ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარები

წალკა

მაჟ. ოლქი
25.01 2. გია თაფლაძე - 303 (30.33%)
41. ნუგზარი ჩამურლიევი - 696 (69.67%)
25.02 2. შორენა ირემაძე - 4 (3.1%)
5. ნინო დევდერიანი - 10 (7.75%)
41. ავთანდილ ვანაძე - 115 (89.15%)
25.03 2. ნანა ბოლქვაძე - 2 (0.49%)
3. მურად ადაძე - 0 (0%)
5. მალხაზ მგელაძე - 131 (31.95%)
41. ნოდარი მიქელაძე - 115 (28.05%)
42. იოსები ქათამაძე - 162 (39.51%)
25.04 2. სულიკო ხოზრევანიძე - 7 (1.72%)
5. გიორგი იაკობაძე - 85 (20.88%)
8. იოსები ბალაბანიშვილი - 85 (20.88%)
41. იდა ბალაბანოვა - 230 (56.51%)
25.05 2. აგვან სურმალიან - 0 (0%)
5. ცისანა ბეჟუაშვილი - 6 (2.73%)
27. ვაან არუტიუნიან - 11 (5%)
41. ლევონ მარკოსიან - 203 (92.27%)
25.06 2. ვალიდა აშრალოვა - 20 (3.5%)
5. იასინ ალაგეზოვი - 163 (28.5%)
41. ვუსალ უზუნალოვ - 389 (68.01%)
25.07 2. ჯუმბერ თურმანიძე - 14 (4.78%)
5. ნუგზარ პაქსაძე - 65 (22.18%)
8. ზურაბ ხოზრევანიძე - 36 (12.29%)
27. ზურაბ იაკობაძე - 27 (9.22%)
41. რამაზი ქათამაძე - 151 (51.54%)
25.08 5. მარიამ ხაჩატურიანი - 11 (2.73%)
41. გოჩა ხაჩატურიან - 392 (97.27%)
25.09 2. ციური ბოლქვაძე - 6 (1.47%)
3. ვაჟა გულბანი - 15 (3.68%)
5. მინდია მიქელაძე - 61 (14.95%)
8. ოთარი მარგველიანი - 55 (13.48%)
41. ჯემალ ნაკაიძე - 154 (37.75%)
42. თემურ ბოლქვაძე - 117 (28.68%)
25.10 2. ბადრი მგელაძე - 4 (0.74%)
5. თამაზ შავაძე - 126 (23.29%)
8. ბორის კარიბოვი - 190 (35.12%)
41. ალექსეი მუხსიევი - 221 (40.85%)
25.11 2. ედუარდ ტოროსიან - 38 (21.84%)
5. რაზმიკ ვარტანიან - 8 (4.6%)
41. არტურ სარკისიან - 128 (73.56%)
25.12 2. ბესიკი კახაძე - 19 (7.01%)
5. ელიკო ზარქუა - 10 (3.69%)
8. ავთანდილ მიქელაძე - 87 (32.1%)
41. ჯემალ ძირკვაძე - 155 (57.2%)
25.13 2. როინ ძირკვაძე - 1 (0.34%)
5. ამირან ძირკვაძე - 82 (28.28%)
6. ხვიჩა მუშარბაძე - 2 (0.69%)
8. ჯუმბერ ანთაძე - 35 (12.07%)
41. ლერი კოჩალიძე - 98 (33.79%)
42. ლევან გიგლემიანი - 72 (24.83%)
25.14 2. ლიანა მიქელაძე - 1 (0.44%)
5. სურენ სარკისიან - 5 (2.2%)
41. ლაერტ ტოროსიან - 221 (97.36%)
25.15 2. ალექსანდრ ზადოიან - 1 (0.48%)
5. სალომე ზარქუა - 0 (0%)
8. რეზო ნარინოვი - 60 (28.57%)
41. არმენ მკრტიჩიანი - 80 (38.1%)
42. ედუარდ სტეპანიან - 69 (32.86%)
25.16 2. გია დეკანაძე - 42 (14%)
5. გურამ მგელაძე - 12 (4%)
8. ეთერი ყიფიანი - 10 (3.33%)
41. ზვიად გელაძე - 236 (78.67%)
25.17 2. სუნაია მუსტაფაევა - 3 (2%)
5. ნათიგ მუსტაფაევი - 51 (34%)
41. იასინ გურბანოვი - 96 (64%)
25.18 2. რომან რიჟვაძე - 110 (35.14%)
5. სანდრო შავაძე - 43 (13.74%)
8. მერაბ ირემაძე - 10 (3.19%)
41. ემზარი სურმანიძე - 150 (47.92%)
25.19 2. ზეინაბ მიქელაძე - 0 (0%)
5. ვრეჟ ადამიან - 8 (5.44%)
8. ანდრანიკ ნერსესიან - 32 (21.77%)
41. ხაჩატურ მაზმანიან - 107 (72.79%)
25.20 5. ასტხიკ ხზანიან - 67 (13.48%)
41. სერგეი გულიკიან - 430 (86.52%)
25.21 2. ევგენია ნალბანდიან - 2 (0.78%)
5. არტურ მკრტიჩიანი - 19 (7.39%)
8. ასატურ ვარტერესიან - 42 (16.34%)
41. არუტიუნ ავეტიან - 194 (75.49%)
25.22 5. ნატო მამარდაშვილი - 6 (1.53%)
8. აგაბეკ აივაზიან - 17 (4.35%)
41. ანტარამ მელტონიან - 368 (94.12%)
25.23 2. თამარ ბიბიჩაძე - 0 (0%)
3. აკაკი დანელია - 0 (0%)
5. იაშა ჩხიკვაძე - 21 (30.43%)
8. ანჟელა ხურციძე - 7 (10.14%)
41. დავით კვარაცხელია - 33 (47.83%)
42. დიანა ზოიძე - 8 (11.59%)
25.24 2. ლარისა მურადოვი - 0 (0%)
5. ოთარი ანესიან - 65 (26.64%)
41. რუბენ ანესიან - 179 (73.36%)
25.25 2. ავთანდილ საბაძე - 6 (2.12%)
3. ტარიელი ხუციშვილი - 2 (0.71%)
5. მერაბ იაკობაძე - 2 (0.71%)
41. მურთაზ საბაძე - 111 (39.22%)
42. ჯონი საბაძე - 162 (57.24%)
25.26 2. ციური შამანაძე - 1 (0.62%)
5. გელა ცეცხლაძე - 59 (36.65%)
8. გურამ ართმელაძე - 1 (0.62%)
41. ბეჟან გორგაძე - 100 (62.11%)
25.27 3. ვართაზარ კლოიან - 41 (20.4%)
5. ანაიდ იაილიან - 5 (2.49%)
41. სარკის ოგანესიან - 155 (77.11%)
25.28 2. ციალა შაინიძე - 2 (1.59%)
5. ტრტად პეტროსიან - 31 (24.6%)
8. არმინაკ აროიან - 36 (28.57%)
41. ავეტის შახბაზიან - 57 (45.24%)
25.29 2. ქეთევან შაინიძე - 0 (0%)
5. ვალოდია შაინიძე - 6 (4.23%)
8. ვლადიმერი კირიაკოვი - 49 (34.51%)
41. ანტეი ტერსენოვი - 87 (61.27%)
25.30 2. ჯამბულ ჯიმშერაძე - 59 (23.41%)
5. ჯურხა ჭელიძე - 41 (16.27%)
8. ლაშა მიქელაძე - 32 (12.7%)
41. უშანგი ბოლქვაძე - 120 (47.62%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
25.01 1 2. გია თაფლაძე - 60 (20.27%)
41. ნუგზარი ჩამურლიევი - 236 (79.73%)
ოქმი
25.01 2 2. გია თაფლაძე - 68 (22.52%)
41. ნუგზარი ჩამურლიევი - 234 (77.48%)
ოქმი
25.01 3 2. გია თაფლაძე - 91 (37.6%)
41. ნუგზარი ჩამურლიევი - 151 (62.4%)
ოქმი
25.01 4 2. გია თაფლაძე - 84 (52.83%)
41. ნუგზარი ჩამურლიევი - 75 (47.17%)
ოქმი
25.07 5 2. ჯუმბერ თურმანიძე - 12 (11.65%)
5. ნუგზარ პაქსაძე - 5 (4.85%)
8. ზურაბ ხოზრევანიძე - 19 (18.45%)
27. ზურაბ იაკობაძე - 1 (0.97%)
41. რამაზი ქათამაძე - 66 (64.08%)
ოქმი
25.07 6 2. ჯუმბერ თურმანიძე - 2 (1.45%)
5. ნუგზარ პაქსაძე - 55 (39.86%)
8. ზურაბ ხოზრევანიძე - 16 (11.59%)
27. ზურაბ იაკობაძე - 26 (18.84%)
41. რამაზი ქათამაძე - 39 (28.26%)
ოქმი
25.07 7 2. ჯუმბერ თურმანიძე - 0 (0%)
5. ნუგზარ პაქსაძე - 5 (9.62%)
8. ზურაბ ხოზრევანიძე - 1 (1.92%)
27. ზურაბ იაკობაძე - 0 (0%)
41. რამაზი ქათამაძე - 46 (88.46%)
ოქმი
25.03 8 2. ნანა ბოლქვაძე - 1 (0.28%)
3. მურად ადაძე - 0 (0%)
5. მალხაზ მგელაძე - 124 (35.13%)
41. ნოდარი მიქელაძე - 109 (30.88%)
42. იოსები ქათამაძე - 119 (33.71%)
ოქმი
25.03 9 2. ნანა ბოლქვაძე - 1 (1.75%)
3. მურად ადაძე - 0 (0%)
5. მალხაზ მგელაძე - 7 (12.28%)
41. ნოდარი მიქელაძე - 6 (10.53%)
42. იოსები ქათამაძე - 43 (75.44%)
ოქმი
25.15 10 2. ალექსანდრ ზადოიან - 1 (0.48%)
5. სალომე ზარქუა - 0 (0%)
8. რეზო ნარინოვი - 60 (28.57%)
41. არმენ მკრტიჩიანი - 80 (38.1%)
42. ედუარდ სტეპანიან - 69 (32.86%)
ოქმი
25.02 11 2. შორენა ირემაძე - 3 (6.98%)
5. ნინო დევდერიანი - 5 (11.63%)
41. ავთანდილ ვანაძე - 35 (81.4%)
ოქმი
25.02 12 2. შორენა ირემაძე - 1 (1.16%)
5. ნინო დევდერიანი - 5 (5.81%)
41. ავთანდილ ვანაძე - 80 (93.02%)
ოქმი
25.10 13 2. ბადრი მგელაძე - 0 (0%)
5. თამაზ შავაძე - 11 (3.69%)
8. ბორის კარიბოვი - 149 (50%)
41. ალექსეი მუხსიევი - 138 (46.31%)
ოქმი
25.10 14 2. ბადრი მგელაძე - 0 (0%)
5. თამაზ შავაძე - 10 (19.23%)
8. ბორის კარიბოვი - 12 (23.08%)
41. ალექსეი მუხსიევი - 30 (57.69%)
ოქმი
25.10 15 2. ბადრი მგელაძე - 4 (2.09%)
5. თამაზ შავაძე - 105 (54.97%)
8. ბორის კარიბოვი - 29 (15.18%)
41. ალექსეი მუხსიევი - 53 (27.75%)
ოქმი
25.09 16 2. ციური ბოლქვაძე - 1 (0.66%)
3. ვაჟა გულბანი - 0 (0%)
5. მინდია მიქელაძე - 28 (18.54%)
8. ოთარი მარგველიანი - 0 (0%)
41. ჯემალ ნაკაიძე - 44 (29.14%)
42. თემურ ბოლქვაძე - 78 (51.66%)
ოქმი
25.09 17 2. ციური ბოლქვაძე - 2 (1.79%)
3. ვაჟა გულბანი - 15 (13.39%)
5. მინდია მიქელაძე - 14 (12.5%)
8. ოთარი მარგველიანი - 42 (37.5%)
41. ჯემალ ნაკაიძე - 33 (29.46%)
42. თემურ ბოლქვაძე - 6 (5.36%)
ოქმი
25.09 18 2. ციური ბოლქვაძე - 0 (0%)
3. ვაჟა გულბანი - 0 (0%)
5. მინდია მიქელაძე - 13 (11.5%)
8. ოთარი მარგველიანი - 8 (7.08%)
41. ჯემალ ნაკაიძე - 60 (53.1%)
42. თემურ ბოლქვაძე - 32 (28.32%)
ოქმი
25.09 19 2. ციური ბოლქვაძე - 3 (9.38%)
3. ვაჟა გულბანი - 0 (0%)
5. მინდია მიქელაძე - 6 (18.75%)
8. ოთარი მარგველიანი - 5 (15.63%)
41. ჯემალ ნაკაიძე - 17 (53.13%)
42. თემურ ბოლქვაძე - 1 (3.13%)
ოქმი
25.06 20 2. ვალიდა აშრალოვა - 17 (3.8%)
5. იასინ ალაგეზოვი - 111 (24.83%)
41. ვუსალ უზუნალოვ - 319 (71.36%)
ოქმი
25.06 21 2. ვალიდა აშრალოვა - 3 (2.4%)
5. იასინ ალაგეზოვი - 52 (41.6%)
41. ვუსალ უზუნალოვ - 70 (56%)
ოქმი
25.17 22 2. სუნაია მუსტაფაევა - 3 (2%)
5. ნათიგ მუსტაფაევი - 51 (34%)
41. იასინ გურბანოვი - 96 (64%)
ოქმი
25.29 23 2. ქეთევან შაინიძე - 0 (0%)
5. ვალოდია შაინიძე - 6 (4.76%)
8. ვლადიმერი კირიაკოვი - 43 (34.13%)
41. ანტეი ტერსენოვი - 77 (61.11%)
ოქმი
25.29 24 2. ქეთევან შაინიძე - 0 (0%)
5. ვალოდია შაინიძე - 0 (0%)
8. ვლადიმერი კირიაკოვი - 6 (37.5%)
41. ანტეი ტერსენოვი - 10 (62.5%)
ოქმი
25.14 25 2. ლიანა მიქელაძე - 1 (0.44%)
5. სურენ სარკისიან - 5 (2.2%)
41. ლაერტ ტოროსიან - 221 (97.36%)
ოქმი
25.16 26 2. გია დეკანაძე - 42 (14%)
5. გურამ მგელაძე - 12 (4%)
8. ეთერი ყიფიანი - 10 (3.33%)
41. ზვიად გელაძე - 236 (78.67%)
ოქმი
25.22 27 5. ნატო მამარდაშვილი - 6 (1.53%)
8. აგაბეკ აივაზიან - 17 (4.35%)
41. ანტარამ მელტონიან - 368 (94.12%)
ოქმი
25.05 28 2. აგვან სურმალიან - 0 (0%)
5. ცისანა ბეჟუაშვილი - 6 (2.73%)
27. ვაან არუტიუნიან - 11 (5%)
41. ლევონ მარკოსიან - 203 (92.27%)
ოქმი
25.18 29 2. რომან რიჟვაძე - 110 (35.14%)
5. სანდრო შავაძე - 43 (13.74%)
8. მერაბ ირემაძე - 10 (3.19%)
41. ემზარი სურმანიძე - 150 (47.92%)
ოქმი
25.13 30 2. როინ ძირკვაძე - 1 (0.34%)
5. ამირან ძირკვაძე - 82 (28.28%)
6. ხვიჩა მუშარბაძე - 2 (0.69%)
8. ჯუმბერ ანთაძე - 35 (12.07%)
41. ლერი კოჩალიძე - 98 (33.79%)
42. ლევან გიგლემიანი - 72 (24.83%)
ოქმი
25.21 31 2. ევგენია ნალბანდიან - 2 (0.78%)
5. არტურ მკრტიჩიანი - 19 (7.39%)
8. ასატურ ვარტერესიან - 42 (16.34%)
41. არუტიუნ ავეტიან - 194 (75.49%)
ოქმი
25.30 32 2. ჯამბულ ჯიმშერაძე - 59 (23.41%)
5. ჯურხა ჭელიძე - 41 (16.27%)
8. ლაშა მიქელაძე - 32 (12.7%)
41. უშანგი ბოლქვაძე - 120 (47.62%)
ოქმი
25.23 33 2. თამარ ბიბიჩაძე - 0 (0%)
3. აკაკი დანელია - 0 (0%)
5. იაშა ჩხიკვაძე - 21 (30.43%)
8. ანჟელა ხურციძე - 7 (10.14%)
41. დავით კვარაცხელია - 33 (47.83%)
42. დიანა ზოიძე - 8 (11.59%)
ოქმი
25.20 34 5. ასტხიკ ხზანიან - 67 (13.48%)
41. სერგეი გულიკიან - 430 (86.52%)
ოქმი
25.24 35 2. ლარისა მურადოვი - 0 (0%)
5. ოთარი ანესიან - 65 (26.64%)
41. რუბენ ანესიან - 179 (73.36%)
ოქმი
25.11 36 2. ედუარდ ტოროსიან - 38 (21.84%)
5. რაზმიკ ვარტანიან - 8 (4.6%)
41. არტურ სარკისიან - 128 (73.56%)
ოქმი
25.04 37 2. სულიკო ხოზრევანიძე - 7 (1.72%)
5. გიორგი იაკობაძე - 85 (20.88%)
8. იოსები ბალაბანიშვილი - 85 (20.88%)
41. იდა ბალაბანოვა - 230 (56.51%)
ოქმი
25.12 38 2. ბესიკი კახაძე - 19 (7.01%)
5. ელიკო ზარქუა - 10 (3.69%)
8. ავთანდილ მიქელაძე - 87 (32.1%)
41. ჯემალ ძირკვაძე - 155 (57.2%)
ოქმი
25.08 39 5. მარიამ ხაჩატურიანი - 11 (2.73%)
41. გოჩა ხაჩატურიან - 392 (97.27%)
ოქმი
25.25 40 2. ავთანდილ საბაძე - 6 (2.12%)
3. ტარიელი ხუციშვილი - 2 (0.71%)
5. მერაბ იაკობაძე - 2 (0.71%)
41. მურთაზ საბაძე - 111 (39.22%)
42. ჯონი საბაძე - 162 (57.24%)
ოქმი
25.26 41 2. ციური შამანაძე - 1 (0.62%)
5. გელა ცეცხლაძე - 59 (36.65%)
8. გურამ ართმელაძე - 1 (0.62%)
41. ბეჟან გორგაძე - 100 (62.11%)
ოქმი
25.27 42 3. ვართაზარ კლოიან - 41 (20.4%)
5. ანაიდ იაილიან - 5 (2.49%)
41. სარკის ოგანესიან - 155 (77.11%)
ოქმი
25.19 43 2. ზეინაბ მიქელაძე - 0 (0%)
5. ვრეჟ ადამიან - 8 (5.44%)
8. ანდრანიკ ნერსესიან - 32 (21.77%)
41. ხაჩატურ მაზმანიან - 107 (72.79%)
ოქმი
25.28 45 2. ციალა შაინიძე - 2 (1.59%)
5. ტრტად პეტროსიან - 31 (24.6%)
8. არმინაკ აროიან - 36 (28.57%)
41. ავეტის შახბაზიან - 57 (45.24%)
ოქმი