ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარები

საბურთალო

მაჟ. ოლქი
03.04 2. მარინა ტალიკაძე - 1652 (10.11%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 508 (3.11%)
5. დავით ლაგვილავა - 2555 (15.63%)
8. იოსებ ჯუღელი - 998 (6.11%)
17. ალექსი გეჯაძე - 87 (0.53%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 458 (2.8%)
27. დავით შაშიაშვილი - 595 (3.64%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 50 (0.31%)
38. ალექსი კობაიძე - 89 (0.54%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 86 (0.53%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 9266 (56.69%)
03.05 2. მარიამ რამინაშვილი - 1483 (7.71%)
3. თამაზ წურწუმია - 527 (2.74%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 2943 (15.29%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 768 (3.99%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 368 (1.91%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 72 (0.37%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 208 (1.08%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 464 (2.41%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 57 (0.3%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 38 (0.2%)
41. დავით უთმელიძე - 9616 (49.96%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 2702 (14.04%)
03.06 2. აკაკი კილასონია - 1526 (8.28%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 776 (4.21%)
5. მარიამ გერსამია - 3060 (16.6%)
8. გია ფოჩხუა - 855 (4.64%)
17. დავით დავითაია - 128 (0.69%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 428 (2.32%)
27. თამთა შამათავა - 849 (4.6%)
38. ლევან ღლონტი - 131 (0.71%)
39. ნანა ნინოშვილი - 130 (0.71%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 10556 (57.25%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
03.06 1 2. აკაკი კილასონია - 56 (8.62%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 24 (3.69%)
5. მარიამ გერსამია - 124 (19.08%)
8. გია ფოჩხუა - 31 (4.77%)
17. დავით დავითაია - 8 (1.23%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 13 (2%)
27. თამთა შამათავა - 35 (5.38%)
38. ლევან ღლონტი - 3 (0.46%)
39. ნანა ნინოშვილი - 6 (0.92%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 350 (53.85%)
ოქმი
03.06 2 2. აკაკი კილასონია - 53 (7.19%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 35 (4.75%)
5. მარიამ გერსამია - 141 (19.13%)
8. გია ფოჩხუა - 33 (4.48%)
17. დავით დავითაია - 5 (0.68%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 16 (2.17%)
27. თამთა შამათავა - 44 (5.97%)
38. ლევან ღლონტი - 7 (0.95%)
39. ნანა ნინოშვილი - 3 (0.41%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 400 (54.27%)
ოქმი
03.06 3 2. აკაკი კილასონია - 82 (13.06%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 17 (2.71%)
5. მარიამ გერსამია - 95 (15.13%)
8. გია ფოჩხუა - 30 (4.78%)
17. დავით დავითაია - 7 (1.11%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 18 (2.87%)
27. თამთა შამათავა - 29 (4.62%)
38. ლევან ღლონტი - 2 (0.32%)
39. ნანა ნინოშვილი - 4 (0.64%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 344 (54.78%)
ოქმი
03.06 4 2. აკაკი კილასონია - 59 (11.13%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 20 (3.77%)
5. მარიამ გერსამია - 63 (11.89%)
8. გია ფოჩხუა - 30 (5.66%)
17. დავით დავითაია - 2 (0.38%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 17 (3.21%)
27. თამთა შამათავა - 26 (4.91%)
38. ლევან ღლონტი - 2 (0.38%)
39. ნანა ნინოშვილი - 11 (2.08%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 300 (56.6%)
ოქმი
03.06 5 2. აკაკი კილასონია - 76 (10.84%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 26 (3.71%)
5. მარიამ გერსამია - 127 (18.12%)
8. გია ფოჩხუა - 25 (3.57%)
17. დავით დავითაია - 2 (0.29%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 12 (1.71%)
27. თამთა შამათავა - 26 (3.71%)
38. ლევან ღლონტი - 18 (2.57%)
39. ნანა ნინოშვილი - 3 (0.43%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 386 (55.06%)
ოქმი
03.06 8 2. აკაკი კილასონია - 45 (7.5%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 18 (3%)
5. მარიამ გერსამია - 93 (15.5%)
8. გია ფოჩხუა - 18 (3%)
17. დავით დავითაია - 2 (0.33%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 10 (1.67%)
27. თამთა შამათავა - 27 (4.5%)
38. ლევან ღლონტი - 0 (0%)
39. ნანა ნინოშვილი - 6 (1%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 381 (63.5%)
ოქმი
03.06 9 2. აკაკი კილასონია - 47 (5.84%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 39 (4.84%)
5. მარიამ გერსამია - 153 (19.01%)
8. გია ფოჩხუა - 46 (5.71%)
17. დავით დავითაია - 5 (0.62%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 20 (2.48%)
27. თამთა შამათავა - 37 (4.6%)
38. ლევან ღლონტი - 3 (0.37%)
39. ნანა ნინოშვილი - 4 (0.5%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 451 (56.02%)
ოქმი
03.06 10 2. აკაკი კილასონია - 51 (7.42%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 28 (4.08%)
5. მარიამ გერსამია - 114 (16.59%)
8. გია ფოჩხუა - 31 (4.51%)
17. დავით დავითაია - 2 (0.29%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 13 (1.89%)
27. თამთა შამათავა - 28 (4.08%)
38. ლევან ღლონტი - 6 (0.87%)
39. ნანა ნინოშვილი - 5 (0.73%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 409 (59.53%)
ოქმი
03.06 11 2. აკაკი კილასონია - 52 (7.7%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 26 (3.85%)
5. მარიამ გერსამია - 134 (19.85%)
8. გია ფოჩხუა - 33 (4.89%)
17. დავით დავითაია - 7 (1.04%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 10 (1.48%)
27. თამთა შამათავა - 40 (5.93%)
38. ლევან ღლონტი - 4 (0.59%)
39. ნანა ნინოშვილი - 6 (0.89%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 363 (53.78%)
ოქმი
03.06 26 2. აკაკი კილასონია - 62 (11.17%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 22 (3.96%)
5. მარიამ გერსამია - 88 (15.86%)
8. გია ფოჩხუა - 15 (2.7%)
17. დავით დავითაია - 3 (0.54%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 18 (3.24%)
27. თამთა შამათავა - 30 (5.41%)
38. ლევან ღლონტი - 5 (0.9%)
39. ნანა ნინოშვილი - 6 (1.08%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 306 (55.14%)
ოქმი
03.06 27 2. აკაკი კილასონია - 28 (9.4%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 14 (4.7%)
5. მარიამ გერსამია - 50 (16.78%)
8. გია ფოჩხუა - 14 (4.7%)
17. დავით დავითაია - 1 (0.34%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 9 (3.02%)
27. თამთა შამათავა - 14 (4.7%)
38. ლევან ღლონტი - 3 (1.01%)
39. ნანა ნინოშვილი - 1 (0.34%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 164 (55.03%)
ოქმი
03.06 28 2. აკაკი კილასონია - 38 (6.38%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 22 (3.69%)
5. მარიამ გერსამია - 102 (17.11%)
8. გია ფოჩხუა - 28 (4.7%)
17. დავით დავითაია - 3 (0.5%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 24 (4.03%)
27. თამთა შამათავა - 24 (4.03%)
38. ლევან ღლონტი - 2 (0.34%)
39. ნანა ნინოშვილი - 2 (0.34%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 351 (58.89%)
ოქმი
03.06 29 2. აკაკი კილასონია - 64 (10.11%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 29 (4.58%)
5. მარიამ გერსამია - 80 (12.64%)
8. გია ფოჩხუა - 25 (3.95%)
17. დავით დავითაია - 4 (0.63%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 14 (2.21%)
27. თამთა შამათავა - 38 (6%)
38. ლევან ღლონტი - 7 (1.11%)
39. ნანა ნინოშვილი - 4 (0.63%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 368 (58.14%)
ოქმი
03.06 30 2. აკაკი კილასონია - 35 (6.02%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 37 (6.37%)
5. მარიამ გერსამია - 120 (20.65%)
8. გია ფოჩხუა - 44 (7.57%)
17. დავით დავითაია - 2 (0.34%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 10 (1.72%)
27. თამთა შამათავა - 32 (5.51%)
38. ლევან ღლონტი - 1 (0.17%)
39. ნანა ნინოშვილი - 2 (0.34%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 298 (51.29%)
ოქმი
03.06 31 2. აკაკი კილასონია - 65 (9.89%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 25 (3.81%)
5. მარიამ გერსამია - 103 (15.68%)
8. გია ფოჩხუა - 37 (5.63%)
17. დავით დავითაია - 2 (0.3%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 17 (2.59%)
27. თამთა შამათავა - 30 (4.57%)
38. ლევან ღლონტი - 5 (0.76%)
39. ნანა ნინოშვილი - 4 (0.61%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 369 (56.16%)
ოქმი
03.06 43 2. აკაკი კილასონია - 43 (6.9%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 15 (2.41%)
5. მარიამ გერსამია - 98 (15.73%)
8. გია ფოჩხუა - 32 (5.14%)
17. დავით დავითაია - 4 (0.64%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 9 (1.44%)
27. თამთა შამათავა - 25 (4.01%)
38. ლევან ღლონტი - 8 (1.28%)
39. ნანა ნინოშვილი - 2 (0.32%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 387 (62.12%)
ოქმი
03.06 44 2. აკაკი კილასონია - 47 (6.56%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 31 (4.33%)
5. მარიამ გერსამია - 105 (14.66%)
8. გია ფოჩხუა - 30 (4.19%)
17. დავით დავითაია - 6 (0.84%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 23 (3.21%)
27. თამთა შამათავა - 46 (6.42%)
38. ლევან ღლონტი - 5 (0.7%)
39. ნანა ნინოშვილი - 6 (0.84%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 417 (58.24%)
ოქმი
03.06 48 2. აკაკი კილასონია - 65 (11.42%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 16 (2.81%)
5. მარიამ გერსამია - 76 (13.36%)
8. გია ფოჩხუა - 34 (5.98%)
17. დავით დავითაია - 0 (0%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 11 (1.93%)
27. თამთა შამათავა - 17 (2.99%)
38. ლევან ღლონტი - 7 (1.23%)
39. ნანა ნინოშვილი - 4 (0.7%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 339 (59.58%)
ოქმი
03.06 54 2. აკაკი კილასონია - 49 (7.04%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 32 (4.6%)
5. მარიამ გერსამია - 108 (15.52%)
8. გია ფოჩხუა - 28 (4.02%)
17. დავით დავითაია - 3 (0.43%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 18 (2.59%)
27. თამთა შამათავა - 24 (3.45%)
38. ლევან ღლონტი - 3 (0.43%)
39. ნანა ნინოშვილი - 6 (0.86%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 425 (61.06%)
ოქმი
03.06 61 2. აკაკი კილასონია - 32 (5.49%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 29 (4.97%)
5. მარიამ გერსამია - 102 (17.5%)
8. გია ფოჩხუა - 18 (3.09%)
17. დავით დავითაია - 3 (0.51%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 10 (1.72%)
27. თამთა შამათავა - 30 (5.15%)
38. ლევან ღლონტი - 2 (0.34%)
39. ნანა ნინოშვილი - 3 (0.51%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 354 (60.72%)
ოქმი
03.06 62 2. აკაკი კილასონია - 38 (7.18%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 23 (4.35%)
5. მარიამ გერსამია - 95 (17.96%)
8. გია ფოჩხუა - 32 (6.05%)
17. დავით დავითაია - 15 (2.84%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 6 (1.13%)
27. თამთა შამათავა - 16 (3.02%)
38. ლევან ღლონტი - 4 (0.76%)
39. ნანა ნინოშვილი - 3 (0.57%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 297 (56.14%)
ოქმი
03.06 63 2. აკაკი კილასონია - 55 (8.77%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 18 (2.87%)
5. მარიამ გერსამია - 93 (14.83%)
8. გია ფოჩხუა - 28 (4.47%)
17. დავით დავითაია - 8 (1.28%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 15 (2.39%)
27. თამთა შამათავა - 35 (5.58%)
38. ლევან ღლონტი - 4 (0.64%)
39. ნანა ნინოშვილი - 5 (0.8%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 366 (58.37%)
ოქმი
03.06 69 2. აკაკი კილასონია - 63 (8.21%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 42 (5.48%)
5. მარიამ გერსამია - 128 (16.69%)
8. გია ფოჩხუა - 28 (3.65%)
17. დავით დავითაია - 4 (0.52%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 21 (2.74%)
27. თამთა შამათავა - 34 (4.43%)
38. ლევან ღლონტი - 2 (0.26%)
39. ნანა ნინოშვილი - 1 (0.13%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 444 (57.89%)
ოქმი
03.06 71 2. აკაკი კილასონია - 58 (10.23%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 20 (3.53%)
5. მარიამ გერსამია - 65 (11.46%)
8. გია ფოჩხუა - 34 (6%)
17. დავით დავითაია - 4 (0.71%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 11 (1.94%)
27. თამთა შამათავა - 22 (3.88%)
38. ლევან ღლონტი - 3 (0.53%)
39. ნანა ნინოშვილი - 8 (1.41%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 342 (60.32%)
ოქმი
03.06 72 2. აკაკი კილასონია - 41 (6.3%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 22 (3.38%)
5. მარიამ გერსამია - 119 (18.28%)
8. გია ფოჩხუა - 24 (3.69%)
17. დავით დავითაია - 2 (0.31%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 21 (3.23%)
27. თამთა შამათავა - 18 (2.76%)
38. ლევან ღლონტი - 2 (0.31%)
39. ნანა ნინოშვილი - 4 (0.61%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 398 (61.14%)
ოქმი
03.06 77 2. აკაკი კილასონია - 36 (6.95%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 55 (10.62%)
5. მარიამ გერსამია - 69 (13.32%)
8. გია ფოჩხუა - 28 (5.41%)
17. დავით დავითაია - 7 (1.35%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 8 (1.54%)
27. თამთა შამათავა - 16 (3.09%)
38. ლევან ღლონტი - 0 (0%)
39. ნანა ნინოშვილი - 5 (0.97%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 294 (56.76%)
ოქმი
03.06 78 2. აკაკი კილასონია - 46 (7.46%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 20 (3.24%)
5. მარიამ გერსამია - 113 (18.31%)
8. გია ფოჩხუა - 27 (4.38%)
17. დავით დავითაია - 5 (0.81%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 15 (2.43%)
27. თამთა შამათავა - 23 (3.73%)
38. ლევან ღლონტი - 6 (0.97%)
39. ნანა ნინოშვილი - 2 (0.32%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 360 (58.35%)
ოქმი
03.06 81 2. აკაკი კილასონია - 16 (4.08%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 13 (3.32%)
5. მარიამ გერსამია - 84 (21.43%)
8. გია ფოჩხუა - 17 (4.34%)
17. დავით დავითაია - 3 (0.77%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 5 (1.28%)
27. თამთა შამათავა - 19 (4.85%)
38. ლევან ღლონტი - 1 (0.26%)
39. ნანა ნინოშვილი - 1 (0.26%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 233 (59.44%)
ოქმი
03.06 82 2. აკაკი კილასონია - 43 (9.27%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 23 (4.96%)
5. მარიამ გერსამია - 91 (19.61%)
8. გია ფოჩხუა - 22 (4.74%)
17. დავით დავითაია - 2 (0.43%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 8 (1.72%)
27. თამთა შამათავა - 19 (4.09%)
38. ლევან ღლონტი - 2 (0.43%)
39. ნანა ნინოშვილი - 2 (0.43%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 252 (54.31%)
ოქმი
03.06 83 2. აკაკი კილასონია - 81 (10.29%)
3. მამუკა კვარაცხელია - 35 (4.45%)
5. მარიამ გერსამია - 127 (16.14%)
8. გია ფოჩხუა - 33 (4.19%)
17. დავით დავითაია - 7 (0.89%)
20. გიორგი თაქთაქიშვილი - 26 (3.3%)
27. თამთა შამათავა - 45 (5.72%)
38. ლევან ღლონტი - 14 (1.78%)
39. ნანა ნინოშვილი - 11 (1.4%)
41. ვახტანგ შაქარიშვილი - 408 (51.84%)
ოქმი
03.05 6 2. მარიამ რამინაშვილი - 39 (6.84%)
3. თამაზ წურწუმია - 17 (2.98%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 84 (14.74%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 15 (2.63%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 6 (1.05%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 2 (0.35%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 6 (1.05%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 22 (3.86%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 1 (0.18%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 1 (0.18%)
41. დავით უთმელიძე - 292 (51.23%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 85 (14.91%)
ოქმი
03.05 7 2. მარიამ რამინაშვილი - 50 (7.07%)
3. თამაზ წურწუმია - 13 (1.84%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 86 (12.16%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 33 (4.67%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 11 (1.56%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 5 (0.71%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 5 (0.71%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 21 (2.97%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 0 (0%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 0 (0%)
41. დავით უთმელიძე - 359 (50.78%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 124 (17.54%)
ოქმი
03.05 12 2. მარიამ რამინაშვილი - 43 (6.71%)
3. თამაზ წურწუმია - 15 (2.34%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 97 (15.13%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 19 (2.96%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 12 (1.87%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 2 (0.31%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 8 (1.25%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 18 (2.81%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 1 (0.16%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 4 (0.62%)
41. დავით უთმელიძე - 333 (51.95%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 89 (13.88%)
ოქმი
03.05 13 2. მარიამ რამინაშვილი - 56 (8.12%)
3. თამაზ წურწუმია - 25 (3.62%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 88 (12.75%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 21 (3.04%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 18 (2.61%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 2 (0.29%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 7 (1.01%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 12 (1.74%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 3 (0.43%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 4 (0.58%)
41. დავით უთმელიძე - 336 (48.7%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 118 (17.1%)
ოქმი
03.05 14 2. მარიამ რამინაშვილი - 42 (6.2%)
3. თამაზ წურწუმია - 14 (2.07%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 91 (13.44%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 23 (3.4%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 16 (2.36%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 3 (0.44%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 6 (0.89%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 14 (2.07%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 2 (0.3%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 1 (0.15%)
41. დავით უთმელიძე - 386 (57.02%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 79 (11.67%)
ოქმი
03.05 15 2. მარიამ რამინაშვილი - 23 (3.59%)
3. თამაზ წურწუმია - 12 (1.87%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 107 (16.69%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 22 (3.43%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 12 (1.87%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 1 (0.16%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 6 (0.94%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 14 (2.18%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 2 (0.31%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 2 (0.31%)
41. დავით უთმელიძე - 327 (51.01%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 113 (17.63%)
ოქმი
03.05 16 2. მარიამ რამინაშვილი - 45 (5.89%)
3. თამაზ წურწუმია - 21 (2.75%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 87 (11.39%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 25 (3.27%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 19 (2.49%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 1 (0.13%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 6 (0.79%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 20 (2.62%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 2 (0.26%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 0 (0%)
41. დავით უთმელიძე - 425 (55.63%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 113 (14.79%)
ოქმი
03.05 17 2. მარიამ რამინაშვილი - 36 (6.68%)
3. თამაზ წურწუმია - 15 (2.78%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 70 (12.99%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 20 (3.71%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 8 (1.48%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 0 (0%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 6 (1.11%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 13 (2.41%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 0 (0%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 1 (0.19%)
41. დავით უთმელიძე - 265 (49.17%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 105 (19.48%)
ოქმი
03.05 18 2. მარიამ რამინაშვილი - 57 (8.68%)
3. თამაზ წურწუმია - 15 (2.28%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 85 (12.94%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 28 (4.26%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 13 (1.98%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 2 (0.3%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 13 (1.98%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 16 (2.44%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 1 (0.15%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 1 (0.15%)
41. დავით უთმელიძე - 320 (48.71%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 106 (16.13%)
ოქმი
03.05 19 2. მარიამ რამინაშვილი - 69 (8.66%)
3. თამაზ წურწუმია - 21 (2.63%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 84 (10.54%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 29 (3.64%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 24 (3.01%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 3 (0.38%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 17 (2.13%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 19 (2.38%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 5 (0.63%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 2 (0.25%)
41. დავით უთმელიძე - 391 (49.06%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 133 (16.69%)
ოქმი
03.05 20 2. მარიამ რამინაშვილი - 53 (7.52%)
3. თამაზ წურწუმია - 13 (1.84%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 81 (11.49%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 21 (2.98%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 18 (2.55%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 5 (0.71%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 11 (1.56%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 20 (2.84%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 1 (0.14%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 0 (0%)
41. დავით უთმელიძე - 401 (56.88%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 81 (11.49%)
ოქმი
03.05 21 2. მარიამ რამინაშვილი - 41 (7.96%)
3. თამაზ წურწუმია - 3 (0.58%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 88 (17.09%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 22 (4.27%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 9 (1.75%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 4 (0.78%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 3 (0.58%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 15 (2.91%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 1 (0.19%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 1 (0.19%)
41. დავით უთმელიძე - 252 (48.93%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 76 (14.76%)
ოქმი
03.05 22 2. მარიამ რამინაშვილი - 37 (5.86%)
3. თამაზ წურწუმია - 19 (3.01%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 95 (15.06%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 65 (10.3%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 7 (1.11%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 6 (0.95%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 3 (0.48%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 12 (1.9%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 1 (0.16%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 3 (0.48%)
41. დავით უთმელიძე - 297 (47.07%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 86 (13.63%)
ოქმი
03.05 23 2. მარიამ რამინაშვილი - 56 (9.03%)
3. თამაზ წურწუმია - 13 (2.1%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 115 (18.55%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 24 (3.87%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 12 (1.94%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 3 (0.48%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 4 (0.65%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 11 (1.77%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 8 (1.29%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 0 (0%)
41. დავით უთმელიძე - 313 (50.48%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 61 (9.84%)
ოქმი
03.05 24 2. მარიამ რამინაშვილი - 46 (6.38%)
3. თამაზ წურწუმია - 12 (1.66%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 149 (20.67%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 37 (5.13%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 11 (1.53%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 2 (0.28%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 8 (1.11%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 19 (2.64%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 3 (0.42%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 2 (0.28%)
41. დავით უთმელიძე - 355 (49.24%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 77 (10.68%)
ოქმი
03.05 25 2. მარიამ რამინაშვილი - 50 (8.45%)
3. თამაზ წურწუმია - 16 (2.7%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 150 (25.34%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 13 (2.2%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 16 (2.7%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 3 (0.51%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 5 (0.84%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 16 (2.7%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 0 (0%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 1 (0.17%)
41. დავით უთმელიძე - 276 (46.62%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 46 (7.77%)
ოქმი
03.05 32 2. მარიამ რამინაშვილი - 28 (4.24%)
3. თამაზ წურწუმია - 102 (15.45%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 136 (20.61%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 28 (4.24%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 20 (3.03%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 1 (0.15%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 2 (0.3%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 7 (1.06%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 1 (0.15%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 0 (0%)
41. დავით უთმელიძე - 278 (42.12%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 57 (8.64%)
ოქმი
03.05 45 2. მარიამ რამინაშვილი - 42 (7.07%)
3. თამაზ წურწუმია - 20 (3.37%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 77 (12.96%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 18 (3.03%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 5 (0.84%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 3 (0.51%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 5 (0.84%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 12 (2.02%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 1 (0.17%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 2 (0.34%)
41. დავით უთმელიძე - 280 (47.14%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 129 (21.72%)
ოქმი
03.05 46 2. მარიამ რამინაშვილი - 36 (7.86%)
3. თამაზ წურწუმია - 12 (2.62%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 73 (15.94%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 27 (5.9%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 8 (1.75%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 1 (0.22%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 3 (0.66%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 15 (3.28%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 1 (0.22%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 3 (0.66%)
41. დავით უთმელიძე - 220 (48.03%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 59 (12.88%)
ოქმი
03.05 47 2. მარიამ რამინაშვილი - 38 (5.94%)
3. თამაზ წურწუმია - 16 (2.5%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 115 (17.97%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 42 (6.56%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 7 (1.09%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 3 (0.47%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 3 (0.47%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 18 (2.81%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 3 (0.47%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 2 (0.31%)
41. დავით უთმელიძე - 294 (45.94%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 99 (15.47%)
ოქმი
03.05 60 2. მარიამ რამინაშვილი - 75 (14.04%)
3. თამაზ წურწუმია - 5 (0.94%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 116 (21.72%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 13 (2.43%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 10 (1.87%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 1 (0.19%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 0 (0%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 3 (0.56%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 0 (0%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 0 (0%)
41. დავით უთმელიძე - 294 (55.06%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 17 (3.18%)
ოქმი
03.05 64 2. მარიამ რამინაშვილი - 62 (7.7%)
3. თამაზ წურწუმია - 19 (2.36%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 88 (10.93%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 24 (2.98%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 8 (0.99%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 2 (0.25%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 12 (1.49%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 24 (2.98%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 2 (0.25%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 1 (0.12%)
41. დავით უთმელიძე - 433 (53.79%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 130 (16.15%)
ოქმი
03.05 65 2. მარიამ რამინაშვილი - 60 (8.72%)
3. თამაზ წურწუმია - 19 (2.76%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 109 (15.84%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 26 (3.78%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 10 (1.45%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 3 (0.44%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 13 (1.89%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 21 (3.05%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 0 (0%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 1 (0.15%)
41. დავით უთმელიძე - 297 (43.17%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 129 (18.75%)
ოქმი
03.05 66 2. მარიამ რამინაშვილი - 41 (8.01%)
3. თამაზ წურწუმია - 18 (3.52%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 79 (15.43%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 29 (5.66%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 10 (1.95%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 3 (0.59%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 5 (0.98%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 6 (1.17%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 1 (0.2%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 0 (0%)
41. დავით უთმელიძე - 240 (46.88%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 80 (15.63%)
ოქმი
03.05 67 2. მარიამ რამინაშვილი - 48 (11.43%)
3. თამაზ წურწუმია - 15 (3.57%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 51 (12.14%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 12 (2.86%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 5 (1.19%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 2 (0.48%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 5 (1.19%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 9 (2.14%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 0 (0%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 1 (0.24%)
41. დავით უთმელიძე - 211 (50.24%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 61 (14.52%)
ოქმი
03.05 68 2. მარიამ რამინაშვილი - 40 (9.41%)
3. თამაზ წურწუმია - 2 (0.47%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 103 (24.24%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 19 (4.47%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 15 (3.53%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 1 (0.24%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 9 (2.12%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 9 (2.12%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 4 (0.94%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 0 (0%)
41. დავით უთმელიძე - 200 (47.06%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 23 (5.41%)
ოქმი
03.05 70 2. მარიამ რამინაშვილი - 72 (15.16%)
3. თამაზ წურწუმია - 12 (2.53%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 63 (13.26%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 24 (5.05%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 9 (1.89%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 1 (0.21%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 4 (0.84%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 8 (1.68%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 1 (0.21%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 1 (0.21%)
41. დავით უთმელიძე - 238 (50.11%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 42 (8.84%)
ოქმი
03.05 79 2. მარიამ რამინაშვილი - 59 (7.89%)
3. თამაზ წურწუმია - 17 (2.27%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 95 (12.7%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 24 (3.21%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 17 (2.27%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 1 (0.13%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 10 (1.34%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 12 (1.6%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 1 (0.13%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 1 (0.13%)
41. დავით უთმელიძე - 361 (48.26%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 150 (20.05%)
ოქმი
03.05 84 2. მარიამ რამინაშვილი - 41 (6.94%)
3. თამაზ წურწუმია - 8 (1.35%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 90 (15.23%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 19 (3.21%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 6 (1.02%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 2 (0.34%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 5 (0.85%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 19 (3.21%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 4 (0.68%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 1 (0.17%)
41. დავით უთმელიძე - 331 (56.01%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 65 (11%)
ოქმი
03.05 85 2. მარიამ რამინაშვილი - 55 (8.36%)
3. თამაზ წურწუმია - 8 (1.22%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 100 (15.2%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 27 (4.1%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 14 (2.13%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 2 (0.3%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 13 (1.98%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 21 (3.19%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 5 (0.76%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 2 (0.3%)
41. დავით უთმელიძე - 336 (51.06%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 75 (11.4%)
ოქმი
03.05 88 2. მარიამ რამინაშვილი - 43 (7.53%)
3. თამაზ წურწუმია - 10 (1.75%)
5. ნინო კვიტაიშვილი - 91 (15.94%)
8. მალხაზ მაისურაძე - 19 (3.33%)
10. ბესარიონ ზაქარიაძე - 12 (2.1%)
17. მამუკა მელიქიშვილი - 2 (0.35%)
20. თეიმურაზ მურვანიძე - 5 (0.88%)
27. გრიგოლი ლაბარტყავა - 18 (3.15%)
38. ლეილა არხოშაშვილი - 2 (0.35%)
39. რუსუდან ხუბუტია - 0 (0%)
41. დავით უთმელიძე - 275 (48.16%)
43. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტ - 94 (16.46%)
ოქმი
03.04 33 2. მარინა ტალიკაძე - 59 (10.3%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 8 (1.4%)
5. დავით ლაგვილავა - 140 (24.43%)
8. იოსებ ჯუღელი - 28 (4.89%)
17. ალექსი გეჯაძე - 2 (0.35%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 10 (1.75%)
27. დავით შაშიაშვილი - 10 (1.75%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 2 (0.35%)
38. ალექსი კობაიძე - 4 (0.7%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 2 (0.35%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 308 (53.75%)
ოქმი
03.04 34 2. მარინა ტალიკაძე - 41 (6.61%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 18 (2.9%)
5. დავით ლაგვილავა - 103 (16.61%)
8. იოსებ ჯუღელი - 33 (5.32%)
17. ალექსი გეჯაძე - 3 (0.48%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 13 (2.1%)
27. დავით შაშიაშვილი - 21 (3.39%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 1 (0.16%)
38. ალექსი კობაიძე - 1 (0.16%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 2 (0.32%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 384 (61.94%)
ოქმი
03.04 35 2. მარინა ტალიკაძე - 38 (9.87%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 12 (3.12%)
5. დავით ლაგვილავა - 61 (15.84%)
8. იოსებ ჯუღელი - 33 (8.57%)
17. ალექსი გეჯაძე - 4 (1.04%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 4 (1.04%)
27. დავით შაშიაშვილი - 15 (3.9%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 1 (0.26%)
38. ალექსი კობაიძე - 2 (0.52%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 1 (0.26%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 214 (55.58%)
ოქმი
03.04 36 2. მარინა ტალიკაძე - 97 (14.02%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 30 (4.34%)
5. დავით ლაგვილავა - 84 (12.14%)
8. იოსებ ჯუღელი - 53 (7.66%)
17. ალექსი გეჯაძე - 4 (0.58%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 15 (2.17%)
27. დავით შაშიაშვილი - 31 (4.48%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 1 (0.14%)
38. ალექსი კობაიძე - 5 (0.72%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 5 (0.72%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 367 (53.03%)
ოქმი
03.04 37 2. მარინა ტალიკაძე - 171 (23.88%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 23 (3.21%)
5. დავით ლაგვილავა - 99 (13.83%)
8. იოსებ ჯუღელი - 33 (4.61%)
17. ალექსი გეჯაძე - 0 (0%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 21 (2.93%)
27. დავით შაშიაშვილი - 69 (9.64%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 0 (0%)
38. ალექსი კობაიძე - 1 (0.14%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 3 (0.42%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 296 (41.34%)
ოქმი
03.04 38 2. მარინა ტალიკაძე - 75 (13.35%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 16 (2.85%)
5. დავით ლაგვილავა - 115 (20.46%)
8. იოსებ ჯუღელი - 30 (5.34%)
17. ალექსი გეჯაძე - 3 (0.53%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 17 (3.02%)
27. დავით შაშიაშვილი - 18 (3.2%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 4 (0.71%)
38. ალექსი კობაიძე - 8 (1.42%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 2 (0.36%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 274 (48.75%)
ოქმი
03.04 39 2. მარინა ტალიკაძე - 89 (14.24%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 25 (4%)
5. დავით ლაგვილავა - 88 (14.08%)
8. იოსებ ჯუღელი - 36 (5.76%)
17. ალექსი გეჯაძე - 5 (0.8%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 19 (3.04%)
27. დავით შაშიაშვილი - 28 (4.48%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 2 (0.32%)
38. ალექსი კობაიძე - 4 (0.64%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 3 (0.48%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 326 (52.16%)
ოქმი
03.04 40 2. მარინა ტალიკაძე - 50 (7.29%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 18 (2.62%)
5. დავით ლაგვილავა - 120 (17.49%)
8. იოსებ ჯუღელი - 36 (5.25%)
17. ალექსი გეჯაძე - 4 (0.58%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 46 (6.71%)
27. დავით შაშიაშვილი - 24 (3.5%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 2 (0.29%)
38. ალექსი კობაიძე - 2 (0.29%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 4 (0.58%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 380 (55.39%)
ოქმი
03.04 41 2. მარინა ტალიკაძე - 64 (13.28%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 20 (4.15%)
5. დავით ლაგვილავა - 63 (13.07%)
8. იოსებ ჯუღელი - 32 (6.64%)
17. ალექსი გეჯაძე - 2 (0.41%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 15 (3.11%)
27. დავით შაშიაშვილი - 33 (6.85%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 1 (0.21%)
38. ალექსი კობაიძე - 2 (0.41%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 5 (1.04%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 245 (50.83%)
ოქმი
03.04 42 2. მარინა ტალიკაძე - 49 (8.83%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 24 (4.32%)
5. დავით ლაგვილავა - 90 (16.22%)
8. იოსებ ჯუღელი - 35 (6.31%)
17. ალექსი გეჯაძე - 2 (0.36%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 15 (2.7%)
27. დავით შაშიაშვილი - 25 (4.5%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 3 (0.54%)
38. ალექსი კობაიძე - 3 (0.54%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 3 (0.54%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 306 (55.14%)
ოქმი
03.04 49 2. მარინა ტალიკაძე - 38 (5.83%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 10 (1.53%)
5. დავით ლაგვილავა - 79 (12.12%)
8. იოსებ ჯუღელი - 17 (2.61%)
17. ალექსი გეჯაძე - 3 (0.46%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 8 (1.23%)
27. დავით შაშიაშვილი - 10 (1.53%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 2 (0.31%)
38. ალექსი კობაიძე - 3 (0.46%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 1 (0.15%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 481 (73.77%)
ოქმი
03.04 50 2. მარინა ტალიკაძე - 55 (9.24%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 22 (3.7%)
5. დავით ლაგვილავა - 98 (16.47%)
8. იოსებ ჯუღელი - 46 (7.73%)
17. ალექსი გეჯაძე - 1 (0.17%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 20 (3.36%)
27. დავით შაშიაშვილი - 27 (4.54%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 0 (0%)
38. ალექსი კობაიძე - 2 (0.34%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 2 (0.34%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 322 (54.12%)
ოქმი
03.04 51 2. მარინა ტალიკაძე - 40 (8.1%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 12 (2.43%)
5. დავით ლაგვილავა - 83 (16.8%)
8. იოსებ ჯუღელი - 30 (6.07%)
17. ალექსი გეჯაძე - 1 (0.2%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 20 (4.05%)
27. დავით შაშიაშვილი - 22 (4.45%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 3 (0.61%)
38. ალექსი კობაიძე - 2 (0.4%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 4 (0.81%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 277 (56.07%)
ოქმი
03.04 52 2. მარინა ტალიკაძე - 50 (8.31%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 22 (3.65%)
5. დავით ლაგვილავა - 105 (17.44%)
8. იოსებ ჯუღელი - 26 (4.32%)
17. ალექსი გეჯაძე - 1 (0.17%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 22 (3.65%)
27. დავით შაშიაშვილი - 27 (4.49%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 3 (0.5%)
38. ალექსი კობაიძე - 7 (1.16%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 5 (0.83%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 334 (55.48%)
ოქმი
03.04 53 2. მარინა ტალიკაძე - 54 (9.14%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 17 (2.88%)
5. დავით ლაგვილავა - 110 (18.61%)
8. იოსებ ჯუღელი - 29 (4.91%)
17. ალექსი გეჯაძე - 2 (0.34%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 23 (3.89%)
27. დავით შაშიაშვილი - 23 (3.89%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 1 (0.17%)
38. ალექსი კობაიძე - 7 (1.18%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 6 (1.02%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 319 (53.98%)
ოქმი
03.04 55 2. მარინა ტალიკაძე - 42 (7.97%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 22 (4.17%)
5. დავით ლაგვილავა - 74 (14.04%)
8. იოსებ ჯუღელი - 35 (6.64%)
17. ალექსი გეჯაძე - 1 (0.19%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 13 (2.47%)
27. დავით შაშიაშვილი - 15 (2.85%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 2 (0.38%)
38. ალექსი კობაიძე - 0 (0%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 2 (0.38%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 321 (60.91%)
ოქმი
03.04 56 2. მარინა ტალიკაძე - 30 (6.36%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 7 (1.48%)
5. დავით ლაგვილავა - 57 (12.08%)
8. იოსებ ჯუღელი - 43 (9.11%)
17. ალექსი გეჯაძე - 2 (0.42%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 12 (2.54%)
27. დავით შაშიაშვილი - 4 (0.85%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 0 (0%)
38. ალექსი კობაიძე - 2 (0.42%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 4 (0.85%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 311 (65.89%)
ოქმი
03.04 57 2. მარინა ტალიკაძე - 55 (11.55%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 23 (4.83%)
5. დავით ლაგვილავა - 45 (9.45%)
8. იოსებ ჯუღელი - 51 (10.71%)
17. ალექსი გეჯაძე - 2 (0.42%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 5 (1.05%)
27. დავით შაშიაშვილი - 4 (0.84%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 1 (0.21%)
38. ალექსი კობაიძე - 1 (0.21%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 1 (0.21%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 288 (60.5%)
ოქმი
03.04 58 2. მარინა ტალიკაძე - 56 (11.07%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 11 (2.17%)
5. დავით ლაგვილავა - 60 (11.86%)
8. იოსებ ჯუღელი - 41 (8.1%)
17. ალექსი გეჯაძე - 7 (1.38%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 9 (1.78%)
27. დავით შაშიაშვილი - 10 (1.98%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 1 (0.2%)
38. ალექსი კობაიძე - 5 (0.99%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 2 (0.4%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 304 (60.08%)
ოქმი
03.04 59 2. მარინა ტალიკაძე - 49 (8.31%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 0 (0%)
5. დავით ლაგვილავა - 103 (17.46%)
8. იოსებ ჯუღელი - 44 (7.46%)
17. ალექსი გეჯაძე - 2 (0.34%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 3 (0.51%)
27. დავით შაშიაშვილი - 5 (0.85%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 0 (0%)
38. ალექსი კობაიძე - 2 (0.34%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 2 (0.34%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 380 (64.41%)
ოქმი
03.04 73 2. მარინა ტალიკაძე - 64 (9.71%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 24 (3.64%)
5. დავით ლაგვილავა - 99 (15.02%)
8. იოსებ ჯუღელი - 36 (5.46%)
17. ალექსი გეჯაძე - 5 (0.76%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 22 (3.34%)
27. დავით შაშიაშვილი - 34 (5.16%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 1 (0.15%)
38. ალექსი კობაიძე - 2 (0.3%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 3 (0.46%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 369 (55.99%)
ოქმი
03.04 74 2. მარინა ტალიკაძე - 58 (8.96%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 18 (2.78%)
5. დავით ლაგვილავა - 134 (20.71%)
8. იოსებ ჯუღელი - 30 (4.64%)
17. ალექსი გეჯაძე - 4 (0.62%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 27 (4.17%)
27. დავით შაშიაშვილი - 30 (4.64%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 1 (0.15%)
38. ალექსი კობაიძე - 2 (0.31%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 2 (0.31%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 341 (52.7%)
ოქმი
03.04 75 2. მარინა ტალიკაძე - 52 (9.12%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 24 (4.21%)
5. დავით ლაგვილავა - 86 (15.09%)
8. იოსებ ჯუღელი - 37 (6.49%)
17. ალექსი გეჯაძე - 10 (1.75%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 28 (4.91%)
27. დავით შაშიაშვილი - 11 (1.93%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 3 (0.53%)
38. ალექსი კობაიძე - 4 (0.7%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 7 (1.23%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 308 (54.04%)
ოქმი
03.04 76 2. მარინა ტალიკაძე - 53 (8.97%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 33 (5.58%)
5. დავით ლაგვილავა - 71 (12.01%)
8. იოსებ ჯუღელი - 48 (8.12%)
17. ალექსი გეჯაძე - 3 (0.51%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 11 (1.86%)
27. დავით შაშიაშვილი - 22 (3.72%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 3 (0.51%)
38. ალექსი კობაიძე - 6 (1.02%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 5 (0.85%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 336 (56.85%)
ოქმი
03.04 80 2. მარინა ტალიკაძე - 35 (8.24%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 12 (2.82%)
5. დავით ლაგვილავა - 52 (12.24%)
8. იოსებ ჯუღელი - 28 (6.59%)
17. ალექსი გეჯაძე - 4 (0.94%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 9 (2.12%)
27. დავით შაშიაშვილი - 11 (2.59%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 2 (0.47%)
38. ალექსი კობაიძე - 0 (0%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 3 (0.71%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 269 (63.29%)
ოქმი
03.04 86 2. მარინა ტალიკაძე - 47 (8.42%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 17 (3.05%)
5. დავით ლაგვილავა - 80 (14.34%)
8. იოსებ ჯუღელი - 44 (7.89%)
17. ალექსი გეჯაძე - 4 (0.72%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 9 (1.61%)
27. დავით შაშიაშვილი - 11 (1.97%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 2 (0.36%)
38. ალექსი კობაიძე - 2 (0.36%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 1 (0.18%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 341 (61.11%)
ოქმი
03.04 87 2. მარინა ტალიკაძე - 55 (9.27%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 10 (1.69%)
5. დავით ლაგვილავა - 133 (22.43%)
8. იოსებ ჯუღელი - 19 (3.2%)
17. ალექსი გეჯაძე - 3 (0.51%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 9 (1.52%)
27. დავით შაშიაშვილი - 21 (3.54%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 2 (0.34%)
38. ალექსი კობაიძე - 8 (1.35%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 3 (0.51%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 330 (55.65%)
ოქმი
03.04 89 2. მარინა ტალიკაძე - 36 (8.89%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 17 (4.2%)
5. დავით ლაგვილავა - 69 (17.04%)
8. იოსებ ჯუღელი - 27 (6.67%)
17. ალექსი გეჯაძე - 2 (0.49%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 15 (3.7%)
27. დავით შაშიაშვილი - 13 (3.21%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 4 (0.99%)
38. ალექსი კობაიძე - 0 (0%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 1 (0.25%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 221 (54.57%)
ოქმი
03.04 90 2. მარინა ტალიკაძე - 50 (10.1%)
3. როინი ხიჯაკაძე - 13 (2.63%)
5. დავით ლაგვილავა - 54 (10.91%)
8. იოსებ ჯუღელი - 18 (3.64%)
17. ალექსი გეჯაძე - 1 (0.2%)
20. შორენა ბუხრაშვილი - 18 (3.64%)
27. დავით შაშიაშვილი - 21 (4.24%)
37. დჟენი ჩოფიკაშვილი - 2 (0.4%)
38. ალექსი კობაიძე - 2 (0.4%)
39. თინათინ ფირცხალავა - 2 (0.4%)
41. ავთანდილ ცინცაძე - 314 (63.43%)
ოქმი