ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარები

დმანისი

მაჟ. ოლქი
24.01 2. პავლე ადუაშვილი - 44 (3.4%)
3. ირმა აფრასიძე - 24 (1.85%)
5. ლეილა მიქიანი - 55 (4.25%)
8. ზვიადაური ჩხვიმიანი - 128 (9.89%)
20. ლერი ბერუაშვილი - 290 (22.41%)
41. ალექსანდრე დაუთაშვილი - 753 (58.19%)
24.02 2. საჰიბდარ ტანრივერდიევი - 18 (1.23%)
3. ანზორ მარკოზია - 7 (0.48%)
5. ბაირამ გარაჯაევი - 92 (6.31%)
8. ვაგიფ მუსტაფაევი - 3 (0.21%)
20. ფაიკ რუსტამოვი - 213 (14.61%)
41. ემილ იბრაგიმოვი - 1125 (77.16%)
24.03 2. გელა ადუაშვილი - 8 (0.85%)
5. ელიზბარ ჩარაშვილი - 39 (4.16%)
8. ლამარა დაუთაშვილი - 18 (1.92%)
41. მერაბი ოქრიაშვილი - 732 (78.04%)
43. აკაკი ოქრიაშვილი - 141 (15.03%)
24.04 2. ბაჩუკი ბაქრაძე - 6 (1.23%)
5. ქეთევანი ქართველიშვილი - 39 (7.98%)
8. მანია ჩახოვა - 4 (0.82%)
20. ილია სარსევანიძე - 179 (36.61%)
41. ვალერი სამადაშვილი - 261 (53.37%)
24.05 2. ამირან კურბანოვი - 12 (4.35%)
5. ზაზა ჯორთმენაძე - 30 (10.87%)
8. ერეკლე კალატოზიშვილი - 3 (1.09%)
20. ინტიგამ მამედოვი - 1 (0.36%)
41. თორნიკე ნინიაშვილი - 230 (83.33%)
24.06 2. მანუჩარი მურადაშვილი - 32 (2.98%)
5. რიჩარდი მარტიაშვილი - 79 (7.36%)
8. მანანა იასაღაშვილი - 36 (3.36%)
41. შოთა აკობაშვილი - 926 (86.3%)
24.07 2. ალი ალლაზოვი - 14 (2.34%)
5. ელმან იმანოვი - 7 (1.17%)
41. გუსეინ ისმაილოვი - 578 (96.49%)
24.08 2. მუბარიზ ტანრივერდიევი - 7 (0.69%)
3. ზურაბი ოქრიაშვილი - 14 (1.38%)
5. დურსუნ ვალიევი - 10 (0.98%)
8. მუსიბატ ბაირამოვი - 0 (0%)
20. გუმბათ იუსუბოვი - 506 (49.8%)
41. ჯამალ იადიგაროვი - 479 (47.15%)
24.09 2. ეგანა მირზაევა - 4 (0.7%)
5. ნაზაბათ ისმაილოვი - 164 (28.62%)
8. მალხაზ გურჩიანი - 2 (0.35%)
20. მახმუდ ოვჩიევი - 6 (1.05%)
41. ვიდადი აბდულლაევი - 397 (69.28%)
24.10 5. მუბარიზ მამედოვი - 70 (9.5%)
8. ალიმ ასკაროვი - 98 (13.3%)
41. აზერ ალიევი - 569 (77.2%)
24.11 2. ანატოლი დონაძე - 1 (0.17%)
5. ლევანი მოსეშვილი - 56 (9.67%)
8. ქეთინო სიმონიშვილი - 0 (0%)
41. დავით მენაბდიშვილი - 522 (90.16%)
24.12 2. ვანო ადამაშვილი - 1 (2.22%)
8. ქეთევანი ქადარია - 1 (2.22%)
20. ალექსანდრე ნონიაშვილი - 8 (17.78%)
41. დავით დაუთაშვილი - 35 (77.78%)
24.13 2. თემური ბერიძე - 0 (0%)
3. ანელა გერლიანი - 0 (0%)
5. რამინ გერლიანი - 0 (0%)
8. ამირან არღვლიანი - 1 (0.71%)
20. ომარ გოგოჭური - 40 (28.57%)
41. გეგი უმფრიანი - 99 (70.71%)
24.14 2. რაშიდ ისმაილოვი - 12 (1.22%)
5. ისა ალიევი - 125 (12.72%)
8. ჯალალ გასანოვი - 5 (0.51%)
20. ფარხად კურბანოვი - 55 (5.6%)
41. რამიზ რამაზანოვი - 786 (79.96%)
24.15 2. ფარიზ კურბანოვი - 17 (1.77%)
3. ანჟელა ვიბლიანი - 6 (0.62%)
5. შახმარდან ახმედოვი - 146 (15.18%)
41. ფაიგ ისმაილოვი - 793 (82.43%)
24.16 2. ქამილ აბდურახმანოვი - 41 (10.99%)
5. ქამრან მამედოვი - 67 (17.96%)
8. გურამ ჩხვიმიანი - 1 (0.27%)
41. აფთანდილ მუსაევი - 264 (70.78%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
24.01 1 2. პავლე ადუაშვილი - 12 (2.46%)
3. ირმა აფრასიძე - 7 (1.44%)
5. ლეილა მიქიანი - 10 (2.05%)
8. ზვიადაური ჩხვიმიანი - 50 (10.27%)
20. ლერი ბერუაშვილი - 121 (24.85%)
41. ალექსანდრე დაუთაშვილი - 287 (58.93%)
ოქმი
24.01 2 2. პავლე ადუაშვილი - 29 (5.29%)
3. ირმა აფრასიძე - 12 (2.19%)
5. ლეილა მიქიანი - 31 (5.66%)
8. ზვიადაური ჩხვიმიანი - 22 (4.01%)
20. ლერი ბერუაშვილი - 103 (18.8%)
41. ალექსანდრე დაუთაშვილი - 351 (64.05%)
ოქმი
24.01 48 2. პავლე ადუაშვილი - 3 (1.16%)
3. ირმა აფრასიძე - 5 (1.93%)
5. ლეილა მიქიანი - 14 (5.41%)
8. ზვიადაური ჩხვიმიანი - 56 (21.62%)
20. ლერი ბერუაშვილი - 66 (25.48%)
41. ალექსანდრე დაუთაშვილი - 115 (44.4%)
ოქმი
24.02 3 2. საჰიბდარ ტანრივერდიევი - 0 (0%)
3. ანზორ მარკოზია - 0 (0%)
5. ბაირამ გარაჯაევი - 16 (5.78%)
8. ვაგიფ მუსტაფაევი - 2 (0.72%)
20. ფაიკ რუსტამოვი - 13 (4.69%)
41. ემილ იბრაგიმოვი - 246 (88.81%)
ოქმი
24.02 4 2. საჰიბდარ ტანრივერდიევი - 15 (2.25%)
3. ანზორ მარკოზია - 0 (0%)
5. ბაირამ გარაჯაევი - 56 (8.41%)
8. ვაგიფ მუსტაფაევი - 1 (0.15%)
20. ფაიკ რუსტამოვი - 156 (23.42%)
41. ემილ იბრაგიმოვი - 438 (65.77%)
ოქმი
24.02 5 2. საჰიბდარ ტანრივერდიევი - 2 (0.78%)
3. ანზორ მარკოზია - 6 (2.33%)
5. ბაირამ გარაჯაევი - 12 (4.65%)
8. ვაგიფ მუსტაფაევი - 0 (0%)
20. ფაიკ რუსტამოვი - 30 (11.63%)
41. ემილ იბრაგიმოვი - 208 (80.62%)
ოქმი
24.02 6 2. საჰიბდარ ტანრივერდიევი - 0 (0%)
3. ანზორ მარკოზია - 1 (2.63%)
5. ბაირამ გარაჯაევი - 0 (0%)
8. ვაგიფ მუსტაფაევი - 0 (0%)
20. ფაიკ რუსტამოვი - 1 (2.63%)
41. ემილ იბრაგიმოვი - 36 (94.74%)
ოქმი
24.02 7 2. საჰიბდარ ტანრივერდიევი - 1 (0.46%)
3. ანზორ მარკოზია - 0 (0%)
5. ბაირამ გარაჯაევი - 8 (3.65%)
8. ვაგიფ მუსტაფაევი - 0 (0%)
20. ფაიკ რუსტამოვი - 13 (5.94%)
41. ემილ იბრაგიმოვი - 197 (89.95%)
ოქმი
24.03 8 2. გელა ადუაშვილი - 2 (0.54%)
5. ელიზბარ ჩარაშვილი - 12 (3.23%)
8. ლამარა დაუთაშვილი - 16 (4.3%)
41. მერაბი ოქრიაშვილი - 301 (80.91%)
43. აკაკი ოქრიაშვილი - 41 (11.02%)
ოქმი
24.03 9 2. გელა ადუაშვილი - 4 (1.19%)
5. ელიზბარ ჩარაშვილი - 9 (2.69%)
8. ლამარა დაუთაშვილი - 1 (0.3%)
41. მერაბი ოქრიაშვილი - 247 (73.73%)
43. აკაკი ოქრიაშვილი - 74 (22.09%)
ოქმი
24.03 10 2. გელა ადუაშვილი - 2 (0.87%)
5. ელიზბარ ჩარაშვილი - 18 (7.79%)
8. ლამარა დაუთაშვილი - 1 (0.43%)
41. მერაბი ოქრიაშვილი - 184 (79.65%)
43. აკაკი ოქრიაშვილი - 26 (11.26%)
ოქმი
24.04 11 2. ბაჩუკი ბაქრაძე - 1 (2.38%)
5. ქეთევანი ქართველიშვილი - 3 (7.14%)
8. მანია ჩახოვა - 0 (0%)
20. ილია სარსევანიძე - 18 (42.86%)
41. ვალერი სამადაშვილი - 20 (47.62%)
ოქმი
24.04 12 2. ბაჩუკი ბაქრაძე - 5 (1.2%)
5. ქეთევანი ქართველიშვილი - 33 (7.91%)
8. მანია ჩახოვა - 3 (0.72%)
20. ილია სარსევანიძე - 144 (34.53%)
41. ვალერი სამადაშვილი - 232 (55.64%)
ოქმი
24.04 27 2. ბაჩუკი ბაქრაძე - 0 (0%)
5. ქეთევანი ქართველიშვილი - 3 (10%)
8. მანია ჩახოვა - 1 (3.33%)
20. ილია სარსევანიძე - 17 (56.67%)
41. ვალერი სამადაშვილი - 9 (30%)
ოქმი
24.05 13 2. ამირან კურბანოვი - 6 (9.38%)
5. ზაზა ჯორთმენაძე - 1 (1.56%)
8. ერეკლე კალატოზიშვილი - 3 (4.69%)
20. ინტიგამ მამედოვი - 0 (0%)
41. თორნიკე ნინიაშვილი - 54 (84.38%)
ოქმი
24.05 14 2. ამირან კურბანოვი - 5 (4.1%)
5. ზაზა ჯორთმენაძე - 22 (18.03%)
8. ერეკლე კალატოზიშვილი - 0 (0%)
20. ინტიგამ მამედოვი - 0 (0%)
41. თორნიკე ნინიაშვილი - 95 (77.87%)
ოქმი
24.05 15 2. ამირან კურბანოვი - 1 (1.11%)
5. ზაზა ჯორთმენაძე - 7 (7.78%)
8. ერეკლე კალატოზიშვილი - 0 (0%)
20. ინტიგამ მამედოვი - 1 (1.11%)
41. თორნიკე ნინიაშვილი - 81 (90%)
ოქმი
24.06 16 2. მანუჩარი მურადაშვილი - 19 (5.81%)
5. რიჩარდი მარტიაშვილი - 19 (5.81%)
8. მანანა იასაღაშვილი - 19 (5.81%)
41. შოთა აკობაშვილი - 270 (82.57%)
ოქმი
24.06 17 2. მანუჩარი მურადაშვილი - 6 (1.46%)
5. რიჩარდი მარტიაშვილი - 35 (8.52%)
8. მანანა იასაღაშვილი - 2 (0.49%)
41. შოთა აკობაშვილი - 368 (89.54%)
ოქმი
24.06 18 2. მანუჩარი მურადაშვილი - 2 (1.96%)
5. რიჩარდი მარტიაშვილი - 12 (11.76%)
8. მანანა იასაღაშვილი - 5 (4.9%)
41. შოთა აკობაშვილი - 83 (81.37%)
ოქმი
24.06 49 2. მანუჩარი მურადაშვილი - 5 (2.15%)
5. რიჩარდი მარტიაშვილი - 13 (5.58%)
8. მანანა იასაღაშვილი - 10 (4.29%)
41. შოთა აკობაშვილი - 205 (87.98%)
ოქმი
24.07 19 2. ალი ალლაზოვი - 0 (0%)
5. ელმან იმანოვი - 2 (0.95%)
41. გუსეინ ისმაილოვი - 208 (99.05%)
ოქმი
24.07 20 2. ალი ალლაზოვი - 2 (0.88%)
5. ელმან იმანოვი - 3 (1.32%)
41. გუსეინ ისმაილოვი - 223 (97.81%)
ოქმი
24.07 21 2. ალი ალლაზოვი - 12 (7.45%)
5. ელმან იმანოვი - 2 (1.24%)
41. გუსეინ ისმაილოვი - 147 (91.3%)
ოქმი
24.08 22 2. მუბარიზ ტანრივერდიევი - 6 (1.02%)
3. ზურაბი ოქრიაშვილი - 5 (0.85%)
5. დურსუნ ვალიევი - 5 (0.85%)
8. მუსიბატ ბაირამოვი - 0 (0%)
20. გუმბათ იუსუბოვი - 287 (48.64%)
41. ჯამალ იადიგაროვი - 287 (48.64%)
ოქმი
24.08 50 2. მუბარიზ ტანრივერდიევი - 1 (0.23%)
3. ზურაბი ოქრიაშვილი - 9 (2.11%)
5. დურსუნ ვალიევი - 5 (1.17%)
8. მუსიბატ ბაირამოვი - 0 (0%)
20. გუმბათ იუსუბოვი - 219 (51.41%)
41. ჯამალ იადიგაროვი - 192 (45.07%)
ოქმი
24.09 23 2. ეგანა მირზაევა - 2 (4.44%)
5. ნაზაბათ ისმაილოვი - 11 (24.44%)
8. მალხაზ გურჩიანი - 0 (0%)
20. მახმუდ ოვჩიევი - 0 (0%)
41. ვიდადი აბდულლაევი - 32 (71.11%)
ოქმი
24.09 24 2. ეგანა მირზაევა - 0 (0%)
5. ნაზაბათ ისმაილოვი - 127 (34.05%)
8. მალხაზ გურჩიანი - 0 (0%)
20. მახმუდ ოვჩიევი - 5 (1.34%)
41. ვიდადი აბდულლაევი - 241 (64.61%)
ოქმი
24.09 25 2. ეგანა მირზაევა - 2 (1.29%)
5. ნაზაბათ ისმაილოვი - 26 (16.77%)
8. მალხაზ გურჩიანი - 2 (1.29%)
20. მახმუდ ოვჩიევი - 1 (0.65%)
41. ვიდადი აბდულლაევი - 124 (80%)
ოქმი
24.10 26 5. მუბარიზ მამედოვი - 7 (3.98%)
8. ალიმ ასკაროვი - 6 (3.41%)
41. აზერ ალიევი - 163 (92.61%)
ოქმი
24.10 28 5. მუბარიზ მამედოვი - 16 (9.76%)
8. ალიმ ასკაროვი - 11 (6.71%)
41. აზერ ალიევი - 137 (83.54%)
ოქმი
24.10 29 5. მუბარიზ მამედოვი - 23 (8.61%)
8. ალიმ ასკაროვი - 64 (23.97%)
41. აზერ ალიევი - 180 (67.42%)
ოქმი
24.10 30 5. მუბარიზ მამედოვი - 7 (12.73%)
8. ალიმ ასკაროვი - 13 (23.64%)
41. აზერ ალიევი - 35 (63.64%)
ოქმი
24.10 31 5. მუბარიზ მამედოვი - 17 (22.67%)
8. ალიმ ასკაროვი - 4 (5.33%)
41. აზერ ალიევი - 54 (72%)
ოქმი
24.11 32 2. ანატოლი დონაძე - 1 (0.17%)
5. ლევანი მოსეშვილი - 56 (9.67%)
8. ქეთინო სიმონიშვილი - 0 (0%)
41. დავით მენაბდიშვილი - 522 (90.16%)
ოქმი
24.12 33 2. ვანო ადამაშვილი - 1 (4.76%)
8. ქეთევანი ქადარია - 1 (4.76%)
20. ალექსანდრე ნონიაშვილი - 6 (28.57%)
41. დავით დაუთაშვილი - 13 (61.9%)
ოქმი
24.12 34 2. ვანო ადამაშვილი - 0 (0%)
8. ქეთევანი ქადარია - 0 (0%)
20. ალექსანდრე ნონიაშვილი - 2 (8.33%)
41. დავით დაუთაშვილი - 22 (91.67%)
ოქმი
24.13 35 2. თემური ბერიძე - 0 (0%)
3. ანელა გერლიანი - 0 (0%)
5. რამინ გერლიანი - 0 (0%)
8. ამირან არღვლიანი - 1 (0.71%)
20. ომარ გოგოჭური - 40 (28.57%)
41. გეგი უმფრიანი - 99 (70.71%)
ოქმი
24.14 36 2. რაშიდ ისმაილოვი - 3 (2.54%)
5. ისა ალიევი - 8 (6.78%)
8. ჯალალ გასანოვი - 1 (0.85%)
20. ფარხად კურბანოვი - 12 (10.17%)
41. რამიზ რამაზანოვი - 94 (79.66%)
ოქმი
24.14 37 2. რაშიდ ისმაილოვი - 1 (0.67%)
5. ისა ალიევი - 7 (4.67%)
8. ჯალალ გასანოვი - 1 (0.67%)
20. ფარხად კურბანოვი - 4 (2.67%)
41. რამიზ რამაზანოვი - 137 (91.33%)
ოქმი
24.14 38 2. რაშიდ ისმაილოვი - 2 (0.88%)
5. ისა ალიევი - 66 (28.95%)
8. ჯალალ გასანოვი - 2 (0.88%)
20. ფარხად კურბანოვი - 4 (1.75%)
41. რამიზ რამაზანოვი - 154 (67.54%)
ოქმი
24.14 39 2. რაშიდ ისმაილოვი - 2 (0.55%)
5. ისა ალიევი - 26 (7.16%)
8. ჯალალ გასანოვი - 1 (0.28%)
20. ფარხად კურბანოვი - 26 (7.16%)
41. რამიზ რამაზანოვი - 308 (84.85%)
ოქმი
24.14 40 2. რაშიდ ისმაილოვი - 4 (3.23%)
5. ისა ალიევი - 18 (14.52%)
8. ჯალალ გასანოვი - 0 (0%)
20. ფარხად კურბანოვი - 9 (7.26%)
41. რამიზ რამაზანოვი - 93 (75%)
ოქმი
24.15 41 2. ფარიზ კურბანოვი - 2 (6.9%)
3. ანჟელა ვიბლიანი - 2 (6.9%)
5. შახმარდან ახმედოვი - 0 (0%)
41. ფაიგ ისმაილოვი - 25 (86.21%)
ოქმი
24.15 42 2. ფარიზ კურბანოვი - 3 (2.03%)
3. ანჟელა ვიბლიანი - 1 (0.68%)
5. შახმარდან ახმედოვი - 9 (6.08%)
41. ფაიგ ისმაილოვი - 135 (91.22%)
ოქმი
24.15 43 2. ფარიზ კურბანოვი - 3 (0.59%)
3. ანჟელა ვიბლიანი - 2 (0.39%)
5. შახმარდან ახმედოვი - 118 (23.09%)
41. ფაიგ ისმაილოვი - 388 (75.93%)
ოქმი
24.15 44 2. ფარიზ კურბანოვი - 0 (0%)
3. ანჟელა ვიბლიანი - 0 (0%)
5. შახმარდან ახმედოვი - 2 (1.49%)
41. ფაიგ ისმაილოვი - 132 (98.51%)
ოქმი
24.15 45 2. ფარიზ კურბანოვი - 9 (6.43%)
3. ანჟელა ვიბლიანი - 1 (0.71%)
5. შახმარდან ახმედოვი - 17 (12.14%)
41. ფაიგ ისმაილოვი - 113 (80.71%)
ოქმი
24.16 46 2. ქამილ აბდურახმანოვი - 2 (1.1%)
5. ქამრან მამედოვი - 53 (29.28%)
8. გურამ ჩხვიმიანი - 0 (0%)
41. აფთანდილ მუსაევი - 126 (69.61%)
ოქმი
24.16 47 2. ქამილ აბდურახმანოვი - 39 (20.31%)
5. ქამრან მამედოვი - 14 (7.29%)
8. გურამ ჩხვიმიანი - 1 (0.52%)
41. აფთანდილ მუსაევი - 138 (71.88%)
ოქმი