგარ ისაევი - 340 (75.72%)
ოქმი
23.08 37 2. მოვლუდ ისმაილოვი - 6 (1.89%)
3. თენგიზ გეთიაშვილი - 2 (0.63%)
5. არიფ იუსუბოვი - 28 (8.83%)
41. ვუგარ ისაევი - 281 (88.64%)
ოქმი
23.08 38 2. მოვლუდ ისმაილოვი - 39 (7.74%)
3. თენგიზ გეთიაშვილი - 1 (0.2%)
5. არიფ იუსუბოვი - 67 (13.29%)
41. ვუგარ ისაევი - 397 (78.77%)
ოქმი
23.08 39 2. მოვლუდ ისმაილოვი - 9 (6.21%)
3. თენგიზ გეთიაშვილი - 0 (0%)
5. არიფ იუსუბოვი - 17 (11.72%)
41. ვუგარ ისაევი - 119 (82.07%)
ოქმი
23.08 40 2. მოვლუდ ისმაილოვი - 11 (2.7%)
3. თენგიზ გეთიაშვილი - 2 (0.49%)
5. არიფ იუსუბოვი - 36 (8.85%)
41. ვუგარ ისაევი - 358 (87.96%)
ოქმი
23.09 41 2. მახმუდ მახმუდოვი - 8 (1.26%)
3. ლალი ბეჟანიშვილი - 52 (8.2%)
5. გიორგი ოლქიევი - 32 (5.05%)
8. ეთერი მანთაშოვი - 54 (8.52%)
41. გიორგი ლომიძე - 488 (76.97%)
ოქმი
23.09 42 2. მახმუდ მახმუდოვი - 59 (33.71%)
3. ლალი ბეჟანიშვილი - 2 (1.14%)
5. გიორგი ოლქიევი - 17 (9.71%)
8. ეთერი მანთაშოვი - 3 (1.71%)
41. გიორგი ლომიძე - 94 (53.71%)
ოქმი
23.10 43 3. ზურაბი რეხვიაშვილი - 14 (4.46%)
5. გურამი იაკობაძე - 2 (0.64%)
41. დავით რეხვიაშვილი - 298 (94.9%)
ოქმი
23.10 44 3. ზურაბი რეხვიაშვილი - 6 (2.93%)
5. გურამი იაკობაძე - 18 (8.78%)
41. დავით რეხვიაშვილი - 181 (88.29%)
ოქმი
23.10 45 3. ზურაბი რეხვიაშვილი - 3 (1.52%)
5. გურამი იაკობაძე - 16 (8.12%)
41. დავით რეხვიაშვილი - 178 (90.36%)
ოქმი
23.10 46 3. ზურაბი რეხვიაშვილი - 9 (5.03%)
5. გურამი იაკობაძე - 38 (21.23%)
41. დავით რეხვიაშვილი - 132 (73.74%)
ოქმი
23.11 47 2. აგილ მუსაევი - 1 (0.21%)
5. მახალ ალიევი - 59 (12.14%)
8. თაჯედდინ გულიევი - 3 (0.62%)
41. დოსტუ აშიროვი - 307 (63.17%)
42. ჩინგიზ კასუმოვი - 23 (4.73%)
43. ინტიზარ მიქაილოვი - 93 (19.14%)
ოქმი
23.11 48 2. აგილ მუსაევი - 4 (0.93%)
5. მახალ ალიევი - 43 (10%)
8. თაჯედდინ გულიევი - 2 (0.47%)
41. დოსტუ აშიროვი - 199 (46.28%)
42. ჩინგიზ კასუმოვი - 107 (24.88%)
43. ინტიზარ მიქაილოვი - 75 (17.44%)
ოქმი
23.11 49 2. აგილ მუსაევი - 2 (0.41%)
5. მახალ ალიევი - 22 (4.47%)
8. თაჯედდინ გულიევი - 2 (0.41%)
41. დოსტუ აშიროვი - 373 (75.81%)
42. ჩინგიზ კასუმოვი - 15 (3.05%)
43. ინტიზარ მიქაილოვი - 78 (15.85%)
ოქმი
23.11 50 2. აგილ მუსაევი - 1 (0.19%)
5. მახალ ალიევი - 11 (2.04%)
8. თაჯედდინ გულიევი - 1 (0.19%)
41. დოსტუ აშიროვი - 356 (65.93%)
42. ჩინგიზ კასუმოვი - 14 (2.59%)
43. ინტიზარ მიქაილოვი - 157 (29.07%)
ოქმი
23.11 51 2. აგილ მუსაევი - 10 (1.85%)
5. მახალ ალიევი - 16 (2.96%)
8. თაჯედდინ გულიევი - 9 (1.67%)
41. დოსტუ აშიროვი - 438 (81.11%)
42. ჩინგიზ კასუმოვი - 11 (2.04%)
43. ინტიზარ მიქაილოვი - 56 (10.37%)
ოქმი
23.12 52 5. ნაზიკო ოქრიაშვილი - 22 (10.89%)
8. რუბენ გუჯეჯიანი - 27 (13.37%)
41. შერმანდინ დადვანი - 153 (75.74%)
ოქმი
23.13 53 2. ელიმდარ მირიევი - 14 (1.3%)
5. ათაშ მუსაევი - 70 (6.48%)
8. ვაგიფ გუვალოვი - 12 (1.11%)
41. იმრან მ.გასიმოვი - 985 (91.12%)
ოქმი
23.13 54 2. ელიმდარ მირიევი - 16 (2.16%)
5. ათაშ მუსაევი - 29 (3.91%)
8. ვაგიფ გუვალოვი - 1 (0.13%)
41. იმრან მ.გასიმოვი - 696 (93.8%)
ოქმი
23.13 55 2. ელიმდარ მირიევი - 22 (3.04%)
5. ათაშ მუსაევი - 36 (4.98%)
8. ვაგიფ გუვალოვი - 2 (0.28%)
41. იმრან მ.გასიმოვი - 663 (91.7%)
ოქმი
23.13 56 2. ელიმდარ მირიევი - 25 (2.69%)
5. ათაშ მუსაევი - 77 (8.3%)
8. ვაგიფ გუვალოვი - 0 (0%)
41. იმრან მ.გასიმოვი - 826 (89.01%)
ოქმი
23.14 57 5. ედიშერ საბიაშვილი - 10 (4.63%)
8. ცეზარ მამულაშვილი - 53 (24.54%)
41. დიმიტრი ურუმაშვილი - 153 (70.83%)
ოქმი
23.14 58 5. ედიშერ საბიაშვილი - 10 (7.46%)
8. ცეზარ მამულაშვილი - 33 (24.63%)
41. დიმიტრი ურუმაშვილი - 91 (67.91%)
ოქმი
23.14 59 5. ედიშერ საბიაშვილი - 15 (3.55%)
8. ცეზარ მამულაშვილი - 20 (4.74%)
41. დიმიტრი ურუმაშვილი - 387 (91.71%)
ოქმი
23.14 60 5. ედიშერ საბიაშვილი - 58 (14.25%)
8. ცეზარ მამულაშვილი - 44 (10.81%)
41. დიმიტრი ურუმაშვილი - 305 (74.94%)
ოქმი