ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარები

ჩუღურეთი

მაჟ. ოლქი
07.15 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 2112 (8.73%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 751 (3.1%)
5. გიორგი რობაქიძე - 4107 (16.98%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 1802 (7.45%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 76 (0.31%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 344 (1.42%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 603 (2.49%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 141 (0.58%)
37. ციცინო ცინცაძე - 99 (0.41%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 149 (0.62%)
41. რამინა ბერაძე - 14005 (57.9%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
07.15 1 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 49 (8.28%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 13 (2.2%)
5. გიორგი რობაქიძე - 100 (16.89%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 40 (6.76%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 2 (0.34%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 8 (1.35%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 18 (3.04%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 4 (0.68%)
37. ციცინო ცინცაძე - 1 (0.17%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 2 (0.34%)
41. რამინა ბერაძე - 355 (59.97%)
ოქმი
07.15 2 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 55 (9.98%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 23 (4.17%)
5. გიორგი რობაქიძე - 122 (22.14%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 38 (6.9%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 3 (0.54%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 4 (0.73%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 16 (2.9%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 9 (1.63%)
37. ციცინო ცინცაძე - 3 (0.54%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 0 (0%)
41. რამინა ბერაძე - 278 (50.45%)
ოქმი
07.15 3 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 92 (15.31%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 17 (2.83%)
5. გიორგი რობაქიძე - 93 (15.47%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 26 (4.33%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 4 (0.67%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 10 (1.66%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 27 (4.49%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 2 (0.33%)
37. ციცინო ცინცაძე - 1 (0.17%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 3 (0.5%)
41. რამინა ბერაძე - 326 (54.24%)
ოქმი
07.15 4 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 36 (5.91%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 17 (2.79%)
5. გიორგი რობაქიძე - 103 (16.91%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 42 (6.9%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 3 (0.49%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 10 (1.64%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 17 (2.79%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 5 (0.82%)
37. ციცინო ცინცაძე - 1 (0.16%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 5 (0.82%)
41. რამინა ბერაძე - 370 (60.76%)
ოქმი
07.15 5 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 56 (13.3%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 10 (2.38%)
5. გიორგი რობაქიძე - 73 (17.34%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 25 (5.94%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 2 (0.48%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 5 (1.19%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 7 (1.66%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 1 (0.24%)
37. ციცინო ცინცაძე - 2 (0.48%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 2 (0.48%)
41. რამინა ბერაძე - 238 (56.53%)
ოქმი
07.15 6 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 43 (7.13%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 17 (2.82%)
5. გიორგი რობაქიძე - 99 (16.42%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 30 (4.98%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 3 (0.5%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 6 (1%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 12 (1.99%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 4 (0.66%)
37. ციცინო ცინცაძე - 4 (0.66%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 2 (0.33%)
41. რამინა ბერაძე - 383 (63.52%)
ოქმი
07.15 7 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 54 (8.35%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 19 (2.94%)
5. გიორგი რობაქიძე - 120 (18.55%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 27 (4.17%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 2 (0.31%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 4 (0.62%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 28 (4.33%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 7 (1.08%)
37. ციცინო ცინცაძე - 3 (0.46%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 2 (0.31%)
41. რამინა ბერაძე - 381 (58.89%)
ოქმი
07.15 8 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 48 (8.01%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 20 (3.34%)
5. გიორგი რობაქიძე - 100 (16.69%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 36 (6.01%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 1 (0.17%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 9 (1.5%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 29 (4.84%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 4 (0.67%)
37. ციცინო ცინცაძე - 4 (0.67%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 3 (0.5%)
41. რამინა ბერაძე - 345 (57.6%)
ოქმი
07.15 9 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 45 (7.21%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 18 (2.88%)
5. გიორგი რობაქიძე - 116 (18.59%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 37 (5.93%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 1 (0.16%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 17 (2.72%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 15 (2.4%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 3 (0.48%)
37. ციცინო ცინცაძე - 3 (0.48%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 3 (0.48%)
41. რამინა ბერაძე - 366 (58.65%)
ოქმი
07.15 10 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 49 (7.56%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 20 (3.09%)
5. გიორგი რობაქიძე - 104 (16.05%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 35 (5.4%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 0 (0%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 15 (2.31%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 12 (1.85%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 2 (0.31%)
37. ციცინო ცინცაძე - 5 (0.77%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 7 (1.08%)
41. რამინა ბერაძე - 399 (61.57%)
ოქმი
07.15 11 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 60 (10.58%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 15 (2.65%)
5. გიორგი რობაქიძე - 76 (13.4%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 35 (6.17%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 3 (0.53%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 9 (1.59%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 14 (2.47%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 3 (0.53%)
37. ციცინო ცინცაძე - 3 (0.53%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 4 (0.71%)
41. რამინა ბერაძე - 345 (60.85%)
ოქმი
07.15 12 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 45 (8.96%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 24 (4.78%)
5. გიორგი რობაქიძე - 82 (16.33%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 18 (3.59%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 1 (0.2%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 13 (2.59%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 15 (2.99%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 2 (0.4%)
37. ციცინო ცინცაძე - 2 (0.4%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 1 (0.2%)
41. რამინა ბერაძე - 299 (59.56%)
ოქმი
07.15 13 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 38 (7.76%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 13 (2.65%)
5. გიორგი რობაქიძე - 106 (21.63%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 36 (7.35%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 1 (0.2%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 15 (3.06%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 14 (2.86%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 4 (0.82%)
37. ციცინო ცინცაძე - 7 (1.43%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 0 (0%)
41. რამინა ბერაძე - 256 (52.24%)
ოქმი
07.15 14 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 41 (6.53%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 18 (2.87%)
5. გიორგი რობაქიძე - 105 (16.72%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 129 (20.54%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 4 (0.64%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 2 (0.32%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 17 (2.71%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 7 (1.11%)
37. ციცინო ცინცაძე - 1 (0.16%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 21 (3.34%)
41. რამინა ბერაძე - 283 (45.06%)
ოქმი
07.15 15 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 68 (11%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 20 (3.24%)
5. გიორგი რობაქიძე - 94 (15.21%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 131 (21.2%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 1 (0.16%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 10 (1.62%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 19 (3.07%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 5 (0.81%)
37. ციცინო ცინცაძე - 3 (0.49%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 2 (0.32%)
41. რამინა ბერაძე - 265 (42.88%)
ოქმი
07.15 16 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 53 (8.24%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 17 (2.64%)
5. გიორგი რობაქიძე - 103 (16.02%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 98 (15.24%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 3 (0.47%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 10 (1.56%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 12 (1.87%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 1 (0.16%)
37. ციცინო ცინცაძე - 3 (0.47%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 16 (2.49%)
41. რამინა ბერაძე - 327 (50.86%)
ოქმი
07.15 17 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 45 (6.73%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 22 (3.29%)
5. გიორგი რობაქიძე - 100 (14.95%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 123 (18.39%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 0 (0%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 9 (1.35%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 9 (1.35%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 3 (0.45%)
37. ციცინო ცინცაძე - 4 (0.6%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 6 (0.9%)
41. რამინა ბერაძე - 348 (52.02%)
ოქმი
07.15 18 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 29 (5.36%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 78 (14.42%)
5. გიორგი რობაქიძე - 135 (24.95%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 32 (5.91%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 0 (0%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 2 (0.37%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 8 (1.48%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 0 (0%)
37. ციცინო ცინცაძე - 1 (0.18%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 1 (0.18%)
41. რამინა ბერაძე - 255 (47.13%)
ოქმი
07.15 19 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 62 (10.23%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 15 (2.48%)
5. გიორგი რობაქიძე - 102 (16.83%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 43 (7.1%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 1 (0.17%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 5 (0.83%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 9 (1.49%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 2 (0.33%)
37. ციცინო ცინცაძე - 4 (0.66%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 3 (0.5%)
41. რამინა ბერაძე - 360 (59.41%)
ოქმი
07.15 20 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 44 (7.97%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 10 (1.81%)
5. გიორგი რობაქიძე - 86 (15.58%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 32 (5.8%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 3 (0.54%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 8 (1.45%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 9 (1.63%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 1 (0.18%)
37. ციცინო ცინცაძე - 2 (0.36%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 1 (0.18%)
41. რამინა ბერაძე - 356 (64.49%)
ოქმი
07.15 21 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 49 (7.81%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 11 (1.75%)
5. გიორგი რობაქიძე - 121 (19.3%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 40 (6.38%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 4 (0.64%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 17 (2.71%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 19 (3.03%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 7 (1.12%)
37. ციცინო ცინცაძე - 0 (0%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 8 (1.28%)
41. რამინა ბერაძე - 351 (55.98%)
ოქმი
07.15 22 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 55 (9.05%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 7 (1.15%)
5. გიორგი რობაქიძე - 97 (15.95%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 21 (3.45%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 0 (0%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 7 (1.15%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 13 (2.14%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 2 (0.33%)
37. ციცინო ცინცაძე - 2 (0.33%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 1 (0.16%)
41. რამინა ბერაძე - 403 (66.28%)
ოქმი
07.15 23 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 38 (8.32%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 8 (1.75%)
5. გიორგი რობაქიძე - 109 (23.85%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 11 (2.41%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 1 (0.22%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 2 (0.44%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 6 (1.31%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 2 (0.44%)
37. ციცინო ცინცაძე - 0 (0%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 1 (0.22%)
41. რამინა ბერაძე - 279 (61.05%)
ოქმი
07.15 24 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 52 (9.45%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 19 (3.45%)
5. გიორგი რობაქიძე - 115 (20.91%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 22 (4%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 2 (0.36%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 10 (1.82%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 26 (4.73%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 6 (1.09%)
37. ციცინო ცინცაძე - 3 (0.55%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 1 (0.18%)
41. რამინა ბერაძე - 294 (53.45%)
ოქმი
07.15 25 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 32 (7.08%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 19 (4.2%)
5. გიორგი რობაქიძე - 68 (15.04%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 29 (6.42%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 2 (0.44%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 9 (1.99%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 12 (2.65%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 2 (0.44%)
37. ციცინო ცინცაძე - 6 (1.33%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 0 (0%)
41. რამინა ბერაძე - 273 (60.4%)
ოქმი
07.15 26 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 56 (11.07%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 10 (1.98%)
5. გიორგი რობაქიძე - 104 (20.55%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 23 (4.55%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 3 (0.59%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 12 (2.37%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 14 (2.77%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 6 (1.19%)
37. ციცინო ცინცაძე - 1 (0.2%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 3 (0.59%)
41. რამინა ბერაძე - 274 (54.15%)
ოქმი
07.15 27 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 38 (6.45%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 19 (3.23%)
5. გიორგი რობაქიძე - 90 (15.28%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 33 (5.6%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 3 (0.51%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 16 (2.72%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 11 (1.87%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 4 (0.68%)
37. ციცინო ცინცაძე - 3 (0.51%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 4 (0.68%)
41. რამინა ბერაძე - 368 (62.48%)
ოქმი
07.15 28 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 71 (11.97%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 19 (3.2%)
5. გიორგი რობაქიძე - 84 (14.17%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 38 (6.41%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 3 (0.51%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 7 (1.18%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 15 (2.53%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 6 (1.01%)
37. ციცინო ცინცაძე - 2 (0.34%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 4 (0.67%)
41. რამინა ბერაძე - 344 (58.01%)
ოქმი
07.15 29 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 37 (7.52%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 10 (2.03%)
5. გიორგი რობაქიძე - 58 (11.79%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 43 (8.74%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 2 (0.41%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 6 (1.22%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 15 (3.05%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 2 (0.41%)
37. ციცინო ცინცაძე - 2 (0.41%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 2 (0.41%)
41. რამინა ბერაძე - 315 (64.02%)
ოქმი
07.15 30 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 38 (7.48%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 15 (2.95%)
5. გიორგი რობაქიძე - 92 (18.11%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 25 (4.92%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 3 (0.59%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 11 (2.17%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 15 (2.95%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 4 (0.79%)
37. ციცინო ცინცაძე - 1 (0.2%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 1 (0.2%)
41. რამინა ბერაძე - 303 (59.65%)
ოქმი
07.15 31 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 49 (7.85%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 22 (3.53%)
5. გიორგი რობაქიძე - 89 (14.26%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 122 (19.55%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 2 (0.32%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 8 (1.28%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 13 (2.08%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 4 (0.64%)
37. ციცინო ცინცაძე - 1 (0.16%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 7 (1.12%)
41. რამინა ბერაძე - 307 (49.2%)
ოქმი
07.15 32 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 78 (11.06%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 29 (4.11%)
5. გიორგი რობაქიძე - 49 (6.95%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 27 (3.83%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 1 (0.14%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 5 (0.71%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 4 (0.57%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 0 (0%)
37. ციცინო ცინცაძე - 0 (0%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 0 (0%)
41. რამინა ბერაძე - 512 (72.62%)
ოქმი
07.15 33 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 33 (10.25%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 6 (1.86%)
5. გიორგი რობაქიძე - 54 (16.77%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 20 (6.21%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 1 (0.31%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 1 (0.31%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 3 (0.93%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 1 (0.31%)
37. ციცინო ცინცაძე - 3 (0.93%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 2 (0.62%)
41. რამინა ბერაძე - 198 (61.49%)
ოქმი
07.15 34 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 39 (8.16%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 16 (3.35%)
5. გიორგი რობაქიძე - 95 (19.87%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 27 (5.65%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 2 (0.42%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 5 (1.05%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 19 (3.97%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 1 (0.21%)
37. ციცინო ცინცაძე - 1 (0.21%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 1 (0.21%)
41. რამინა ბერაძე - 272 (56.9%)
ოქმი
07.15 35 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 43 (7.73%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 14 (2.52%)
5. გიორგი რობაქიძე - 113 (20.32%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 34 (6.12%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 2 (0.36%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 20 (3.6%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 20 (3.6%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 3 (0.54%)
37. ციცინო ცინცაძე - 1 (0.18%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 3 (0.54%)
41. რამინა ბერაძე - 303 (54.5%)
ოქმი
07.15 36 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 28 (5.45%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 16 (3.11%)
5. გიორგი რობაქიძე - 101 (19.65%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 25 (4.86%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 1 (0.19%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 9 (1.75%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 7 (1.36%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 4 (0.78%)
37. ციცინო ცინცაძე - 1 (0.19%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 0 (0%)
41. რამინა ბერაძე - 322 (62.65%)
ოქმი
07.15 37 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 47 (8.67%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 12 (2.21%)
5. გიორგი რობაქიძე - 85 (15.68%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 32 (5.9%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 2 (0.37%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 6 (1.11%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 12 (2.21%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 5 (0.92%)
37. ციცინო ცინცაძე - 2 (0.37%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 3 (0.55%)
41. რამინა ბერაძე - 336 (61.99%)
ოქმი
07.15 38 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 33 (6.4%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 18 (3.49%)
5. გიორგი რობაქიძე - 89 (17.25%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 39 (7.56%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 1 (0.19%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 3 (0.58%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 15 (2.91%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 6 (1.16%)
37. ციცინო ცინცაძე - 3 (0.58%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 2 (0.39%)
41. რამინა ბერაძე - 307 (59.5%)
ოქმი
07.15 39 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 58 (9.63%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 21 (3.49%)
5. გიორგი რობაქიძე - 99 (16.45%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 19 (3.16%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 0 (0%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 4 (0.66%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 10 (1.66%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 1 (0.17%)
37. ციცინო ცინცაძე - 2 (0.33%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 3 (0.5%)
41. რამინა ბერაძე - 385 (63.95%)
ოქმი
07.15 40 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 72 (12.79%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 12 (2.13%)
5. გიორგი რობაქიძე - 74 (13.14%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 23 (4.09%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 0 (0%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 5 (0.89%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 12 (2.13%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 1 (0.18%)
37. ციცინო ცინცაძე - 1 (0.18%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 1 (0.18%)
41. რამინა ბერაძე - 362 (64.3%)
ოქმი
07.15 41 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 26 (6.95%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 16 (4.28%)
5. გიორგი რობაქიძე - 56 (14.97%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 20 (5.35%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 0 (0%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 3 (0.8%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 8 (2.14%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 2 (0.53%)
37. ციცინო ცინცაძე - 1 (0.27%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 2 (0.53%)
41. რამინა ბერაძე - 240 (64.17%)
ოქმი
07.15 42 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 85 (12.27%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 16 (2.31%)
5. გიორგი რობაქიძე - 125 (18.04%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 72 (10.39%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 1 (0.14%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 5 (0.72%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 10 (1.44%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 3 (0.43%)
37. ციცინო ცინცაძე - 4 (0.58%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 10 (1.44%)
41. რამინა ბერაძე - 362 (52.24%)
ოქმი
07.15 43 2. გიორგი მაკასარაშვილი - 43 (7.08%)
3. მალხაზი მაისაშვილი - 10 (1.65%)
5. გიორგი რობაქიძე - 121 (19.93%)
8. ზვიადი გიორგაძე - 44 (7.25%)
17. თეზიკო ჯანუაშვილი - 2 (0.33%)
20. გიორგი ეპიტაშვილი - 2 (0.33%)
27. მიხეილი გელუკაშვილი - 17 (2.8%)
28. ნანა კოდელაშვილი - 0 (0%)
37. ციცინო ცინცაძე - 2 (0.33%)
39. ნაირა იაშაღაშვილი - 6 (0.99%)
41. რამინა ბერაძე - 360 (59.31%)
ოქმი