ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარები

თეთრიწყარო

მაჟ. ოლქი
26.01 5. ნონა აბულაძე - 165 (13.72%)
8. დალი ზავრადაშვილი - 74 (6.15%)
10. ნონა ნინიაშვილი - 30 (2.49%)
39. ლიანა დემეტრაშვილი - 25 (2.08%)
41. ზურაბ დალაქიშვილი - 909 (75.56%)
26.02 5. კახა სამადაშვილი - 305 (37.15%)
8. თამაზი აფციაური - 206 (25.09%)
41. ტარიელ მელიქიძე - 310 (37.76%)
26.03 3. თეიმურაზ წიკლაური - 43 (6.33%)
5. ჯულიეტა დარჯანია - 79 (11.63%)
8. ზაზა მიქიაშვილი - 23 (3.39%)
41. ომარ გიორგობიანი - 286 (42.12%)
43. გიორგი ჭელიძე - 248 (36.52%)
26.04 5. ლალი გელოვანი - 118 (49.58%)
41. კახა კვირიკაძე - 120 (50.42%)
26.05 5. ელგუჯა ქავთარაძე - 47 (34.31%)
10. მზევინარი წიკლაური - 20 (14.6%)
41. სიმონი წიკლაური - 70 (51.09%)
26.06 41. რამაზი ჩომახაშვილი - 473 (54.12%)
43. სულიკო გიგაური - 401 (45.88%)
26.07 5. ამირან მეშველიანი - 47 (31.33%)
41. როლანდი ლიპარტელიანი - 103 (68.67%)
26.08 8. გარნიკ სიმონიანი - 27 (10.67%)
41. ანდრანიკ საგრადიანი - 226 (89.33%)
26.09 41. სვეტლანა ჯირაშვილი - 59 (100%)
26.10 5. ვასილ ჯაბახიძე - 17 (6.64%)
8. მაია დარბაიძე - 25 (9.77%)
41. ნუკრი ტატუაშვილი - 214 (83.59%)
26.11 3. მადონა ყიფიანი - 4 (1.31%)
8. ელენე გოგებაშვილი - 11 (3.61%)
41. რამაზ გულბანი - 252 (82.62%)
43. ალექსანდრე გულბანი - 38 (12.46%)
26.12 8. გოჩა გოგიჩაიშვილი - 11 (33.33%)
41. პაატა ჭალიძე - 22 (66.67%)
26.13 3. ირინე ივანისელი - 34 (2.55%)
5. ჯუმბერ მაღალაშვილი - 411 (30.86%)
8. თამარ მაღალდაძე - 107 (8.03%)
10. შალვა აფციაური - 24 (1.8%)
41. მერაბი ღაღეთაშვილი - 756 (56.76%)
26.14 41. გიორგი ფიჩხულაშვილი - 187 (100%)
26.15 41. ზაქარია ცხვედაძე - 226 (100%)
26.16 5. გოჩა წიკლაური - 9 (12.5%)
8. უშანგი გაბიდაური - 13 (18.06%)
41. მიხეილ აფციაური - 50 (69.44%)
26.17 5. სერგო ლობჟანიძე - 34 (20.73%)
8. ვაჟა ებრალიძე - 14 (8.54%)
39. ქეთევანი უგრეხელიძე - 4 (2.44%)
41. გიორგი დავითაშვილი - 112 (68.29%)
26.18 41. ანზორ ღორჯომელაძე - 608 (100%)
26.19 3. ნატო ლიპარტელიანი - 98 (19.48%)
41. დათო ხვისტანი - 405 (80.52%)
26.20 3. ლაშა ჯაშიაშვილი - 146 (24.5%)
5. რამაზი ჭელიძე - 81 (13.59%)
41. ოთარი ლონდარიძე - 369 (61.91%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
26.01 1 5. ნონა აბულაძე - 52 (11.26%)
8. დალი ზავრადაშვილი - 15 (3.25%)
10. ნონა ნინიაშვილი - 10 (2.16%)
39. ლიანა დემეტრაშვილი - 9 (1.95%)
41. ზურაბ დალაქიშვილი - 376 (81.39%)
ოქმი
26.01 2 5. ნონა აბულაძე - 35 (12.73%)
8. დალი ზავრადაშვილი - 12 (4.36%)
10. ნონა ნინიაშვილი - 10 (3.64%)
39. ლიანა დემეტრაშვილი - 4 (1.45%)
41. ზურაბ დალაქიშვილი - 214 (77.82%)
ოქმი
26.01 3 5. ნონა აბულაძე - 36 (12.54%)
8. დალი ზავრადაშვილი - 15 (5.23%)
10. ნონა ნინიაშვილი - 6 (2.09%)
39. ლიანა დემეტრაშვილი - 10 (3.48%)
41. ზურაბ დალაქიშვილი - 220 (76.66%)
ოქმი
26.01 4 5. ნონა აბულაძე - 42 (23.46%)
8. დალი ზავრადაშვილი - 32 (17.88%)
10. ნონა ნინიაშვილი - 4 (2.23%)
39. ლიანა დემეტრაშვილი - 2 (1.12%)
41. ზურაბ დალაქიშვილი - 99 (55.31%)
ოქმი
26.02 5 5. კახა სამადაშვილი - 184 (45.77%)
8. თამაზი აფციაური - 91 (22.64%)
41. ტარიელ მელიქიძე - 127 (31.59%)
ოქმი
26.02 6 5. კახა სამადაშვილი - 97 (27.64%)
8. თამაზი აფციაური - 108 (30.77%)
41. ტარიელ მელიქიძე - 146 (41.6%)
ოქმი
26.02 7 5. კახა სამადაშვილი - 24 (35.29%)
8. თამაზი აფციაური - 7 (10.29%)
41. ტარიელ მელიქიძე - 37 (54.41%)
ოქმი
26.13 8 3. ირინე ივანისელი - 9 (1.53%)
5. ჯუმბერ მაღალაშვილი - 201 (34.18%)
8. თამარ მაღალდაძე - 18 (3.06%)
10. შალვა აფციაური - 10 (1.7%)
41. მერაბი ღაღეთაშვილი - 350 (59.52%)
ოქმი
26.13 9 3. ირინე ივანისელი - 6 (3%)
5. ჯუმბერ მაღალაშვილი - 55 (27.5%)
8. თამარ მაღალდაძე - 10 (5%)
10. შალვა აფციაური - 3 (1.5%)
41. მერაბი ღაღეთაშვილი - 126 (63%)
ოქმი
26.13 40 3. ირინე ივანისელი - 19 (3.49%)
5. ჯუმბერ მაღალაშვილი - 155 (28.49%)
8. თამარ მაღალდაძე - 79 (14.52%)
10. შალვა აფციაური - 11 (2.02%)
41. მერაბი ღაღეთაშვილი - 280 (51.47%)
ოქმი
26.06 10 41. რამაზი ჩომახაშვილი - 78 (74.29%)
43. სულიკო გიგაური - 27 (25.71%)
ოქმი
26.06 11 41. რამაზი ჩომახაშვილი - 111 (31.09%)
43. სულიკო გიგაური - 246 (68.91%)
ოქმი
26.06 12 41. რამაზი ჩომახაშვილი - 240 (82.76%)
43. სულიკო გიგაური - 50 (17.24%)
ოქმი
26.06 13 41. რამაზი ჩომახაშვილი - 44 (36.07%)
43. სულიკო გიგაური - 78 (63.93%)
ოქმი
26.03 14 3. თეიმურაზ წიკლაური - 29 (6.67%)
5. ჯულიეტა დარჯანია - 35 (8.05%)
8. ზაზა მიქიაშვილი - 12 (2.76%)
41. ომარ გიორგობიანი - 141 (32.41%)
43. გიორგი ჭელიძე - 218 (50.11%)
ოქმი
26.03 15 3. თეიმურაზ წიკლაური - 8 (5.41%)
5. ჯულიეტა დარჯანია - 22 (14.86%)
8. ზაზა მიქიაშვილი - 6 (4.05%)
41. ომარ გიორგობიანი - 90 (60.81%)
43. გიორგი ჭელიძე - 22 (14.86%)
ოქმი
26.03 16 3. თეიმურაზ წიკლაური - 6 (6.25%)
5. ჯულიეტა დარჯანია - 22 (22.92%)
8. ზაზა მიქიაშვილი - 5 (5.21%)
41. ომარ გიორგობიანი - 55 (57.29%)
43. გიორგი ჭელიძე - 8 (8.33%)
ოქმი
26.20 17 3. ლაშა ჯაშიაშვილი - 122 (34.96%)
5. რამაზი ჭელიძე - 22 (6.3%)
41. ოთარი ლონდარიძე - 205 (58.74%)
ოქმი
26.20 18 3. ლაშა ჯაშიაშვილი - 15 (13.27%)
5. რამაზი ჭელიძე - 35 (30.97%)
41. ოთარი ლონდარიძე - 63 (55.75%)
ოქმი
26.20 19 3. ლაშა ჯაშიაშვილი - 9 (6.72%)
5. რამაზი ჭელიძე - 24 (17.91%)
41. ოთარი ლონდარიძე - 101 (75.37%)
ოქმი
26.17 20 5. სერგო ლობჟანიძე - 34 (20.73%)
8. ვაჟა ებრალიძე - 14 (8.54%)
39. ქეთევანი უგრეხელიძე - 4 (2.44%)
41. გიორგი დავითაშვილი - 112 (68.29%)
ოქმი
26.07 21 5. ამირან მეშველიანი - 47 (31.33%)
41. როლანდი ლიპარტელიანი - 103 (68.67%)
ოქმი
26.18 22 41. ანზორ ღორჯომელაძე - 250 (100%)
ოქმი
26.18 23 41. ანზორ ღორჯომელაძე - 281 (100%)
ოქმი
26.18 41 41. ანზორ ღორჯომელაძე - 77 (100%)
ოქმი
26.04 24 5. ლალი გელოვანი - 118 (49.58%)
41. კახა კვირიკაძე - 120 (50.42%)
ოქმი
26.09 25 41. სვეტლანა ჯირაშვილი - 59 (100%)
ოქმი
26.14 26 41. გიორგი ფიჩხულაშვილი - 187 (100%)
ოქმი
26.08 27 8. გარნიკ სიმონიანი - 25 (12.02%)
41. ანდრანიკ საგრადიანი - 183 (87.98%)
ოქმი
26.08 28 8. გარნიკ სიმონიანი - 2 (4.44%)
41. ანდრანიკ საგრადიანი - 43 (95.56%)
ოქმი
26.19 29 3. ნატო ლიპარტელიანი - 42 (15.73%)
41. დათო ხვისტანი - 225 (84.27%)
ოქმი
26.19 30 3. ნატო ლიპარტელიანი - 52 (31.9%)
41. დათო ხვისტანი - 111 (68.1%)
ოქმი
26.19 31 3. ნატო ლიპარტელიანი - 4 (5.48%)
41. დათო ხვისტანი - 69 (94.52%)
ოქმი
26.12 32 8. გოჩა გოგიჩაიშვილი - 11 (33.33%)
41. პაატა ჭალიძე - 22 (66.67%)
ოქმი
26.11 33 3. მადონა ყიფიანი - 2 (1%)
8. ელენე გოგებაშვილი - 10 (5%)
41. რამაზ გულბანი - 153 (76.5%)
43. ალექსანდრე გულბანი - 35 (17.5%)
ოქმი
26.11 34 3. მადონა ყიფიანი - 2 (1.9%)
8. ელენე გოგებაშვილი - 1 (0.95%)
41. რამაზ გულბანი - 99 (94.29%)
43. ალექსანდრე გულბანი - 3 (2.86%)
ოქმი
26.05 35 5. ელგუჯა ქავთარაძე - 47 (34.31%)
10. მზევინარი წიკლაური - 20 (14.6%)
41. სიმონი წიკლაური - 70 (51.09%)
ოქმი
26.16 36 5. გოჩა წიკლაური - 9 (12.5%)
8. უშანგი გაბიდაური - 13 (18.06%)
41. მიხეილ აფციაური - 50 (69.44%)
ოქმი
26.10 37 5. ვასილ ჯაბახიძე - 17 (6.64%)
8. მაია დარბაიძე - 25 (9.77%)
41. ნუკრი ტატუაშვილი - 214 (83.59%)
ოქმი
26.15 38 41. ზაქარია ცხვედაძე - 139 (100%)
ოქმი
26.15 39 41. ზაქარია ცხვედაძე - 87 (100%)
ოქმი