ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარები

კრწანისი

მაჟ. ოლქი
04.07 2. მამუკა ახვლედიანი - 1375 (8.44%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 433 (2.66%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 3214 (19.72%)
8. თამარ ბოყოველი - 821 (5.04%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 74 (0.45%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 222 (1.36%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 331 (2.03%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 69 (0.42%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 46 (0.28%)
39. ნონა ჯაიანი - 64 (0.39%)
41. თემურ გორგაძე - 9647 (59.2%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
04.07 1 2. მამუკა ახვლედიანი - 64 (9.97%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 34 (5.3%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 98 (15.26%)
8. თამარ ბოყოველი - 36 (5.61%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 4 (0.62%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 10 (1.56%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 27 (4.21%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 5 (0.78%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 5 (0.78%)
39. ნონა ჯაიანი - 5 (0.78%)
41. თემურ გორგაძე - 354 (55.14%)
ოქმი
04.07 2 2. მამუკა ახვლედიანი - 77 (15.22%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 29 (5.73%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 70 (13.83%)
8. თამარ ბოყოველი - 24 (4.74%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 2 (0.4%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 2 (0.4%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 14 (2.77%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 0 (0%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 3 (0.59%)
39. ნონა ჯაიანი - 6 (1.19%)
41. თემურ გორგაძე - 279 (55.14%)
ოქმი
04.07 3 2. მამუკა ახვლედიანი - 57 (11.97%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 23 (4.83%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 88 (18.49%)
8. თამარ ბოყოველი - 20 (4.2%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 3 (0.63%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 7 (1.47%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 14 (2.94%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 1 (0.21%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 4 (0.84%)
39. ნონა ჯაიანი - 5 (1.05%)
41. თემურ გორგაძე - 254 (53.36%)
ოქმი
04.07 4 2. მამუკა ახვლედიანი - 50 (11.47%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 22 (5.05%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 80 (18.35%)
8. თამარ ბოყოველი - 20 (4.59%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 2 (0.46%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 7 (1.61%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 18 (4.13%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 4 (0.92%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 0 (0%)
39. ნონა ჯაიანი - 1 (0.23%)
41. თემურ გორგაძე - 232 (53.21%)
ოქმი
04.07 5 2. მამუკა ახვლედიანი - 46 (10.85%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 18 (4.25%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 76 (17.92%)
8. თამარ ბოყოველი - 17 (4.01%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 3 (0.71%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 10 (2.36%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 11 (2.59%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 3 (0.71%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 3 (0.71%)
39. ნონა ჯაიანი - 5 (1.18%)
41. თემურ გორგაძე - 232 (54.72%)
ოქმი
04.07 6 2. მამუკა ახვლედიანი - 47 (10.61%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 12 (2.71%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 87 (19.64%)
8. თამარ ბოყოველი - 12 (2.71%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 1 (0.23%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 6 (1.35%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 20 (4.51%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 0 (0%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 3 (0.68%)
39. ნონა ჯაიანი - 5 (1.13%)
41. თემურ გორგაძე - 250 (56.43%)
ოქმი
04.07 7 2. მამუკა ახვლედიანი - 35 (8.1%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 16 (3.7%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 88 (20.37%)
8. თამარ ბოყოველი - 22 (5.09%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 1 (0.23%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 5 (1.16%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 11 (2.55%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 5 (1.16%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 0 (0%)
39. ნონა ჯაიანი - 1 (0.23%)
41. თემურ გორგაძე - 248 (57.41%)
ოქმი
04.07 8 2. მამუკა ახვლედიანი - 38 (7.72%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 14 (2.85%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 82 (16.67%)
8. თამარ ბოყოველი - 28 (5.69%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 2 (0.41%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 9 (1.83%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 7 (1.42%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 1 (0.2%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 1 (0.2%)
39. ნონა ჯაიანი - 1 (0.2%)
41. თემურ გორგაძე - 309 (62.8%)
ოქმი
04.07 9 2. მამუკა ახვლედიანი - 31 (7.65%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 4 (0.99%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 58 (14.32%)
8. თამარ ბოყოველი - 11 (2.72%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 1 (0.25%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 2 (0.49%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 3 (0.74%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 1 (0.25%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 1 (0.25%)
39. ნონა ჯაიანი - 1 (0.25%)
41. თემურ გორგაძე - 292 (72.1%)
ოქმი
04.07 10 2. მამუკა ახვლედიანი - 31 (6.83%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 6 (1.32%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 100 (22.03%)
8. თამარ ბოყოველი - 23 (5.07%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 2 (0.44%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 2 (0.44%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 10 (2.2%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 1 (0.22%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 0 (0%)
39. ნონა ჯაიანი - 3 (0.66%)
41. თემურ გორგაძე - 276 (60.79%)
ოქმი
04.07 11 2. მამუკა ახვლედიანი - 33 (8.25%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 4 (1%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 94 (23.5%)
8. თამარ ბოყოველი - 13 (3.25%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 2 (0.5%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 6 (1.5%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 6 (1.5%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 3 (0.75%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 1 (0.25%)
39. ნონა ჯაიანი - 1 (0.25%)
41. თემურ გორგაძე - 237 (59.25%)
ოქმი
04.07 12 2. მამუკა ახვლედიანი - 41 (6.52%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 14 (2.23%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 147 (23.37%)
8. თამარ ბოყოველი - 46 (7.31%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 2 (0.32%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 23 (3.66%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 10 (1.59%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 16 (2.54%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 0 (0%)
39. ნონა ჯაიანი - 0 (0%)
41. თემურ გორგაძე - 330 (52.46%)
ოქმი
04.07 13 2. მამუკა ახვლედიანი - 23 (3.77%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 12 (1.97%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 101 (16.56%)
8. თამარ ბოყოველი - 81 (13.28%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 5 (0.82%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 37 (6.07%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 7 (1.15%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 0 (0%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 1 (0.16%)
39. ნონა ჯაიანი - 2 (0.33%)
41. თემურ გორგაძე - 341 (55.9%)
ოქმი
04.07 14 2. მამუკა ახვლედიანი - 66 (9.4%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 24 (3.42%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 99 (14.1%)
8. თამარ ბოყოველი - 32 (4.56%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 0 (0%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 9 (1.28%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 26 (3.7%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 1 (0.14%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 0 (0%)
39. ნონა ჯაიანი - 2 (0.28%)
41. თემურ გორგაძე - 443 (63.11%)
ოქმი
04.07 15 2. მამუკა ახვლედიანი - 50 (8.13%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 25 (4.07%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 98 (15.93%)
8. თამარ ბოყოველი - 28 (4.55%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 3 (0.49%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 11 (1.79%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 24 (3.9%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 0 (0%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 3 (0.49%)
39. ნონა ჯაიანი - 2 (0.33%)
41. თემურ გორგაძე - 371 (60.33%)
ოქმი
04.07 16 2. მამუკა ახვლედიანი - 52 (7.5%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 13 (1.88%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 101 (14.57%)
8. თამარ ბოყოველი - 16 (2.31%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 5 (0.72%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 12 (1.73%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 18 (2.6%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 2 (0.29%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 4 (0.58%)
39. ნონა ჯაიანი - 2 (0.29%)
41. თემურ გორგაძე - 468 (67.53%)
ოქმი
04.07 17 2. მამუკა ახვლედიანი - 35 (5.3%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 12 (1.82%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 132 (20%)
8. თამარ ბოყოველი - 27 (4.09%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 6 (0.91%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 13 (1.97%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 15 (2.27%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 5 (0.76%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 2 (0.3%)
39. ნონა ჯაიანი - 7 (1.06%)
41. თემურ გორგაძე - 406 (61.52%)
ოქმი
04.07 18 2. მამუკა ახვლედიანი - 71 (14.52%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 7 (1.43%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 93 (19.02%)
8. თამარ ბოყოველი - 28 (5.73%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 5 (1.02%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 6 (1.23%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 5 (1.02%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 1 (0.2%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 3 (0.61%)
39. ნონა ჯაიანი - 1 (0.2%)
41. თემურ გორგაძე - 269 (55.01%)
ოქმი
04.07 19 2. მამუკა ახვლედიანი - 46 (9.29%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 15 (3.03%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 142 (28.69%)
8. თამარ ბოყოველი - 29 (5.86%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 5 (1.01%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 4 (0.81%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 6 (1.21%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 1 (0.2%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 1 (0.2%)
39. ნონა ჯაიანი - 1 (0.2%)
41. თემურ გორგაძე - 245 (49.49%)
ოქმი
04.07 20 2. მამუკა ახვლედიანი - 48 (10.02%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 10 (2.09%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 132 (27.56%)
8. თამარ ბოყოველი - 21 (4.38%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 1 (0.21%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 5 (1.04%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 6 (1.25%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 2 (0.42%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 0 (0%)
39. ნონა ჯაიანი - 0 (0%)
41. თემურ გორგაძე - 254 (53.03%)
ოქმი
04.07 21 2. მამუკა ახვლედიანი - 34 (6.43%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 10 (1.89%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 127 (24.01%)
8. თამარ ბოყოველი - 29 (5.48%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 2 (0.38%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 2 (0.38%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 5 (0.95%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 1 (0.19%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 2 (0.38%)
39. ნონა ჯაიანი - 2 (0.38%)
41. თემურ გორგაძე - 315 (59.55%)
ოქმი
04.07 22 2. მამუკა ახვლედიანი - 29 (8.03%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 9 (2.49%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 104 (28.81%)
8. თამარ ბოყოველი - 11 (3.05%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 2 (0.55%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 2 (0.55%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 6 (1.66%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 0 (0%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 0 (0%)
39. ნონა ჯაიანი - 2 (0.55%)
41. თემურ გორგაძე - 196 (54.29%)
ოქმი
04.07 23 2. მამუკა ახვლედიანი - 30 (5.26%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 13 (2.28%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 125 (21.93%)
8. თამარ ბოყოველი - 30 (5.26%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 0 (0%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 3 (0.53%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 13 (2.28%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 1 (0.18%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 0 (0%)
39. ნონა ჯაიანი - 3 (0.53%)
41. თემურ გორგაძე - 352 (61.75%)
ოქმი
04.07 24 2. მამუკა ახვლედიანი - 48 (11.57%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 4 (0.96%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 73 (17.59%)
8. თამარ ბოყოველი - 18 (4.34%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 0 (0%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 0 (0%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 2 (0.48%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 0 (0%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 0 (0%)
39. ნონა ჯაიანი - 0 (0%)
41. თემურ გორგაძე - 270 (65.06%)
ოქმი
04.07 25 2. მამუკა ახვლედიანი - 40 (8.1%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 13 (2.63%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 117 (23.68%)
8. თამარ ბოყოველი - 21 (4.25%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 3 (0.61%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 11 (2.23%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 10 (2.02%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 1 (0.2%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 1 (0.2%)
39. ნონა ჯაიანი - 1 (0.2%)
41. თემურ გორგაძე - 276 (55.87%)
ოქმი
04.07 26 2. მამუკა ახვლედიანი - 59 (10.71%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 8 (1.45%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 111 (20.15%)
8. თამარ ბოყოველი - 39 (7.08%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 3 (0.54%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 3 (0.54%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 11 (2%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 3 (0.54%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 2 (0.36%)
39. ნონა ჯაიანი - 0 (0%)
41. თემურ გორგაძე - 312 (56.62%)
ოქმი
04.07 27 2. მამუკა ახვლედიანი - 54 (9.26%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 11 (1.89%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 125 (21.44%)
8. თამარ ბოყოველი - 53 (9.09%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 2 (0.34%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 7 (1.2%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 6 (1.03%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 1 (0.17%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 2 (0.34%)
39. ნონა ჯაიანი - 1 (0.17%)
41. თემურ გორგაძე - 321 (55.06%)
ოქმი
04.07 28 2. მამუკა ახვლედიანი - 51 (7.6%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 27 (4.02%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 117 (17.44%)
8. თამარ ბოყოველი - 51 (7.6%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 3 (0.45%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 2 (0.3%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 9 (1.34%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 0 (0%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 3 (0.45%)
39. ნონა ჯაიანი - 1 (0.15%)
41. თემურ გორგაძე - 407 (60.66%)
ოქმი
04.07 29 2. მამუკა ახვლედიანი - 9 (2.1%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 0 (0%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 72 (16.78%)
8. თამარ ბოყოველი - 5 (1.17%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 0 (0%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 0 (0%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 1 (0.23%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 2 (0.47%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 0 (0%)
39. ნონა ჯაიანი - 1 (0.23%)
41. თემურ გორგაძე - 339 (79.02%)
ოქმი
04.07 30 2. მამუკა ახვლედიანი - 28 (6.28%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 7 (1.57%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 60 (13.45%)
8. თამარ ბოყოველი - 2 (0.45%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 0 (0%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 0 (0%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 1 (0.22%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 4 (0.9%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 1 (0.22%)
39. ნონა ჯაიანი - 0 (0%)
41. თემურ გორგაძე - 343 (76.91%)
ოქმი
04.07 31 2. მამუკა ახვლედიანი - 24 (7.08%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 2 (0.59%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 89 (26.25%)
8. თამარ ბოყოველი - 5 (1.47%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 0 (0%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 0 (0%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 1 (0.29%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 3 (0.88%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 0 (0%)
39. ნონა ჯაიანი - 0 (0%)
41. თემურ გორგაძე - 215 (63.42%)
ოქმი
04.07 32 2. მამუკა ახვლედიანი - 28 (6.57%)
3. გურამ ფალავანდიშვილი - 15 (3.52%)
5. ლილე ლიპარტელიანი - 128 (30.05%)
8. თამარ ბოყოველი - 23 (5.4%)
17. გიორგი ფეიქრიშვილი - 4 (0.94%)
20. გოჩა ბურდიაშვილი - 6 (1.41%)
27. ასმათ იმერლიშვილი - 8 (1.88%)
37. არიფ თანირვერდიევი - 1 (0.23%)
38. ვეფხვია ღვალაძე - 0 (0%)
39. ნონა ჯაიანი - 2 (0.47%)
41. თემურ გორგაძე - 211 (49.53%)
ოქმი