ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარები

ისანი

მაჟ. ოლქი
05.08 2. გიორგი შამიევი - 1528 (11.69%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 426 (3.26%)
5. გრიგოლი გვილავა - 2435 (18.63%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 702 (5.37%)
15. ირინე რუხაძე - 126 (0.96%)
27. შაქრო აივაზიანი - 543 (4.15%)
37. იოსები ალავიძე - 38 (0.29%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 54 (0.41%)
39. ნანა მაისურაძე - 111 (0.85%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 7106 (54.37%)
05.09 2. მიმოზა კოხია - 894 (8.37%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 386 (3.61%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 2145 (20.08%)
10. გია ხუხიაშვილი - 383 (3.58%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 443 (4.15%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 55 (0.51%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 144 (1.35%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 60 (0.56%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 6174 (57.79%)
05.10 2. ლია მერაბიშვილი - 1345 (9.7%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 356 (2.57%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 2534 (18.27%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 1275 (9.19%)
27. თეონა ჭალიძე - 646 (4.66%)
39. დავით ჯორბენაძე - 101 (0.73%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 7612 (54.88%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
05.08 1 2. გიორგი შამიევი - 40 (9.64%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 13 (3.13%)
5. გრიგოლი გვილავა - 64 (15.42%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 17 (4.1%)
15. ირინე რუხაძე - 3 (0.72%)
27. შაქრო აივაზიანი - 12 (2.89%)
37. იოსები ალავიძე - 2 (0.48%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 2 (0.48%)
39. ნანა მაისურაძე - 4 (0.96%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 258 (62.17%)
ოქმი
05.08 2 2. გიორგი შამიევი - 74 (15.01%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 8 (1.62%)
5. გრიგოლი გვილავა - 81 (16.43%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 29 (5.88%)
15. ირინე რუხაძე - 9 (1.83%)
27. შაქრო აივაზიანი - 22 (4.46%)
37. იოსები ალავიძე - 2 (0.41%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 0 (0%)
39. ნანა მაისურაძე - 6 (1.22%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 262 (53.14%)
ოქმი
05.08 3 2. გიორგი შამიევი - 99 (22.3%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 5 (1.13%)
5. გრიგოლი გვილავა - 68 (15.32%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 13 (2.93%)
15. ირინე რუხაძე - 3 (0.68%)
27. შაქრო აივაზიანი - 26 (5.86%)
37. იოსები ალავიძე - 0 (0%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 1 (0.23%)
39. ნანა მაისურაძე - 2 (0.45%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 227 (51.13%)
ოქმი
05.08 4 2. გიორგი შამიევი - 78 (16.08%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 11 (2.27%)
5. გრიგოლი გვილავა - 56 (11.55%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 12 (2.47%)
15. ირინე რუხაძე - 2 (0.41%)
27. შაქრო აივაზიანი - 12 (2.47%)
37. იოსები ალავიძე - 0 (0%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 10 (2.06%)
39. ნანა მაისურაძე - 0 (0%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 304 (62.68%)
ოქმი
05.08 5 2. გიორგი შამიევი - 51 (11.78%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 6 (1.39%)
5. გრიგოლი გვილავა - 100 (23.09%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 22 (5.08%)
15. ირინე რუხაძე - 3 (0.69%)
27. შაქრო აივაზიანი - 11 (2.54%)
37. იოსები ალავიძე - 0 (0%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 0 (0%)
39. ნანა მაისურაძე - 3 (0.69%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 237 (54.73%)
ოქმი
05.08 6 2. გიორგი შამიევი - 55 (13.58%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 16 (3.95%)
5. გრიგოლი გვილავა - 80 (19.75%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 23 (5.68%)
15. ირინე რუხაძე - 4 (0.99%)
27. შაქრო აივაზიანი - 18 (4.44%)
37. იოსები ალავიძე - 1 (0.25%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 1 (0.25%)
39. ნანა მაისურაძე - 1 (0.25%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 206 (50.86%)
ოქმი
05.08 7 2. გიორგი შამიევი - 64 (11.07%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 15 (2.6%)
5. გრიგოლი გვილავა - 124 (21.45%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 26 (4.5%)
15. ირინე რუხაძე - 3 (0.52%)
27. შაქრო აივაზიანი - 10 (1.73%)
37. იოსები ალავიძე - 0 (0%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 3 (0.52%)
39. ნანა მაისურაძე - 8 (1.38%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 325 (56.23%)
ოქმი
05.08 8 2. გიორგი შამიევი - 80 (16.91%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 20 (4.23%)
5. გრიგოლი გვილავა - 89 (18.82%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 19 (4.02%)
15. ირინე რუხაძე - 3 (0.63%)
27. შაქრო აივაზიანი - 20 (4.23%)
37. იოსები ალავიძე - 0 (0%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 1 (0.21%)
39. ნანა მაისურაძე - 8 (1.69%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 233 (49.26%)
ოქმი
05.08 9 2. გიორგი შამიევი - 38 (8.37%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 18 (3.96%)
5. გრიგოლი გვილავა - 80 (17.62%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 16 (3.52%)
15. ირინე რუხაძე - 6 (1.32%)
27. შაქრო აივაზიანი - 14 (3.08%)
37. იოსები ალავიძე - 2 (0.44%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 2 (0.44%)
39. ნანა მაისურაძე - 3 (0.66%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 275 (60.57%)
ოქმი
05.08 10 2. გიორგი შამიევი - 53 (11.11%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 21 (4.4%)
5. გრიგოლი გვილავა - 98 (20.55%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 30 (6.29%)
15. ირინე რუხაძე - 7 (1.47%)
27. შაქრო აივაზიანი - 16 (3.35%)
37. იოსები ალავიძე - 1 (0.21%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 3 (0.63%)
39. ნანა მაისურაძე - 3 (0.63%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 245 (51.36%)
ოქმი
05.08 11 2. გიორგი შამიევი - 45 (9.66%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 8 (1.72%)
5. გრიგოლი გვილავა - 126 (27.04%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 33 (7.08%)
15. ირინე რუხაძე - 6 (1.29%)
27. შაქრო აივაზიანი - 8 (1.72%)
37. იოსები ალავიძე - 3 (0.64%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 1 (0.21%)
39. ნანა მაისურაძე - 4 (0.86%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 232 (49.79%)
ოქმი
05.08 12 2. გიორგი შამიევი - 56 (9.95%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 15 (2.66%)
5. გრიგოლი გვილავა - 127 (22.56%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 66 (11.72%)
15. ირინე რუხაძე - 7 (1.24%)
27. შაქრო აივაზიანი - 17 (3.02%)
37. იოსები ალავიძე - 2 (0.36%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 2 (0.36%)
39. ნანა მაისურაძე - 7 (1.24%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 264 (46.89%)
ოქმი
05.08 13 2. გიორგი შამიევი - 32 (5.99%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 16 (3%)
5. გრიგოლი გვილავა - 147 (27.53%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 69 (12.92%)
15. ირინე რუხაძე - 4 (0.75%)
27. შაქრო აივაზიანი - 13 (2.43%)
37. იოსები ალავიძე - 0 (0%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 0 (0%)
39. ნანა მაისურაძე - 7 (1.31%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 246 (46.07%)
ოქმი
05.08 14 2. გიორგი შამიევი - 88 (17.71%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 18 (3.62%)
5. გრიგოლი გვილავა - 88 (17.71%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 36 (7.24%)
15. ირინე რუხაძე - 8 (1.61%)
27. შაქრო აივაზიანი - 17 (3.42%)
37. იოსები ალავიძე - 1 (0.2%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 2 (0.4%)
39. ნანა მაისურაძე - 1 (0.2%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 238 (47.89%)
ოქმი
05.08 16 2. გიორგი შამიევი - 71 (13.73%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 53 (10.25%)
5. გრიგოლი გვილავა - 58 (11.22%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 18 (3.48%)
15. ირინე რუხაძე - 2 (0.39%)
27. შაქრო აივაზიანი - 17 (3.29%)
37. იოსები ალავიძე - 5 (0.97%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 2 (0.39%)
39. ნანა მაისურაძე - 4 (0.77%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 287 (55.51%)
ოქმი
05.08 17 2. გიორგი შამიევი - 48 (10.74%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 14 (3.13%)
5. გრიგოლი გვილავა - 57 (12.75%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 16 (3.58%)
15. ირინე რუხაძე - 2 (0.45%)
27. შაქრო აივაზიანი - 13 (2.91%)
37. იოსები ალავიძე - 1 (0.22%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 2 (0.45%)
39. ნანა მაისურაძე - 4 (0.89%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 290 (64.88%)
ოქმი
05.08 18 2. გიორგი შამიევი - 45 (8.3%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 22 (4.06%)
5. გრიგოლი გვილავა - 121 (22.32%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 27 (4.98%)
15. ირინე რუხაძე - 9 (1.66%)
27. შაქრო აივაზიანი - 17 (3.14%)
37. იოსები ალავიძე - 6 (1.11%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 3 (0.55%)
39. ნანა მაისურაძე - 9 (1.66%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 283 (52.21%)
ოქმი
05.08 19 2. გიორგი შამიევი - 47 (8.51%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 16 (2.9%)
5. გრიგოლი გვილავა - 102 (18.48%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 17 (3.08%)
15. ირინე რუხაძე - 6 (1.09%)
27. შაქრო აივაზიანი - 17 (3.08%)
37. იოსები ალავიძე - 3 (0.54%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 4 (0.72%)
39. ნანა მაისურაძე - 7 (1.27%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 333 (60.33%)
ოქმი
05.08 38 2. გიორგი შამიევი - 83 (13.3%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 14 (2.24%)
5. გრიგოლი გვილავა - 98 (15.71%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 10 (1.6%)
15. ირინე რუხაძე - 3 (0.48%)
27. შაქრო აივაზიანი - 27 (4.33%)
37. იოსები ალავიძე - 0 (0%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 5 (0.8%)
39. ნანა მაისურაძე - 4 (0.64%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 380 (60.9%)
ოქმი
05.08 39 2. გიორგი შამიევი - 50 (9.16%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 43 (7.88%)
5. გრიგოლი გვილავა - 96 (17.58%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 27 (4.95%)
15. ირინე რუხაძე - 5 (0.92%)
27. შაქრო აივაზიანი - 27 (4.95%)
37. იოსები ალავიძე - 2 (0.37%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 3 (0.55%)
39. ნანა მაისურაძე - 7 (1.28%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 286 (52.38%)
ოქმი
05.08 40 2. გიორგი შამიევი - 53 (11.7%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 9 (1.99%)
5. გრიგოლი გვილავა - 89 (19.65%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 33 (7.28%)
15. ირინე რუხაძე - 2 (0.44%)
27. შაქრო აივაზიანი - 18 (3.97%)
37. იოსები ალავიძე - 1 (0.22%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 2 (0.44%)
39. ნანა მაისურაძე - 5 (1.1%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 241 (53.2%)
ოქმი
05.08 41 2. გიორგი შამიევი - 42 (9.27%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 9 (1.99%)
5. გრიგოლი გვილავა - 83 (18.32%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 20 (4.42%)
15. ირინე რუხაძე - 1 (0.22%)
27. შაქრო აივაზიანი - 10 (2.21%)
37. იოსები ალავიძე - 0 (0%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 1 (0.22%)
39. ნანა მაისურაძე - 1 (0.22%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 286 (63.13%)
ოქმი
05.08 42 2. გიორგი შამიევი - 67 (15.09%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 9 (2.03%)
5. გრიგოლი გვილავა - 86 (19.37%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 22 (4.95%)
15. ირინე რუხაძე - 2 (0.45%)
27. შაქრო აივაზიანი - 45 (10.14%)
37. იოსები ალავიძე - 0 (0%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 0 (0%)
39. ნანა მაისურაძე - 4 (0.9%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 209 (47.07%)
ოქმი
05.08 43 2. გიორგი შამიევი - 39 (9.24%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 6 (1.42%)
5. გრიგოლი გვილავა - 69 (16.35%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 21 (4.98%)
15. ირინე რუხაძე - 1 (0.24%)
27. შაქრო აივაზიანი - 39 (9.24%)
37. იოსები ალავიძე - 2 (0.47%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 1 (0.24%)
39. ნანა მაისურაძე - 2 (0.47%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 242 (57.35%)
ოქმი
05.08 44 2. გიორგი შამიევი - 36 (9.16%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 12 (3.05%)
5. გრიგოლი გვილავა - 87 (22.14%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 35 (8.91%)
15. ირინე რუხაძე - 7 (1.78%)
27. შაქრო აივაზიანი - 15 (3.82%)
37. იოსები ალავიძე - 2 (0.51%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 1 (0.25%)
39. ნანა მაისურაძე - 2 (0.51%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 196 (49.87%)
ოქმი
05.08 45 2. გიორგი შამიევი - 44 (10.89%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 11 (2.72%)
5. გრიგოლი გვილავა - 67 (16.58%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 14 (3.47%)
15. ირინე რუხაძე - 5 (1.24%)
27. შაქრო აივაზიანი - 59 (14.6%)
37. იოსები ალავიძე - 1 (0.25%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 1 (0.25%)
39. ნანა მაისურაძე - 3 (0.74%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 199 (49.26%)
ოქმი
05.08 46 2. გიორგი შამიევი - 26 (8.84%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 10 (3.4%)
5. გრიგოლი გვილავა - 54 (18.37%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 21 (7.14%)
15. ირინე რუხაძე - 4 (1.36%)
27. შაქრო აივაზიანი - 23 (7.82%)
37. იოსები ალავიძე - 1 (0.34%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 0 (0%)
39. ნანა მაისურაძე - 1 (0.34%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 154 (52.38%)
ოქმი
05.08 78 2. გიორგი შამიევი - 24 (9.2%)
3. გია ცხვარიაშვილი - 8 (3.07%)
5. გრიგოლი გვილავა - 40 (15.33%)
8. ნიკოლოზ კაჭკაჭური - 10 (3.83%)
15. ირინე რუხაძე - 9 (3.45%)
27. შაქრო აივაზიანი - 0 (0%)
37. იოსები ალავიძე - 0 (0%)
38. ნაილი ფხიკიძე - 1 (0.38%)
39. ნანა მაისურაძე - 1 (0.38%)
41. ილია ჯიშკარიანი - 168 (64.37%)
ოქმი
05.09 15 2. მიმოზა კოხია - 59 (11.71%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 15 (2.98%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 80 (15.87%)
10. გია ხუხიაშვილი - 15 (2.98%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 15 (2.98%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 1 (0.2%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 5 (0.99%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 5 (0.99%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 309 (61.31%)
ოქმი
05.09 20 2. მიმოზა კოხია - 44 (10.33%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 11 (2.58%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 131 (30.75%)
10. გია ხუხიაშვილი - 11 (2.58%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 15 (3.52%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 3 (0.7%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 8 (1.88%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 2 (0.47%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 201 (47.18%)
ოქმი
05.09 21 2. მიმოზა კოხია - 38 (7.38%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 26 (5.05%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 85 (16.5%)
10. გია ხუხიაშვილი - 16 (3.11%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 24 (4.66%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 4 (0.78%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 1 (0.19%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 4 (0.78%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 317 (61.55%)
ოქმი
05.09 22 2. მიმოზა კოხია - 83 (11.59%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 19 (2.65%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 85 (11.87%)
10. გია ხუხიაშვილი - 20 (2.79%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 19 (2.65%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 2 (0.28%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 7 (0.98%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 2 (0.28%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 479 (66.9%)
ოქმი
05.09 23 2. მიმოზა კოხია - 25 (5.81%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 16 (3.72%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 75 (17.44%)
10. გია ხუხიაშვილი - 15 (3.49%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 24 (5.58%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 2 (0.47%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 3 (0.7%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 3 (0.7%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 267 (62.09%)
ოქმი
05.09 24 2. მიმოზა კოხია - 48 (8.47%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 33 (5.82%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 103 (18.17%)
10. გია ხუხიაშვილი - 19 (3.35%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 16 (2.82%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 2 (0.35%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 4 (0.71%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 2 (0.35%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 340 (59.96%)
ოქმი
05.09 25 2. მიმოზა კოხია - 41 (6.58%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 66 (10.59%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 115 (18.46%)
10. გია ხუხიაშვილი - 32 (5.14%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 30 (4.82%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 2 (0.32%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 4 (0.64%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 6 (0.96%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 327 (52.49%)
ოქმი
05.09 26 2. მიმოზა კოხია - 49 (8.03%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 26 (4.26%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 126 (20.66%)
10. გია ხუხიაშვილი - 27 (4.43%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 32 (5.25%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 3 (0.49%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 5 (0.82%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 3 (0.49%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 339 (55.57%)
ოქმი
05.09 27 2. მიმოზა კოხია - 48 (8.16%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 13 (2.21%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 109 (18.54%)
10. გია ხუხიაშვილი - 22 (3.74%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 16 (2.72%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 1 (0.17%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 5 (0.85%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 5 (0.85%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 369 (62.76%)
ოქმი
05.09 28 2. მიმოზა კოხია - 37 (7.44%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 0 (0%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 100 (20.12%)
10. გია ხუხიაშვილი - 25 (5.03%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 19 (3.82%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 6 (1.21%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 16 (3.22%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 5 (1.01%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 289 (58.15%)
ოქმი
05.09 29 2. მიმოზა კოხია - 38 (7.24%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 46 (8.76%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 72 (13.71%)
10. გია ხუხიაშვილი - 20 (3.81%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 17 (3.24%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 3 (0.57%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 8 (1.52%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 3 (0.57%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 318 (60.57%)
ოქმი
05.09 30 2. მიმოზა კოხია - 32 (5.72%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 15 (2.68%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 144 (25.76%)
10. გია ხუხიაშვილი - 12 (2.15%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 20 (3.58%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 9 (1.61%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 6 (1.07%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 4 (0.72%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 317 (56.71%)
ოქმი
05.09 31 2. მიმოზა კოხია - 46 (9.33%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 11 (2.23%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 101 (20.49%)
10. გია ხუხიაშვილი - 20 (4.06%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 7 (1.42%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 1 (0.2%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 1 (0.2%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 1 (0.2%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 305 (61.87%)
ოქმი
05.09 32 2. მიმოზა კოხია - 51 (12.2%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 10 (2.39%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 88 (21.05%)
10. გია ხუხიაშვილი - 11 (2.63%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 17 (4.07%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 1 (0.24%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 36 (8.61%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 1 (0.24%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 203 (48.56%)
ოქმი
05.09 33 2. მიმოზა კოხია - 48 (10.19%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 9 (1.91%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 88 (18.68%)
10. გია ხუხიაშვილი - 20 (4.25%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 18 (3.82%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 1 (0.21%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 5 (1.06%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 3 (0.64%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 279 (59.24%)
ოქმი
05.09 34 2. მიმოზა კოხია - 44 (7.28%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 18 (2.98%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 126 (20.86%)
10. გია ხუხიაშვილი - 22 (3.64%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 28 (4.64%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 3 (0.5%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 4 (0.66%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 5 (0.83%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 354 (58.61%)
ოქმი
05.09 35 2. მიმოზა კოხია - 38 (7.54%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 12 (2.38%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 96 (19.05%)
10. გია ხუხიაშვილი - 19 (3.77%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 49 (9.72%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 1 (0.2%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 2 (0.4%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 4 (0.79%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 283 (56.15%)
ოქმი
05.09 36 2. მიმოზა კოხია - 71 (11.97%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 17 (2.87%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 154 (25.97%)
10. გია ხუხიაშვილი - 23 (3.88%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 45 (7.59%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 5 (0.84%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 7 (1.18%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 1 (0.17%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 270 (45.53%)
ოქმი
05.09 37 2. მიმოზა კოხია - 18 (3.17%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 13 (2.29%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 183 (32.22%)
10. გია ხუხიაშვილი - 18 (3.17%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 22 (3.87%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 4 (0.7%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 8 (1.41%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 1 (0.18%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 301 (52.99%)
ოქმი
05.09 76 2. მიმოზა კოხია - 36 (7.61%)
3. ვლადიმერი კობახიძე - 10 (2.11%)
5. გიორგი ვაჟბედაშვილი - 84 (17.76%)
10. გია ხუხიაშვილი - 16 (3.38%)
27. გიორგი ხაბურზანია - 10 (2.11%)
37. ჟიული სიყმაშვილი - 1 (0.21%)
38. გიორგი თარხნიშვილი - 9 (1.9%)
39. გოდერძი ლომთათიძე - 0 (0%)
41. ნინო ლაცაბიძე - 307 (64.9%)
ოქმი
05.10 47 2. ლია მერაბიშვილი - 50 (8.74%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 35 (6.12%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 123 (21.5%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 26 (4.55%)
27. თეონა ჭალიძე - 23 (4.02%)
39. დავით ჯორბენაძე - 6 (1.05%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 309 (54.02%)
ოქმი
05.10 48 2. ლია მერაბიშვილი - 44 (9.65%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 9 (1.97%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 82 (17.98%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 28 (6.14%)
27. თეონა ჭალიძე - 15 (3.29%)
39. დავით ჯორბენაძე - 8 (1.75%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 270 (59.21%)
ოქმი
05.10 49 2. ლია მერაბიშვილი - 46 (12.3%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 11 (2.94%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 79 (21.12%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 18 (4.81%)
27. თეონა ჭალიძე - 14 (3.74%)
39. დავით ჯორბენაძე - 2 (0.53%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 204 (54.55%)
ოქმი
05.10 50 2. ლია მერაბიშვილი - 49 (11.04%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 12 (2.7%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 93 (20.95%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 37 (8.33%)
27. თეონა ჭალიძე - 18 (4.05%)
39. დავით ჯორბენაძე - 3 (0.68%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 232 (52.25%)
ოქმი
05.10 51 2. ლია მერაბიშვილი - 58 (12.11%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 8 (1.67%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 82 (17.12%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 37 (7.72%)
27. თეონა ჭალიძე - 13 (2.71%)
39. დავით ჯორბენაძე - 3 (0.63%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 278 (58.04%)
ოქმი
05.10 52 2. ლია მერაბიშვილი - 75 (12.4%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 22 (3.64%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 131 (21.65%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 33 (5.45%)
27. თეონა ჭალიძე - 49 (8.1%)
39. დავით ჯორბენაძე - 0 (0%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 295 (48.76%)
ოქმი
05.10 53 2. ლია მერაბიშვილი - 89 (17.76%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 7 (1.4%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 105 (20.96%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 19 (3.79%)
27. თეონა ჭალიძე - 20 (3.99%)
39. დავით ჯორბენაძე - 5 (1%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 256 (51.1%)
ოქმი
05.10 54 2. ლია მერაბიშვილი - 44 (9.03%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 14 (2.87%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 85 (17.45%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 38 (7.8%)
27. თეონა ჭალიძე - 24 (4.93%)
39. დავით ჯორბენაძე - 3 (0.62%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 279 (57.29%)
ოქმი
05.10 55 2. ლია მერაბიშვილი - 40 (8.95%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 21 (4.7%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 95 (21.25%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 59 (13.2%)
27. თეონა ჭალიძე - 18 (4.03%)
39. დავით ჯორბენაძე - 5 (1.12%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 209 (46.76%)
ოქმი
05.10 56 2. ლია მერაბიშვილი - 39 (8.11%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 15 (3.12%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 58 (12.06%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 91 (18.92%)
27. თეონა ჭალიძე - 42 (8.73%)
39. დავით ჯორბენაძე - 3 (0.62%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 233 (48.44%)
ოქმი
05.10 57 2. ლია მერაბიშვილი - 43 (9.03%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 7 (1.47%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 87 (18.28%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 98 (20.59%)
27. თეონა ჭალიძე - 26 (5.46%)
39. დავით ჯორბენაძე - 3 (0.63%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 212 (44.54%)
ოქმი
05.10 58 2. ლია მერაბიშვილი - 48 (10.23%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 9 (1.92%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 105 (22.39%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 104 (22.17%)
27. თეონა ჭალიძე - 19 (4.05%)
39. დავით ჯორბენაძე - 7 (1.49%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 177 (37.74%)
ოქმი
05.10 59 2. ლია მერაბიშვილი - 46 (9.26%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 4 (0.8%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 104 (20.93%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 83 (16.7%)
27. თეონა ჭალიძე - 27 (5.43%)
39. დავით ჯორბენაძე - 8 (1.61%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 225 (45.27%)
ოქმი
05.10 60 2. ლია მერაბიშვილი - 54 (10.09%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 15 (2.8%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 88 (16.45%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 48 (8.97%)
27. თეონა ჭალიძე - 16 (2.99%)
39. დავით ჯორბენაძე - 2 (0.37%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 312 (58.32%)
ოქმი
05.10 61 2. ლია მერაბიშვილი - 63 (14.06%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 8 (1.79%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 71 (15.85%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 30 (6.7%)
27. თეონა ჭალიძე - 23 (5.13%)
39. დავით ჯორბენაძე - 2 (0.45%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 251 (56.03%)
ოქმი
05.10 62 2. ლია მერაბიშვილი - 47 (9.59%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 8 (1.63%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 60 (12.24%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 45 (9.18%)
27. თეონა ჭალიძე - 23 (4.69%)
39. დავით ჯორბენაძე - 4 (0.82%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 303 (61.84%)
ოქმი
05.10 63 2. ლია მერაბიშვილი - 45 (7.44%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 12 (1.98%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 109 (18.02%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 51 (8.43%)
27. თეონა ჭალიძე - 31 (5.12%)
39. დავით ჯორბენაძე - 5 (0.83%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 352 (58.18%)
ოქმი
05.10 64 2. ლია მერაბიშვილი - 33 (6.64%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 9 (1.81%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 78 (15.69%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 36 (7.24%)
27. თეონა ჭალიძე - 22 (4.43%)
39. დავით ჯორბენაძე - 5 (1.01%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 314 (63.18%)
ოქმი
05.10 65 2. ლია მერაბიშვილი - 47 (12.08%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 8 (2.06%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 81 (20.82%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 28 (7.2%)
27. თეონა ჭალიძე - 18 (4.63%)
39. დავით ჯორბენაძე - 1 (0.26%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 206 (52.96%)
ოქმი
05.10 66 2. ლია მერაბიშვილი - 29 (6.68%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 22 (5.07%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 79 (18.2%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 34 (7.83%)
27. თეონა ჭალიძე - 20 (4.61%)
39. დავით ჯორბენაძე - 4 (0.92%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 246 (56.68%)
ოქმი
05.10 67 2. ლია მერაბიშვილი - 36 (7.45%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 16 (3.31%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 84 (17.39%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 21 (4.35%)
27. თეონა ჭალიძე - 32 (6.63%)
39. დავით ჯორბენაძე - 4 (0.83%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 290 (60.04%)
ოქმი
05.10 68 2. ლია მერაბიშვილი - 34 (6.76%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 15 (2.98%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 95 (18.89%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 64 (12.72%)
27. თეონა ჭალიძე - 25 (4.97%)
39. დავით ჯორბენაძე - 5 (0.99%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 265 (52.68%)
ოქმი
05.10 69 2. ლია მერაბიშვილი - 52 (11.45%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 9 (1.98%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 93 (20.48%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 40 (8.81%)
27. თეონა ჭალიძე - 18 (3.96%)
39. დავით ჯორბენაძე - 3 (0.66%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 239 (52.64%)
ოქმი
05.10 70 2. ლია მერაბიშვილი - 41 (8.95%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 8 (1.75%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 101 (22.05%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 33 (7.21%)
27. თეონა ჭალიძე - 20 (4.37%)
39. დავით ჯორბენაძე - 0 (0%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 255 (55.68%)
ოქმი
05.10 71 2. ლია მერაბიშვილი - 34 (8.15%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 7 (1.68%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 61 (14.63%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 30 (7.19%)
27. თეონა ჭალიძე - 7 (1.68%)
39. დავით ჯორბენაძე - 1 (0.24%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 277 (66.43%)
ოქმი
05.10 72 2. ლია მერაბიშვილი - 28 (6.14%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 8 (1.75%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 66 (14.47%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 29 (6.36%)
27. თეონა ჭალიძე - 18 (3.95%)
39. დავით ჯორბენაძე - 2 (0.44%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 305 (66.89%)
ოქმი
05.10 73 2. ლია მერაბიშვილი - 50 (11.71%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 10 (2.34%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 80 (18.74%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 39 (9.13%)
27. თეონა ჭალიძე - 18 (4.22%)
39. დავით ჯორბენაძე - 1 (0.23%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 229 (53.63%)
ოქმი
05.10 74 2. ლია მერაბიშვილი - 36 (7.23%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 13 (2.61%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 99 (19.88%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 49 (9.84%)
27. თეონა ჭალიძე - 18 (3.61%)
39. დავით ჯორბენაძე - 2 (0.4%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 281 (56.43%)
ოქმი
05.10 75 2. ლია მერაბიშვილი - 45 (9.24%)
3. სვეტლანა ქარდავა - 14 (2.87%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 60 (12.32%)
8. გიორგი ბენაშვილი - 27 (5.54%)
27. თეონა ჭალიძე - 29 (5.95%)
39. დავით ჯორბენაძე - 4 (0.82%)
41. ლევანი დავითაშვილი - 308 (63.24%)
ოქმი