ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარები

სამგორი

მაჟ. ოლქი
06.11 2. აკაკი ველთაური - 1185 (9.33%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 364 (2.87%)
5. შოთა გრიგოლია - 2881 (22.68%)
8. ტიგრან ფარულავა - 548 (4.31%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 438 (3.45%)
27. სერგო გიგანი - 349 (2.75%)
39. დიანა შენგელია - 111 (0.87%)
41. რევაზ სოხაძე - 6828 (53.75%)
06.12 2. თამაზ ქავთარაძე - 1243 (9.38%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 348 (2.63%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 2484 (18.75%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 655 (4.95%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 415 (3.13%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 294 (2.22%)
37. შორენა ქორქია - 46 (0.35%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 66 (0.5%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 7694 (58.09%)
06.13 2. გოჩა გოგოჭური - 771 (7.22%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 1884 (17.64%)
8. ბეჟან გუნავა - 697 (6.53%)
10. ნათია შარაშანიძე - 369 (3.46%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 209 (1.96%)
39. რუსლან გვარაძე - 55 (0.52%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 5435 (50.9%)
43. გულო ზუმბაძე - 1258 (11.78%)
06.14 2. დათო ჟღენტი - 3077 (21.68%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 208 (1.47%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 2456 (17.31%)
8. კობა მახაური - 716 (5.05%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 330 (2.33%)
20. ზვიად გელაშვილი - 91 (0.64%)
27. გიორგი კუპატაძე - 470 (3.31%)
37. სერგო ამბარიანი - 39 (0.27%)
38. მამუკა ქათამაძე - 27 (0.19%)
39. ალექსი გაბუნია - 56 (0.39%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 6722 (47.36%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
06.11 1 2. აკაკი ველთაური - 43 (8.88%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 21 (4.34%)
5. შოთა გრიგოლია - 115 (23.76%)
8. ტიგრან ფარულავა - 17 (3.51%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 14 (2.89%)
27. სერგო გიგანი - 12 (2.48%)
39. დიანა შენგელია - 3 (0.62%)
41. რევაზ სოხაძე - 259 (53.51%)
ოქმი
06.11 2 2. აკაკი ველთაური - 45 (11.08%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 12 (2.96%)
5. შოთა გრიგოლია - 82 (20.2%)
8. ტიგრან ფარულავა - 22 (5.42%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 16 (3.94%)
27. სერგო გიგანი - 20 (4.93%)
39. დიანა შენგელია - 11 (2.71%)
41. რევაზ სოხაძე - 198 (48.77%)
ოქმი
06.11 3 2. აკაკი ველთაური - 41 (8.63%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 12 (2.53%)
5. შოთა გრიგოლია - 132 (27.79%)
8. ტიგრან ფარულავა - 21 (4.42%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 17 (3.58%)
27. სერგო გიგანი - 13 (2.74%)
39. დიანა შენგელია - 3 (0.63%)
41. რევაზ სოხაძე - 236 (49.68%)
ოქმი
06.11 4 2. აკაკი ველთაური - 27 (8.31%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 13 (4%)
5. შოთა გრიგოლია - 78 (24%)
8. ტიგრან ფარულავა - 15 (4.62%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 9 (2.77%)
27. სერგო გიგანი - 7 (2.15%)
39. დიანა შენგელია - 4 (1.23%)
41. რევაზ სოხაძე - 172 (52.92%)
ოქმი
06.11 5 2. აკაკი ველთაური - 45 (11.31%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 12 (3.02%)
5. შოთა გრიგოლია - 94 (23.62%)
8. ტიგრან ფარულავა - 18 (4.52%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 6 (1.51%)
27. სერგო გიგანი - 13 (3.27%)
39. დიანა შენგელია - 1 (0.25%)
41. რევაზ სოხაძე - 209 (52.51%)
ოქმი
06.11 6 2. აკაკი ველთაური - 49 (11.75%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 11 (2.64%)
5. შოთა გრიგოლია - 86 (20.62%)
8. ტიგრან ფარულავა - 23 (5.52%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 15 (3.6%)
27. სერგო გიგანი - 11 (2.64%)
39. დიანა შენგელია - 3 (0.72%)
41. რევაზ სოხაძე - 219 (52.52%)
ოქმი
06.11 7 2. აკაკი ველთაური - 67 (17.91%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 12 (3.21%)
5. შოთა გრიგოლია - 51 (13.64%)
8. ტიგრან ფარულავა - 16 (4.28%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 23 (6.15%)
27. სერგო გიგანი - 1 (0.27%)
39. დიანა შენგელია - 2 (0.53%)
41. რევაზ სოხაძე - 202 (54.01%)
ოქმი
06.11 8 2. აკაკი ველთაური - 74 (15.38%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 15 (3.12%)
5. შოთა გრიგოლია - 88 (18.3%)
8. ტიგრან ფარულავა - 23 (4.78%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 10 (2.08%)
27. სერგო გიგანი - 15 (3.12%)
39. დიანა შენგელია - 4 (0.83%)
41. რევაზ სოხაძე - 252 (52.39%)
ოქმი
06.11 9 2. აკაკი ველთაური - 55 (11.29%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 15 (3.08%)
5. შოთა გრიგოლია - 70 (14.37%)
8. ტიგრან ფარულავა - 28 (5.75%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 13 (2.67%)
27. სერგო გიგანი - 9 (1.85%)
39. დიანა შენგელია - 4 (0.82%)
41. რევაზ სოხაძე - 293 (60.16%)
ოქმი
06.11 10 2. აკაკი ველთაური - 33 (8.17%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 21 (5.2%)
5. შოთა გრიგოლია - 78 (19.31%)
8. ტიგრან ფარულავა - 17 (4.21%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 18 (4.46%)
27. სერგო გიგანი - 11 (2.72%)
39. დიანა შენგელია - 2 (0.5%)
41. რევაზ სოხაძე - 224 (55.45%)
ოქმი
06.11 11 2. აკაკი ველთაური - 35 (9.43%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 14 (3.77%)
5. შოთა გრიგოლია - 70 (18.87%)
8. ტიგრან ფარულავა - 14 (3.77%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 15 (4.04%)
27. სერგო გიგანი - 8 (2.16%)
39. დიანა შენგელია - 2 (0.54%)
41. რევაზ სოხაძე - 213 (57.41%)
ოქმი
06.11 12 2. აკაკი ველთაური - 38 (8.21%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 27 (5.83%)
5. შოთა გრიგოლია - 97 (20.95%)
8. ტიგრან ფარულავა - 17 (3.67%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 19 (4.1%)
27. სერგო გიგანი - 18 (3.89%)
39. დიანა შენგელია - 3 (0.65%)
41. რევაზ სოხაძე - 244 (52.7%)
ოქმი
06.11 13 2. აკაკი ველთაური - 47 (10.09%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 11 (2.36%)
5. შოთა გრიგოლია - 124 (26.61%)
8. ტიგრან ფარულავა - 28 (6.01%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 20 (4.29%)
27. სერგო გიგანი - 9 (1.93%)
39. დიანა შენგელია - 4 (0.86%)
41. რევაზ სოხაძე - 223 (47.85%)
ოქმი
06.11 14 2. აკაკი ველთაური - 33 (8.11%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 11 (2.7%)
5. შოთა გრიგოლია - 86 (21.13%)
8. ტიგრან ფარულავა - 16 (3.93%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 10 (2.46%)
27. სერგო გიგანი - 13 (3.19%)
39. დიანა შენგელია - 6 (1.47%)
41. რევაზ სოხაძე - 232 (57%)
ოქმი
06.11 15 2. აკაკი ველთაური - 47 (10.22%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 18 (3.91%)
5. შოთა გრიგოლია - 90 (19.57%)
8. ტიგრან ფარულავა - 15 (3.26%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 22 (4.78%)
27. სერგო გიგანი - 19 (4.13%)
39. დიანა შენგელია - 3 (0.65%)
41. რევაზ სოხაძე - 246 (53.48%)
ოქმი
06.11 16 2. აკაკი ველთაური - 27 (5.08%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 11 (2.07%)
5. შოთა გრიგოლია - 125 (23.5%)
8. ტიგრან ფარულავა - 17 (3.2%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 17 (3.2%)
27. სერგო გიგანი - 11 (2.07%)
39. დიანა შენგელია - 7 (1.32%)
41. რევაზ სოხაძე - 317 (59.59%)
ოქმი
06.11 17 2. აკაკი ველთაური - 32 (6.64%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 9 (1.87%)
5. შოთა გრიგოლია - 151 (31.33%)
8. ტიგრან ფარულავა - 21 (4.36%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 13 (2.7%)
27. სერგო გიგანი - 15 (3.11%)
39. დიანა შენგელია - 2 (0.41%)
41. რევაზ სოხაძე - 239 (49.59%)
ოქმი
06.11 18 2. აკაკი ველთაური - 33 (7.35%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 13 (2.9%)
5. შოთა გრიგოლია - 163 (36.3%)
8. ტიგრან ფარულავა - 14 (3.12%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 13 (2.9%)
27. სერგო გიგანი - 8 (1.78%)
39. დიანა შენგელია - 5 (1.11%)
41. რევაზ სოხაძე - 200 (44.54%)
ოქმი
06.11 19 2. აკაკი ველთაური - 38 (8.33%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 10 (2.19%)
5. შოთა გრიგოლია - 140 (30.7%)
8. ტიგრან ფარულავა - 15 (3.29%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 11 (2.41%)
27. სერგო გიგანი - 11 (2.41%)
39. დიანა შენგელია - 1 (0.22%)
41. რევაზ სოხაძე - 230 (50.44%)
ოქმი
06.11 20 2. აკაკი ველთაური - 48 (9.32%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 6 (1.17%)
5. შოთა გრიგოლია - 108 (20.97%)
8. ტიგრან ფარულავა - 17 (3.3%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 17 (3.3%)
27. სერგო გიგანი - 9 (1.75%)
39. დიანა შენგელია - 6 (1.17%)
41. რევაზ სოხაძე - 304 (59.03%)
ოქმი
06.11 21 2. აკაკი ველთაური - 55 (12.47%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 10 (2.27%)
5. შოთა გრიგოლია - 101 (22.9%)
8. ტიგრან ფარულავა - 21 (4.76%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 19 (4.31%)
27. სერგო გიგანი - 19 (4.31%)
39. დიანა შენგელია - 4 (0.91%)
41. რევაზ სოხაძე - 212 (48.07%)
ოქმი
06.11 22 2. აკაკი ველთაური - 29 (6.28%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 10 (2.16%)
5. შოთა გრიგოლია - 106 (22.94%)
8. ტიგრან ფარულავა - 31 (6.71%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 25 (5.41%)
27. სერგო გიგანი - 14 (3.03%)
39. დიანა შენგელია - 4 (0.87%)
41. რევაზ სოხაძე - 243 (52.6%)
ოქმი
06.11 23 2. აკაკი ველთაური - 40 (9.32%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 14 (3.26%)
5. შოთა გრიგოლია - 108 (25.17%)
8. ტიგრან ფარულავა - 19 (4.43%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 17 (3.96%)
27. სერგო გიგანი - 7 (1.63%)
39. დიანა შენგელია - 6 (1.4%)
41. რევაზ სოხაძე - 218 (50.82%)
ოქმი
06.11 24 2. აკაკი ველთაური - 37 (8.56%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 6 (1.39%)
5. შოთა გრიგოლია - 105 (24.31%)
8. ტიგრან ფარულავა - 16 (3.7%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 19 (4.4%)
27. სერგო გიგანი - 14 (3.24%)
39. დიანა შენგელია - 8 (1.85%)
41. რევაზ სოხაძე - 227 (52.55%)
ოქმი
06.11 25 2. აკაკი ველთაური - 37 (8.92%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 9 (2.17%)
5. შოთა გრიგოლია - 89 (21.45%)
8. ტიგრან ფარულავა - 25 (6.02%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 8 (1.93%)
27. სერგო გიგანი - 11 (2.65%)
39. დიანა შენგელია - 1 (0.24%)
41. რევაზ სოხაძე - 235 (56.63%)
ოქმი
06.11 26 2. აკაკი ველთაური - 53 (10.56%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 19 (3.78%)
5. შოთა გრიგოლია - 104 (20.72%)
8. ტიგრან ფარულავა - 20 (3.98%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 20 (3.98%)
27. სერგო გიგანი - 28 (5.58%)
39. დიანა შენგელია - 6 (1.2%)
41. რევაზ სოხაძე - 252 (50.2%)
ოქმი
06.11 27 2. აკაკი ველთაური - 37 (7.46%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 13 (2.62%)
5. შოთა გრიგოლია - 114 (22.98%)
8. ტიგრან ფარულავა - 18 (3.63%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 19 (3.83%)
27. სერგო გიგანი - 11 (2.22%)
39. დიანა შენგელია - 2 (0.4%)
41. რევაზ სოხაძე - 282 (56.85%)
ოქმი
06.11 118 2. აკაკი ველთაური - 40 (5.93%)
3. ალექსანდრე რიჟამაძე - 9 (1.33%)
5. შოთა გრიგოლია - 126 (18.67%)
8. ტიგრან ფარულავა - 24 (3.56%)
10. აკაკი ჯიყაშვილი - 13 (1.93%)
27. სერგო გიგანი - 12 (1.78%)
39. დიანა შენგელია - 4 (0.59%)
41. რევაზ სოხაძე - 447 (66.22%)
ოქმი
06.12 28 2. თამაზ ქავთარაძე - 24 (5.44%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 7 (1.59%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 98 (22.22%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 35 (7.94%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 20 (4.54%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 9 (2.04%)
37. შორენა ქორქია - 2 (0.45%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 2 (0.45%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 244 (55.33%)
ოქმი
06.12 29 2. თამაზ ქავთარაძე - 37 (8.96%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 11 (2.66%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 87 (21.07%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 33 (7.99%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 16 (3.87%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 8 (1.94%)
37. შორენა ქორქია - 3 (0.73%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 1 (0.24%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 217 (52.54%)
ოქმი
06.12 30 2. თამაზ ქავთარაძე - 60 (13.51%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 12 (2.7%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 105 (23.65%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 7 (1.58%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 15 (3.38%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 8 (1.8%)
37. შორენა ქორქია - 1 (0.23%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 8 (1.8%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 228 (51.35%)
ოქმი
06.12 31 2. თამაზ ქავთარაძე - 55 (12.67%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 20 (4.61%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 69 (15.9%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 35 (8.06%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 14 (3.23%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 8 (1.84%)
37. შორენა ქორქია - 4 (0.92%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 1 (0.23%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 228 (52.53%)
ოქმი
06.12 32 2. თამაზ ქავთარაძე - 56 (12.7%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 8 (1.81%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 75 (17.01%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 23 (5.22%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 10 (2.27%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 7 (1.59%)
37. შორენა ქორქია - 1 (0.23%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 3 (0.68%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 258 (58.5%)
ოქმი
06.12 33 2. თამაზ ქავთარაძე - 30 (10.14%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 8 (2.7%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 59 (19.93%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 17 (5.74%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 11 (3.72%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 8 (2.7%)
37. შორენა ქორქია - 1 (0.34%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 2 (0.68%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 160 (54.05%)
ოქმი
06.12 34 2. თამაზ ქავთარაძე - 33 (11.07%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 3 (1.01%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 54 (18.12%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 25 (8.39%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 5 (1.68%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 2 (0.67%)
37. შორენა ქორქია - 0 (0%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 1 (0.34%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 175 (58.72%)
ოქმი
06.12 35 2. თამაზ ქავთარაძე - 26 (7.78%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 5 (1.5%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 73 (21.86%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 21 (6.29%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 13 (3.89%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 5 (1.5%)
37. შორენა ქორქია - 2 (0.6%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 1 (0.3%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 188 (56.29%)
ოქმი
06.12 36 2. თამაზ ქავთარაძე - 56 (13.43%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 9 (2.16%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 68 (16.31%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 15 (3.6%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 10 (2.4%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 9 (2.16%)
37. შორენა ქორქია - 0 (0%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 0 (0%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 250 (59.95%)
ოქმი
06.12 37 2. თამაზ ქავთარაძე - 27 (8.91%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 12 (3.96%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 45 (14.85%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 23 (7.59%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 15 (4.95%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 14 (4.62%)
37. შორენა ქორქია - 1 (0.33%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 0 (0%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 166 (54.79%)
ოქმი
06.12 38 2. თამაზ ქავთარაძე - 39 (6.84%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 24 (4.21%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 103 (18.07%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 34 (5.96%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 17 (2.98%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 16 (2.81%)
37. შორენა ქორქია - 3 (0.53%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 4 (0.7%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 330 (57.89%)
ოქმი
06.12 39 2. თამაზ ქავთარაძე - 25 (4.88%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 17 (3.32%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 69 (13.48%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 18 (3.52%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 13 (2.54%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 12 (2.34%)
37. შორენა ქორქია - 1 (0.2%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 2 (0.39%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 355 (69.34%)
ოქმი
06.12 40 2. თამაზ ქავთარაძე - 25 (6.16%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 7 (1.72%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 38 (9.36%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 11 (2.71%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 7 (1.72%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 3 (0.74%)
37. შორენა ქორქია - 3 (0.74%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 2 (0.49%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 310 (76.35%)
ოქმი
06.12 41 2. თამაზ ქავთარაძე - 29 (5.53%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 9 (1.72%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 81 (15.46%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 20 (3.82%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 6 (1.15%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 4 (0.76%)
37. შორენა ქორქია - 1 (0.19%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 2 (0.38%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 372 (70.99%)
ოქმი
06.12 42 2. თამაზ ქავთარაძე - 33 (6.68%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 12 (2.43%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 84 (17%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 15 (3.04%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 10 (2.02%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 8 (1.62%)
37. შორენა ქორქია - 0 (0%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 1 (0.2%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 331 (67%)
ოქმი
06.12 43 2. თამაზ ქავთარაძე - 42 (10.42%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 16 (3.97%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 67 (16.63%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 16 (3.97%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 21 (5.21%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 15 (3.72%)
37. შორენა ქორქია - 2 (0.5%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 6 (1.49%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 218 (54.09%)
ოქმი
06.12 44 2. თამაზ ქავთარაძე - 40 (9.69%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 15 (3.63%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 89 (21.55%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 21 (5.08%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 22 (5.33%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 11 (2.66%)
37. შორენა ქორქია - 0 (0%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 1 (0.24%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 214 (51.82%)
ოქმი
06.12 45 2. თამაზ ქავთარაძე - 36 (10.4%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 5 (1.45%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 70 (20.23%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 12 (3.47%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 7 (2.02%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 12 (3.47%)
37. შორენა ქორქია - 1 (0.29%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 2 (0.58%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 201 (58.09%)
ოქმი
06.12 46 2. თამაზ ქავთარაძე - 43 (10.72%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 12 (2.99%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 98 (24.44%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 21 (5.24%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 11 (2.74%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 12 (2.99%)
37. შორენა ქორქია - 4 (1%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 1 (0.25%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 199 (49.63%)
ოქმი
06.12 47 2. თამაზ ქავთარაძე - 44 (9.03%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 5 (1.03%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 90 (18.48%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 20 (4.11%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 20 (4.11%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 12 (2.46%)
37. შორენა ქორქია - 0 (0%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 4 (0.82%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 292 (59.96%)
ოქმი
06.12 49 2. თამაზ ქავთარაძე - 48 (11.21%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 11 (2.57%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 71 (16.59%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 14 (3.27%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 4 (0.93%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 7 (1.64%)
37. შორენა ქორქია - 1 (0.23%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 1 (0.23%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 271 (63.32%)
ოქმი
06.12 50 2. თამაზ ქავთარაძე - 34 (7.23%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 10 (2.13%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 85 (18.09%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 17 (3.62%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 12 (2.55%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 7 (1.49%)
37. შორენა ქორქია - 1 (0.21%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 1 (0.21%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 303 (64.47%)
ოქმი
06.12 51 2. თამაზ ქავთარაძე - 47 (10.2%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 14 (3.04%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 77 (16.7%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 19 (4.12%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 16 (3.47%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 17 (3.69%)
37. შორენა ქორქია - 0 (0%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 3 (0.65%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 268 (58.13%)
ოქმი
06.12 52 2. თამაზ ქავთარაძე - 30 (6.1%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 14 (2.85%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 117 (23.78%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 34 (6.91%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 20 (4.07%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 10 (2.03%)
37. შორენა ქორქია - 2 (0.41%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 4 (0.81%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 261 (53.05%)
ოქმი
06.12 53 2. თამაზ ქავთარაძე - 42 (9.59%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 15 (3.42%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 100 (22.83%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 22 (5.02%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 18 (4.11%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 9 (2.05%)
37. შორენა ქორქია - 3 (0.68%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 1 (0.23%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 228 (52.05%)
ოქმი
06.12 54 2. თამაზ ქავთარაძე - 39 (9.65%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 9 (2.23%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 101 (25%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 12 (2.97%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 12 (2.97%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 5 (1.24%)
37. შორენა ქორქია - 2 (0.5%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 2 (0.5%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 222 (54.95%)
ოქმი
06.12 55 2. თამაზ ქავთარაძე - 69 (14.47%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 17 (3.56%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 100 (20.96%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 23 (4.82%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 19 (3.98%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 13 (2.73%)
37. შორენა ქორქია - 1 (0.21%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 3 (0.63%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 232 (48.64%)
ოქმი
06.12 56 2. თამაზ ქავთარაძე - 35 (8.82%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 10 (2.52%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 81 (20.4%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 21 (5.29%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 10 (2.52%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 12 (3.02%)
37. შორენა ქორქია - 1 (0.25%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 3 (0.76%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 224 (56.42%)
ოქმი
06.12 57 2. თამაზ ქავთარაძე - 30 (6.91%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 12 (2.76%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 69 (15.9%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 25 (5.76%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 8 (1.84%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 12 (2.76%)
37. შორენა ქორქია - 0 (0%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 0 (0%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 278 (64.06%)
ოქმი
06.12 58 2. თამაზ ქავთარაძე - 47 (11.87%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 8 (2.02%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 68 (17.17%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 16 (4.04%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 10 (2.53%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 7 (1.77%)
37. შორენა ქორქია - 1 (0.25%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 3 (0.76%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 236 (59.6%)
ოქმი
06.12 59 2. თამაზ ქავთარაძე - 62 (13.16%)
3. ირაკლი სანიკიძე - 11 (2.34%)
5. ლევან ხაბეიშვილი - 93 (19.75%)
8. ვაჟა ჯელაძე - 30 (6.37%)
10. ვაჟა ბარბაქაძე - 23 (4.88%)
27. ბექა ბაღნაშვილი - 12 (2.55%)
37. შორენა ქორქია - 4 (0.85%)
39. ქეთევან ჭუჭულაშვილი-ბარბაქაძე - 1 (0.21%)
41. გიორგი დოხტურიშვილი - 235 (49.89%)
ოქმი
06.13 48 2. გოჩა გოგოჭური - 30 (6.73%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 98 (21.97%)
8. ბეჟან გუნავა - 26 (5.83%)
10. ნათია შარაშანიძე - 15 (3.36%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 9 (2.02%)
39. რუსლან გვარაძე - 3 (0.67%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 237 (53.14%)
43. გულო ზუმბაძე - 28 (6.28%)
ოქმი
06.13 60 2. გოჩა გოგოჭური - 43 (8.35%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 90 (17.48%)
8. ბეჟან გუნავა - 49 (9.51%)
10. ნათია შარაშანიძე - 18 (3.5%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 5 (0.97%)
39. რუსლან გვარაძე - 1 (0.19%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 254 (49.32%)
43. გულო ზუმბაძე - 55 (10.68%)
ოქმი
06.13 61 2. გოჩა გოგოჭური - 46 (7.49%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 98 (15.96%)
8. ბეჟან გუნავა - 47 (7.65%)
10. ნათია შარაშანიძე - 20 (3.26%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 12 (1.95%)
39. რუსლან გვარაძე - 1 (0.16%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 324 (52.77%)
43. გულო ზუმბაძე - 66 (10.75%)
ოქმი
06.13 62 2. გოჩა გოგოჭური - 53 (10.23%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 120 (23.17%)
8. ბეჟან გუნავა - 68 (13.13%)
10. ნათია შარაშანიძე - 17 (3.28%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 3 (0.58%)
39. რუსლან გვარაძე - 2 (0.39%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 203 (39.19%)
43. გულო ზუმბაძე - 52 (10.04%)
ოქმი
06.13 63 2. გოჩა გოგოჭური - 35 (8.14%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 78 (18.14%)
8. ბეჟან გუნავა - 49 (11.4%)
10. ნათია შარაშანიძე - 14 (3.26%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 8 (1.86%)
39. რუსლან გვარაძე - 2 (0.47%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 210 (48.84%)
43. გულო ზუმბაძე - 34 (7.91%)
ოქმი
06.13 64 2. გოჩა გოგოჭური - 60 (17.65%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 49 (14.41%)
8. ბეჟან გუნავა - 27 (7.94%)
10. ნათია შარაშანიძე - 6 (1.76%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 5 (1.47%)
39. რუსლან გვარაძე - 4 (1.18%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 155 (45.59%)
43. გულო ზუმბაძე - 34 (10%)
ოქმი
06.13 65 2. გოჩა გოგოჭური - 15 (4.17%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 56 (15.56%)
8. ბეჟან გუნავა - 20 (5.56%)
10. ნათია შარაშანიძე - 19 (5.28%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 36 (10%)
39. რუსლან გვარაძე - 2 (0.56%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 192 (53.33%)
43. გულო ზუმბაძე - 20 (5.56%)
ოქმი
06.13 66 2. გოჩა გოგოჭური - 25 (6.23%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 86 (21.45%)
8. ბეჟან გუნავა - 36 (8.98%)
10. ნათია შარაშანიძე - 11 (2.74%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 11 (2.74%)
39. რუსლან გვარაძე - 3 (0.75%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 181 (45.14%)
43. გულო ზუმბაძე - 48 (11.97%)
ოქმი
06.13 67 2. გოჩა გოგოჭური - 29 (6.52%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 95 (21.35%)
8. ბეჟან გუნავა - 20 (4.49%)
10. ნათია შარაშანიძე - 1 (0.22%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 16 (3.6%)
39. რუსლან გვარაძე - 0 (0%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 241 (54.16%)
43. გულო ზუმბაძე - 43 (9.66%)
ოქმი
06.13 68 2. გოჩა გოგოჭური - 26 (6.57%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 92 (23.23%)
8. ბეჟან გუნავა - 27 (6.82%)
10. ნათია შარაშანიძე - 9 (2.27%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 16 (4.04%)
39. რუსლან გვარაძე - 1 (0.25%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 181 (45.71%)
43. გულო ზუმბაძე - 44 (11.11%)
ოქმი
06.13 69 2. გოჩა გოგოჭური - 37 (7.94%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 68 (14.59%)
8. ბეჟან გუნავა - 25 (5.36%)
10. ნათია შარაშანიძე - 10 (2.15%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 12 (2.58%)
39. რუსლან გვარაძე - 1 (0.21%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 254 (54.51%)
43. გულო ზუმბაძე - 59 (12.66%)
ოქმი
06.13 70 2. გოჩა გოგოჭური - 39 (8.26%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 87 (18.43%)
8. ბეჟან გუნავა - 26 (5.51%)
10. ნათია შარაშანიძე - 15 (3.18%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 14 (2.97%)
39. რუსლან გვარაძე - 3 (0.64%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 231 (48.94%)
43. გულო ზუმბაძე - 57 (12.08%)
ოქმი
06.13 71 2. გოჩა გოგოჭური - 16 (5.48%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 87 (29.79%)
8. ბეჟან გუნავა - 12 (4.11%)
10. ნათია შარაშანიძე - 6 (2.05%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 4 (1.37%)
39. რუსლან გვარაძე - 1 (0.34%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 125 (42.81%)
43. გულო ზუმბაძე - 41 (14.04%)
ოქმი
06.13 72 2. გოჩა გოგოჭური - 25 (7.49%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 74 (22.16%)
8. ბეჟან გუნავა - 18 (5.39%)
10. ნათია შარაშანიძე - 29 (8.68%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 7 (2.1%)
39. რუსლან გვარაძე - 1 (0.3%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 166 (49.7%)
43. გულო ზუმბაძე - 14 (4.19%)
ოქმი
06.13 73 2. გოჩა გოგოჭური - 31 (6.35%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 87 (17.83%)
8. ბეჟან გუნავა - 28 (5.74%)
10. ნათია შარაშანიძე - 22 (4.51%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 10 (2.05%)
39. რუსლან გვარაძე - 2 (0.41%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 275 (56.35%)
43. გულო ზუმბაძე - 33 (6.76%)
ოქმი
06.13 74 2. გოჩა გოგოჭური - 31 (7.35%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 74 (17.54%)
8. ბეჟან გუნავა - 28 (6.64%)
10. ნათია შარაშანიძე - 22 (5.21%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 5 (1.18%)
39. რუსლან გვარაძე - 3 (0.71%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 228 (54.03%)
43. გულო ზუმბაძე - 31 (7.35%)
ოქმი
06.13 75 2. გოჩა გოგოჭური - 18 (3.98%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 74 (16.37%)
8. ბეჟან გუნავა - 34 (7.52%)
10. ნათია შარაშანიძე - 33 (7.3%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 4 (0.88%)
39. რუსლან გვარაძე - 12 (2.65%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 248 (54.87%)
43. გულო ზუმბაძე - 29 (6.42%)
ოქმი
06.13 76 2. გოჩა გოგოჭური - 12 (4.49%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 35 (13.11%)
8. ბეჟან გუნავა - 11 (4.12%)
10. ნათია შარაშანიძე - 6 (2.25%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 8 (3%)
39. რუსლან გვარაძე - 0 (0%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 150 (56.18%)
43. გულო ზუმბაძე - 45 (16.85%)
ოქმი
06.13 77 2. გოჩა გოგოჭური - 27 (5.28%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 90 (17.61%)
8. ბეჟან გუნავა - 23 (4.5%)
10. ნათია შარაშანიძე - 21 (4.11%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 7 (1.37%)
39. რუსლან გვარაძე - 0 (0%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 296 (57.93%)
43. გულო ზუმბაძე - 47 (9.2%)
ოქმი
06.13 78 2. გოჩა გოგოჭური - 47 (8.64%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 92 (16.91%)
8. ბეჟან გუნავა - 29 (5.33%)
10. ნათია შარაშანიძე - 27 (4.96%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 4 (0.74%)
39. რუსლან გვარაძე - 6 (1.1%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 275 (50.55%)
43. გულო ზუმბაძე - 64 (11.76%)
ოქმი
06.13 79 2. გოჩა გოგოჭური - 29 (4.7%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 102 (16.53%)
8. ბეჟან გუნავა - 56 (9.08%)
10. ნათია შარაშანიძე - 16 (2.59%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 5 (0.81%)
39. რუსლან გვარაძე - 3 (0.49%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 288 (46.68%)
43. გულო ზუმბაძე - 118 (19.12%)
ოქმი
06.13 80 2. გოჩა გოგოჭური - 55 (10.54%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 69 (13.22%)
8. ბეჟან გუნავა - 12 (2.3%)
10. ნათია შარაშანიძე - 18 (3.45%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 1 (0.19%)
39. რუსლან გვარაძე - 3 (0.57%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 284 (54.41%)
43. გულო ზუმბაძე - 80 (15.33%)
ოქმი
06.13 81 2. გოჩა გოგოჭური - 31 (6.5%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 54 (11.32%)
8. ბეჟან გუნავა - 5 (1.05%)
10. ნათია შარაშანიძე - 7 (1.47%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 1 (0.21%)
39. რუსლან გვარაძე - 0 (0%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 287 (60.17%)
43. გულო ზუმბაძე - 92 (19.29%)
ოქმი
06.13 117 2. გოჩა გოგოჭური - 11 (3.15%)
5. თორნიკე ბიკაშვილი - 29 (8.31%)
8. ბეჟან გუნავა - 21 (6.02%)
10. ნათია შარაშანიძე - 7 (2.01%)
27. დარეჯან ყანდაშვილი - 6 (1.72%)
39. რუსლან გვარაძე - 1 (0.29%)
41. გიორგი ტყემალაძე - 150 (42.98%)
43. გულო ზუმბაძე - 124 (35.53%)
ოქმი
06.14 82 2. დათო ჟღენტი - 74 (15.26%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 8 (1.65%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 111 (22.89%)
8. კობა მახაური - 37 (7.63%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 11 (2.27%)
20. ზვიად გელაშვილი - 0 (0%)
27. გიორგი კუპატაძე - 10 (2.06%)
37. სერგო ამბარიანი - 0 (0%)
38. მამუკა ქათამაძე - 0 (0%)
39. ალექსი გაბუნია - 1 (0.21%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 233 (48.04%)
ოქმი
06.14 83 2. დათო ჟღენტი - 47 (14.03%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 1 (0.3%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 62 (18.51%)
8. კობა მახაური - 7 (2.09%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 6 (1.79%)
20. ზვიად გელაშვილი - 2 (0.6%)
27. გიორგი კუპატაძე - 3 (0.9%)
37. სერგო ამბარიანი - 1 (0.3%)
38. მამუკა ქათამაძე - 0 (0%)
39. ალექსი გაბუნია - 0 (0%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 206 (61.49%)
ოქმი
06.14 84 2. დათო ჟღენტი - 59 (14.32%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 5 (1.21%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 83 (20.15%)
8. კობა მახაური - 24 (5.83%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 9 (2.18%)
20. ზვიად გელაშვილი - 3 (0.73%)
27. გიორგი კუპატაძე - 3 (0.73%)
37. სერგო ამბარიანი - 3 (0.73%)
38. მამუკა ქათამაძე - 1 (0.24%)
39. ალექსი გაბუნია - 2 (0.49%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 220 (53.4%)
ოქმი
06.14 85 2. დათო ჟღენტი - 62 (14.59%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 4 (0.94%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 93 (21.88%)
8. კობა მახაური - 29 (6.82%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 19 (4.47%)
20. ზვიად გელაშვილი - 2 (0.47%)
27. გიორგი კუპატაძე - 10 (2.35%)
37. სერგო ამბარიანი - 1 (0.24%)
38. მამუკა ქათამაძე - 0 (0%)
39. ალექსი გაბუნია - 6 (1.41%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 199 (46.82%)
ოქმი
06.14 86 2. დათო ჟღენტი - 55 (10.96%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 6 (1.2%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 110 (21.91%)
8. კობა მახაური - 23 (4.58%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 15 (2.99%)
20. ზვიად გელაშვილი - 1 (0.2%)
27. გიორგი კუპატაძე - 26 (5.18%)
37. სერგო ამბარიანი - 1 (0.2%)
38. მამუკა ქათამაძე - 1 (0.2%)
39. ალექსი გაბუნია - 0 (0%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 264 (52.59%)
ოქმი
06.14 87 2. დათო ჟღენტი - 41 (10.73%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 4 (1.05%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 85 (22.25%)
8. კობა მახაური - 25 (6.54%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 4 (1.05%)
20. ზვიად გელაშვილი - 0 (0%)
27. გიორგი კუპატაძე - 33 (8.64%)
37. სერგო ამბარიანი - 1 (0.26%)
38. მამუკა ქათამაძე - 1 (0.26%)
39. ალექსი გაბუნია - 4 (1.05%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 184 (48.17%)
ოქმი
06.14 88 2. დათო ჟღენტი - 95 (18.27%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 5 (0.96%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 110 (21.15%)
8. კობა მახაური - 24 (4.62%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 18 (3.46%)
20. ზვიად გელაშვილი - 3 (0.58%)
27. გიორგი კუპატაძე - 28 (5.38%)
37. სერგო ამბარიანი - 0 (0%)
38. მამუკა ქათამაძე - 2 (0.38%)
39. ალექსი გაბუნია - 0 (0%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 235 (45.19%)
ოქმი
06.14 89 2. დათო ჟღენტი - 56 (12.25%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 3 (0.66%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 94 (20.57%)
8. კობა მახაური - 30 (6.56%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 15 (3.28%)
20. ზვიად გელაშვილი - 4 (0.88%)
27. გიორგი კუპატაძე - 15 (3.28%)
37. სერგო ამბარიანი - 2 (0.44%)
38. მამუკა ქათამაძე - 0 (0%)
39. ალექსი გაბუნია - 2 (0.44%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 236 (51.64%)
ოქმი
06.14 90 2. დათო ჟღენტი - 81 (20.15%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 7 (1.74%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 68 (16.92%)
8. კობა მახაური - 17 (4.23%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 14 (3.48%)
20. ზვიად გელაშვილი - 9 (2.24%)
27. გიორგი კუპატაძე - 30 (7.46%)
37. სერგო ამბარიანი - 0 (0%)
38. მამუკა ქათამაძე - 0 (0%)
39. ალექსი გაბუნია - 0 (0%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 176 (43.78%)
ოქმი
06.14 91 2. დათო ჟღენტი - 55 (9.91%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 4 (0.72%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 96 (17.3%)
8. კობა მახაური - 19 (3.42%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 25 (4.5%)
20. ზვიად გელაშვილი - 5 (0.9%)
27. გიორგი კუპატაძე - 114 (20.54%)
37. სერგო ამბარიანი - 1 (0.18%)
38. მამუკა ქათამაძე - 0 (0%)
39. ალექსი გაბუნია - 2 (0.36%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 234 (42.16%)
ოქმი
06.14 92 2. დათო ჟღენტი - 58 (18.01%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 9 (2.8%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 57 (17.7%)
8. კობა მახაური - 8 (2.48%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 6 (1.86%)
20. ზვიად გელაშვილი - 0 (0%)
27. გიორგი კუპატაძე - 7 (2.17%)
37. სერგო ამბარიანი - 0 (0%)
38. მამუკა ქათამაძე - 1 (0.31%)
39. ალექსი გაბუნია - 0 (0%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 176 (54.66%)
ოქმი
06.14 93 2. დათო ჟღენტი - 114 (34.03%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 7 (2.09%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 39 (11.64%)
8. კობა მახაური - 13 (3.88%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 8 (2.39%)
20. ზვიად გელაშვილი - 6 (1.79%)
27. გიორგი კუპატაძე - 9 (2.69%)
37. სერგო ამბარიანი - 1 (0.3%)
38. მამუკა ქათამაძე - 0 (0%)
39. ალექსი გაბუნია - 1 (0.3%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 137 (40.9%)
ოქმი
06.14 94 2. დათო ჟღენტი - 47 (15.93%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 3 (1.02%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 46 (15.59%)
8. კობა მახაური - 24 (8.14%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 8 (2.71%)
20. ზვიად გელაშვილი - 3 (1.02%)
27. გიორგი კუპატაძე - 6 (2.03%)
37. სერგო ამბარიანი - 2 (0.68%)
38. მამუკა ქათამაძე - 0 (0%)
39. ალექსი გაბუნია - 3 (1.02%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 153 (51.86%)
ოქმი
06.14 95 2. დათო ჟღენტი - 152 (36.63%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 3 (0.72%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 50 (12.05%)
8. კობა მახაური - 13 (3.13%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 8 (1.93%)
20. ზვიად გელაშვილი - 2 (0.48%)
27. გიორგი კუპატაძე - 4 (0.96%)
37. სერგო ამბარიანი - 1 (0.24%)
38. მამუკა ქათამაძე - 1 (0.24%)
39. ალექსი გაბუნია - 1 (0.24%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 180 (43.37%)
ოქმი
06.14 96 2. დათო ჟღენტი - 187 (34.82%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 11 (2.05%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 69 (12.85%)
8. კობა მახაური - 13 (2.42%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 7 (1.3%)
20. ზვიად გელაშვილი - 5 (0.93%)
27. გიორგი კუპატაძე - 6 (1.12%)
37. სერგო ამბარიანი - 2 (0.37%)
38. მამუკა ქათამაძე - 5 (0.93%)
39. ალექსი გაბუნია - 1 (0.19%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 231 (43.02%)
ოქმი
06.14 97 2. დათო ჟღენტი - 165 (29.05%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 10 (1.76%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 73 (12.85%)
8. კობა მახაური - 34 (5.99%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 9 (1.58%)
20. ზვიად გელაშვილი - 4 (0.7%)
27. გიორგი კუპატაძე - 12 (2.11%)
37. სერგო ამბარიანი - 2 (0.35%)
38. მამუკა ქათამაძე - 2 (0.35%)
39. ალექსი გაბუნია - 2 (0.35%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 255 (44.89%)
ოქმი
06.14 98 2. დათო ჟღენტი - 214 (35.55%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 9 (1.5%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 81 (13.46%)
8. კობა მახაური - 25 (4.15%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 12 (1.99%)
20. ზვიად გელაშვილი - 4 (0.66%)
27. გიორგი კუპატაძე - 9 (1.5%)
37. სერგო ამბარიანი - 1 (0.17%)
38. მამუკა ქათამაძე - 1 (0.17%)
39. ალექსი გაბუნია - 2 (0.33%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 244 (40.53%)
ოქმი
06.14 99 2. დათო ჟღენტი - 147 (24.71%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 8 (1.34%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 95 (15.97%)
8. კობა მახაური - 34 (5.71%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 18 (3.03%)
20. ზვიად გელაშვილი - 3 (0.5%)
27. გიორგი კუპატაძე - 7 (1.18%)
37. სერგო ამბარიანი - 3 (0.5%)
38. მამუკა ქათამაძე - 0 (0%)
39. ალექსი გაბუნია - 1 (0.17%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 279 (46.89%)
ოქმი
06.14 100 2. დათო ჟღენტი - 183 (33.39%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 3 (0.55%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 62 (11.31%)
8. კობა მახაური - 26 (4.74%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 5 (0.91%)
20. ზვიად გელაშვილი - 3 (0.55%)
27. გიორგი კუპატაძე - 8 (1.46%)
37. სერგო ამბარიანი - 1 (0.18%)
38. მამუკა ქათამაძე - 0 (0%)
39. ალექსი გაბუნია - 3 (0.55%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 254 (46.35%)
ოქმი
06.14 101 2. დათო ჟღენტი - 152 (30.89%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 6 (1.22%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 57 (11.59%)
8. კობა მახაური - 21 (4.27%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 7 (1.42%)
20. ზვიად გელაშვილი - 1 (0.2%)
27. გიორგი კუპატაძე - 4 (0.81%)
37. სერგო ამბარიანი - 2 (0.41%)
38. მამუკა ქათამაძე - 1 (0.2%)
39. ალექსი გაბუნია - 2 (0.41%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 239 (48.58%)
ოქმი
06.14 102 2. დათო ჟღენტი - 118 (35.22%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 2 (0.6%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 56 (16.72%)
8. კობა მახაური - 17 (5.07%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 7 (2.09%)
20. ზვიად გელაშვილი - 2 (0.6%)
27. გიორგი კუპატაძე - 10 (2.99%)
37. სერგო ამბარიანი - 1 (0.3%)
38. მამუკა ქათამაძე - 0 (0%)
39. ალექსი გაბუნია - 0 (0%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 122 (36.42%)
ოქმი
06.14 103 2. დათო ჟღენტი - 97 (26.8%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 9 (2.49%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 56 (15.47%)
8. კობა მახაური - 12 (3.31%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 4 (1.1%)
20. ზვიად გელაშვილი - 8 (2.21%)
27. გიორგი კუპატაძე - 6 (1.66%)
37. სერგო ამბარიანი - 2 (0.55%)
38. მამუკა ქათამაძე - 0 (0%)
39. ალექსი გაბუნია - 0 (0%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 168 (46.41%)
ოქმი
06.14 104 2. დათო ჟღენტი - 45 (14.02%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 6 (1.87%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 60 (18.69%)
8. კობა მახაური - 15 (4.67%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 14 (4.36%)
20. ზვიად გელაშვილი - 1 (0.31%)
27. გიორგი კუპატაძე - 6 (1.87%)
37. სერგო ამბარიანი - 1 (0.31%)
38. მამუკა ქათამაძე - 0 (0%)
39. ალექსი გაბუნია - 3 (0.93%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 170 (52.96%)
ოქმი
06.14 105 2. დათო ჟღენტი - 61 (15.6%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 2 (0.51%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 84 (21.48%)
8. კობა მახაური - 21 (5.37%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 6 (1.53%)
20. ზვიად გელაშვილი - 3 (0.77%)
27. გიორგი კუპატაძე - 11 (2.81%)
37. სერგო ამბარიანი - 0 (0%)
38. მამუკა ქათამაძე - 0 (0%)
39. ალექსი გაბუნია - 2 (0.51%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 201 (51.41%)
ოქმი
06.14 106 2. დათო ჟღენტი - 66 (14.97%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 14 (3.17%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 74 (16.78%)
8. კობა მახაური - 23 (5.22%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 14 (3.17%)
20. ზვიად გელაშვილი - 1 (0.23%)
27. გიორგი კუპატაძე - 11 (2.49%)
37. სერგო ამბარიანი - 3 (0.68%)
38. მამუკა ქათამაძე - 0 (0%)
39. ალექსი გაბუნია - 5 (1.13%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 230 (52.15%)
ოქმი
06.14 107 2. დათო ჟღენტი - 73 (14.09%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 10 (1.93%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 105 (20.27%)
8. კობა მახაური - 34 (6.56%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 11 (2.12%)
20. ზვიად გელაშვილი - 5 (0.97%)
27. გიორგი კუპატაძე - 6 (1.16%)
37. სერგო ამბარიანი - 1 (0.19%)
38. მამუკა ქათამაძე - 1 (0.19%)
39. ალექსი გაბუნია - 1 (0.19%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 271 (52.32%)
ოქმი
06.14 108 2. დათო ჟღენტი - 104 (25.3%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 6 (1.46%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 87 (21.17%)
8. კობა მახაური - 19 (4.62%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 6 (1.46%)
20. ზვიად გელაშვილი - 1 (0.24%)
27. გიორგი კუპატაძე - 6 (1.46%)
37. სერგო ამბარიანი - 0 (0%)
38. მამუკა ქათამაძე - 1 (0.24%)
39. ალექსი გაბუნია - 1 (0.24%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 180 (43.8%)
ოქმი
06.14 109 2. დათო ჟღენტი - 71 (20.17%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 4 (1.14%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 51 (14.49%)
8. კობა მახაური - 18 (5.11%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 9 (2.56%)
20. ზვიად გელაშვილი - 0 (0%)
27. გიორგი კუპატაძე - 4 (1.14%)
37. სერგო ამბარიანი - 1 (0.28%)
38. მამუკა ქათამაძე - 1 (0.28%)
39. ალექსი გაბუნია - 2 (0.57%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 191 (54.26%)
ოქმი
06.14 110 2. დათო ჟღენტი - 92 (25.48%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 4 (1.11%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 65 (18.01%)
8. კობა მახაური - 16 (4.43%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 5 (1.39%)
20. ზვიად გელაშვილი - 1 (0.28%)
27. გიორგი კუპატაძე - 9 (2.49%)
37. სერგო ამბარიანი - 2 (0.55%)
38. მამუკა ქათამაძე - 4 (1.11%)
39. ალექსი გაბუნია - 1 (0.28%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 162 (44.88%)
ოქმი
06.14 111 2. დათო ჟღენტი - 133 (28.36%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 12 (2.56%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 96 (20.47%)
8. კობა მახაური - 30 (6.4%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 10 (2.13%)
20. ზვიად გელაშვილი - 1 (0.21%)
27. გიორგი კუპატაძე - 6 (1.28%)
37. სერგო ამბარიანი - 0 (0%)
38. მამუკა ქათამაძე - 0 (0%)
39. ალექსი გაბუნია - 1 (0.21%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 180 (38.38%)
ოქმი
06.14 112 2. დათო ჟღენტი - 119 (22.04%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 8 (1.48%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 102 (18.89%)
8. კობა მახაური - 17 (3.15%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 6 (1.11%)
20. ზვიად გელაშვილი - 4 (0.74%)
27. გიორგი კუპატაძე - 25 (4.63%)
37. სერგო ამბარიანი - 1 (0.19%)
38. მამუკა ქათამაძე - 2 (0.37%)
39. ალექსი გაბუნია - 5 (0.93%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 251 (46.48%)
ოქმი
06.14 113 2. დათო ჟღენტი - 54 (10.65%)
3. ნოდარ თეთრაძე - 15 (2.96%)
5. ლევან ბეჟაშვილი - 79 (15.58%)
8. კობა მახაური - 48 (9.47%)
10. იოსებ ღვარძელაშვილი - 14 (2.76%)
20. ზვიად გელაშვილი - 4 (0.79%)
27. გიორგი კუპატაძე - 26 (5.13%)
37. სერგო ამბარიანი - 2 (0.39%)
38. მამუკა ქათამაძე - 2 (0.39%)
39. ალექსი გაბუნია - 2 (0.39%)
41. ქეთევანი მამულაშვილი - 261 (51.48%)
ოქმი