ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარები

დიდუბე

მაჟ. ოლქი
08.16 2. გიორგი წასიძე - 1403 (7.71%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 542 (2.98%)
5. გიორგი ჭანტურია - 2868 (15.77%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 784 (4.31%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 428 (2.35%)
17. მაია ჯაფარიძე - 113 (0.62%)
20. ნათია ქობალია - 321 (1.76%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 481 (2.64%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 105 (0.58%)
39. ნანა ხომასურიძე - 58 (0.32%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 9717 (53.43%)
43. გიორგი ქაჯაია - 1367 (7.52%)
08.17 2. ოთარი ბიკაშვილი - 876 (7.5%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 403 (3.45%)
5. გივი კუბლაშვილი - 1981 (16.95%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 659 (5.64%)
17. გია კაიშაური - 122 (1.04%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 212 (1.81%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 83 (0.71%)
39. მარინე ჩაჩუა - 129 (1.1%)
41. თარაშ შურღაია - 7219 (61.79%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
08.16 1 2. გიორგი წასიძე - 50 (7.32%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 16 (2.34%)
5. გიორგი ჭანტურია - 116 (16.98%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 15 (2.2%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 20 (2.93%)
17. მაია ჯაფარიძე - 4 (0.59%)
20. ნათია ქობალია - 9 (1.32%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 23 (3.37%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 22 (3.22%)
39. ნანა ხომასურიძე - 2 (0.29%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 377 (55.2%)
43. გიორგი ქაჯაია - 29 (4.25%)
ოქმი
08.16 2 2. გიორგი წასიძე - 28 (7.16%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 11 (2.81%)
5. გიორგი ჭანტურია - 54 (13.81%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 24 (6.14%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 7 (1.79%)
17. მაია ჯაფარიძე - 1 (0.26%)
20. ნათია ქობალია - 5 (1.28%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 16 (4.09%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 1 (0.26%)
39. ნანა ხომასურიძე - 2 (0.51%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 211 (53.96%)
43. გიორგი ქაჯაია - 31 (7.93%)
ოქმი
08.16 3 2. გიორგი წასიძე - 56 (10.55%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 16 (3.01%)
5. გიორგი ჭანტურია - 73 (13.75%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 28 (5.27%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 10 (1.88%)
17. მაია ჯაფარიძე - 3 (0.56%)
20. ნათია ქობალია - 4 (0.75%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 12 (2.26%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 2 (0.38%)
39. ნანა ხომასურიძე - 4 (0.75%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 299 (56.31%)
43. გიორგი ქაჯაია - 24 (4.52%)
ოქმი
08.16 4 2. გიორგი წასიძე - 34 (7.04%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 17 (3.52%)
5. გიორგი ჭანტურია - 70 (14.49%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 23 (4.76%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 12 (2.48%)
17. მაია ჯაფარიძე - 4 (0.83%)
20. ნათია ქობალია - 8 (1.66%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 27 (5.59%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 0 (0%)
39. ნანა ხომასურიძე - 2 (0.41%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 263 (54.45%)
43. გიორგი ქაჯაია - 23 (4.76%)
ოქმი
08.16 5 2. გიორგი წასიძე - 40 (7.81%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 22 (4.3%)
5. გიორგი ჭანტურია - 86 (16.8%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 19 (3.71%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 16 (3.13%)
17. მაია ჯაფარიძე - 5 (0.98%)
20. ნათია ქობალია - 4 (0.78%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 17 (3.32%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 1 (0.2%)
39. ნანა ხომასურიძე - 9 (1.76%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 272 (53.13%)
43. გიორგი ქაჯაია - 21 (4.1%)
ოქმი
08.16 6 2. გიორგი წასიძე - 19 (6.29%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 13 (4.3%)
5. გიორგი ჭანტურია - 56 (18.54%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 14 (4.64%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 8 (2.65%)
17. მაია ჯაფარიძე - 1 (0.33%)
20. ნათია ქობალია - 3 (0.99%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 4 (1.32%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 3 (0.99%)
39. ნანა ხომასურიძე - 1 (0.33%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 171 (56.62%)
43. გიორგი ქაჯაია - 9 (2.98%)
ოქმი
08.16 7 2. გიორგი წასიძე - 25 (4.62%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 22 (4.07%)
5. გიორგი ჭანტურია - 107 (19.78%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 33 (6.1%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 12 (2.22%)
17. მაია ჯაფარიძე - 3 (0.55%)
20. ნათია ქობალია - 6 (1.11%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 21 (3.88%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 3 (0.55%)
39. ნანა ხომასურიძე - 3 (0.55%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 286 (52.87%)
43. გიორგი ქაჯაია - 20 (3.7%)
ოქმი
08.16 8 2. გიორგი წასიძე - 59 (9.69%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 21 (3.45%)
5. გიორგი ჭანტურია - 92 (15.11%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 27 (4.43%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 16 (2.63%)
17. მაია ჯაფარიძე - 2 (0.33%)
20. ნათია ქობალია - 6 (0.99%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 19 (3.12%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 3 (0.49%)
39. ნანა ხომასურიძე - 0 (0%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 336 (55.17%)
43. გიორგი ქაჯაია - 28 (4.6%)
ოქმი
08.16 9 2. გიორგი წასიძე - 47 (7.18%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 14 (2.14%)
5. გიორგი ჭანტურია - 95 (14.5%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 39 (5.95%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 14 (2.14%)
17. მაია ჯაფარიძე - 1 (0.15%)
20. ნათია ქობალია - 11 (1.68%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 12 (1.83%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 1 (0.15%)
39. ნანა ხომასურიძე - 2 (0.31%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 388 (59.24%)
43. გიორგი ქაჯაია - 31 (4.73%)
ოქმი
08.16 10 2. გიორგი წასიძე - 43 (7%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 21 (3.42%)
5. გიორგი ჭანტურია - 95 (15.47%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 24 (3.91%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 10 (1.63%)
17. მაია ჯაფარიძე - 4 (0.65%)
20. ნათია ქობალია - 12 (1.95%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 16 (2.61%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 8 (1.3%)
39. ნანა ხომასურიძე - 1 (0.16%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 348 (56.68%)
43. გიორგი ქაჯაია - 32 (5.21%)
ოქმი
08.16 11 2. გიორგი წასიძე - 41 (7.5%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 13 (2.38%)
5. გიორგი ჭანტურია - 115 (21.02%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 27 (4.94%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 11 (2.01%)
17. მაია ჯაფარიძე - 9 (1.65%)
20. ნათია ქობალია - 12 (2.19%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 23 (4.2%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 0 (0%)
39. ნანა ხომასურიძე - 2 (0.37%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 273 (49.91%)
43. გიორგი ქაჯაია - 21 (3.84%)
ოქმი
08.16 12 2. გიორგი წასიძე - 39 (7.54%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 16 (3.09%)
5. გიორგი ჭანტურია - 82 (15.86%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 26 (5.03%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 13 (2.51%)
17. მაია ჯაფარიძე - 1 (0.19%)
20. ნათია ქობალია - 18 (3.48%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 18 (3.48%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 2 (0.39%)
39. ნანა ხომასურიძე - 1 (0.19%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 282 (54.55%)
43. გიორგი ქაჯაია - 19 (3.68%)
ოქმი
08.16 13 2. გიორგი წასიძე - 28 (5.04%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 29 (5.22%)
5. გიორგი ჭანტურია - 99 (17.81%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 20 (3.6%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 13 (2.34%)
17. მაია ჯაფარიძე - 7 (1.26%)
20. ნათია ქობალია - 51 (9.17%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 16 (2.88%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 1 (0.18%)
39. ნანა ხომასურიძე - 4 (0.72%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 265 (47.66%)
43. გიორგი ქაჯაია - 23 (4.14%)
ოქმი
08.16 14 2. გიორგი წასიძე - 38 (7.55%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 14 (2.78%)
5. გიორგი ჭანტურია - 90 (17.89%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 16 (3.18%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 12 (2.39%)
17. მაია ჯაფარიძე - 1 (0.2%)
20. ნათია ქობალია - 12 (2.39%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 12 (2.39%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 1 (0.2%)
39. ნანა ხომასურიძე - 1 (0.2%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 279 (55.47%)
43. გიორგი ქაჯაია - 27 (5.37%)
ოქმი
08.16 15 2. გიორგი წასიძე - 30 (5.76%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 19 (3.65%)
5. გიორგი ჭანტურია - 102 (19.58%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 17 (3.26%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 17 (3.26%)
17. მაია ჯაფარიძე - 2 (0.38%)
20. ნათია ქობალია - 15 (2.88%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 24 (4.61%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 1 (0.19%)
39. ნანა ხომასურიძე - 3 (0.58%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 264 (50.67%)
43. გიორგი ქაჯაია - 27 (5.18%)
ოქმი
08.16 16 2. გიორგი წასიძე - 45 (6.99%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 20 (3.11%)
5. გიორგი ჭანტურია - 108 (16.77%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 24 (3.73%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 17 (2.64%)
17. მაია ჯაფარიძე - 5 (0.78%)
20. ნათია ქობალია - 5 (0.78%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 20 (3.11%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 4 (0.62%)
39. ნანა ხომასურიძე - 2 (0.31%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 359 (55.75%)
43. გიორგი ქაჯაია - 35 (5.43%)
ოქმი
08.16 17 2. გიორგი წასიძე - 34 (6.68%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 11 (2.16%)
5. გიორგი ჭანტურია - 102 (20.04%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 17 (3.34%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 9 (1.77%)
17. მაია ჯაფარიძე - 5 (0.98%)
20. ნათია ქობალია - 5 (0.98%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 8 (1.57%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 5 (0.98%)
39. ნანა ხომასურიძე - 0 (0%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 287 (56.39%)
43. გიორგი ქაჯაია - 26 (5.11%)
ოქმი
08.16 18 2. გიორგი წასიძე - 57 (11.22%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 16 (3.15%)
5. გიორგი ჭანტურია - 79 (15.55%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 25 (4.92%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 10 (1.97%)
17. მაია ჯაფარიძე - 1 (0.2%)
20. ნათია ქობალია - 4 (0.79%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 11 (2.17%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 2 (0.39%)
39. ნანა ხომასურიძე - 2 (0.39%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 219 (43.11%)
43. გიორგი ქაჯაია - 82 (16.14%)
ოქმი
08.16 19 2. გიორგი წასიძე - 26 (4.93%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 13 (2.47%)
5. გიორგი ჭანტურია - 80 (15.18%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 16 (3.04%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 16 (3.04%)
17. მაია ჯაფარიძე - 3 (0.57%)
20. ნათია ქობალია - 7 (1.33%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 11 (2.09%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 0 (0%)
39. ნანა ხომასურიძე - 1 (0.19%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 254 (48.2%)
43. გიორგი ქაჯაია - 100 (18.98%)
ოქმი
08.16 20 2. გიორგი წასიძე - 35 (7%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 3 (0.6%)
5. გიორგი ჭანტურია - 49 (9.8%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 16 (3.2%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 11 (2.2%)
17. მაია ჯაფარიძე - 3 (0.6%)
20. ნათია ქობალია - 4 (0.8%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 5 (1%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 1 (0.2%)
39. ნანა ხომასურიძე - 1 (0.2%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 177 (35.4%)
43. გიორგი ქაჯაია - 195 (39%)
ოქმი
08.16 21 2. გიორგი წასიძე - 54 (12.13%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 3 (0.67%)
5. გიორგი ჭანტურია - 49 (11.01%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 22 (4.94%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 5 (1.12%)
17. მაია ჯაფარიძე - 3 (0.67%)
20. ნათია ქობალია - 10 (2.25%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 13 (2.92%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 1 (0.22%)
39. ნანა ხომასურიძე - 1 (0.22%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 214 (48.09%)
43. გიორგი ქაჯაია - 70 (15.73%)
ოქმი
08.16 22 2. გიორგი წასიძე - 45 (8.01%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 13 (2.31%)
5. გიორგი ჭანტურია - 63 (11.21%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 24 (4.27%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 13 (2.31%)
17. მაია ჯაფარიძე - 5 (0.89%)
20. ნათია ქობალია - 4 (0.71%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 9 (1.6%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 0 (0%)
39. ნანა ხომასურიძე - 4 (0.71%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 264 (46.98%)
43. გიორგი ქაჯაია - 118 (21%)
ოქმი
08.16 23 2. გიორგი წასიძე - 46 (8.24%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 15 (2.69%)
5. გიორგი ჭანტურია - 45 (8.06%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 29 (5.2%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 12 (2.15%)
17. მაია ჯაფარიძე - 4 (0.72%)
20. ნათია ქობალია - 6 (1.08%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 13 (2.33%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 0 (0%)
39. ნანა ხომასურიძე - 1 (0.18%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 292 (52.33%)
43. გიორგი ქაჯაია - 95 (17.03%)
ოქმი
08.16 24 2. გიორგი წასიძე - 31 (5.38%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 34 (5.9%)
5. გიორგი ჭანტურია - 87 (15.1%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 17 (2.95%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 20 (3.47%)
17. მაია ჯაფარიძე - 4 (0.69%)
20. ნათია ქობალია - 8 (1.39%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 21 (3.65%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 7 (1.22%)
39. ნანა ხომასურიძე - 2 (0.35%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 326 (56.6%)
43. გიორგი ქაჯაია - 19 (3.3%)
ოქმი
08.16 25 2. გიორგი წასიძე - 59 (10.39%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 9 (1.58%)
5. გიორგი ჭანტურია - 102 (17.96%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 22 (3.87%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 14 (2.46%)
17. მაია ჯაფარიძე - 3 (0.53%)
20. ნათია ქობალია - 8 (1.41%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 13 (2.29%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 2 (0.35%)
39. ნანა ხომასურიძე - 0 (0%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 312 (54.93%)
43. გიორგი ქაჯაია - 24 (4.23%)
ოქმი
08.16 26 2. გიორგი წასიძე - 74 (11.86%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 19 (3.04%)
5. გიორგი ჭანტურია - 89 (14.26%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 30 (4.81%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 15 (2.4%)
17. მაია ჯაფარიძე - 5 (0.8%)
20. ნათია ქობალია - 10 (1.6%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 10 (1.6%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 6 (0.96%)
39. ნანა ხომასურიძე - 0 (0%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 349 (55.93%)
43. გიორგი ქაჯაია - 17 (2.72%)
ოქმი
08.16 27 2. გიორგი წასიძე - 63 (10.94%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 17 (2.95%)
5. გიორგი ჭანტურია - 69 (11.98%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 28 (4.86%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 14 (2.43%)
17. მაია ჯაფარიძე - 2 (0.35%)
20. ნათია ქობალია - 18 (3.13%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 12 (2.08%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 2 (0.35%)
39. ნანა ხომასურიძე - 2 (0.35%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 319 (55.38%)
43. გიორგი ქაჯაია - 30 (5.21%)
ოქმი
08.16 28 2. გიორგი წასიძე - 43 (6.81%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 9 (1.43%)
5. გიორგი ჭანტურია - 116 (18.38%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 20 (3.17%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 13 (2.06%)
17. მაია ჯაფარიძე - 5 (0.79%)
20. ნათია ქობალია - 11 (1.74%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 6 (0.95%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 2 (0.32%)
39. ნანა ხომასურიძე - 0 (0%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 382 (60.54%)
43. გიორგი ქაჯაია - 24 (3.8%)
ოქმი
08.16 29 2. გიორგი წასიძე - 61 (8.58%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 19 (2.67%)
5. გიორგი ჭანტურია - 104 (14.63%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 38 (5.34%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 12 (1.69%)
17. მაია ჯაფარიძე - 3 (0.42%)
20. ნათია ქობალია - 12 (1.69%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 17 (2.39%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 1 (0.14%)
39. ნანა ხომასურიძე - 0 (0%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 407 (57.24%)
43. გიორგი ქაჯაია - 37 (5.2%)
ოქმი
08.16 30 2. გიორგი წასიძე - 30 (5.18%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 21 (3.63%)
5. გიორგი ჭანტურია - 114 (19.69%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 24 (4.15%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 19 (3.28%)
17. მაია ჯაფარიძე - 4 (0.69%)
20. ნათია ქობალია - 16 (2.76%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 18 (3.11%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 12 (2.07%)
39. ნანა ხომასურიძე - 2 (0.35%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 293 (50.6%)
43. გიორგი ქაჯაია - 26 (4.49%)
ოქმი
08.16 31 2. გიორგი წასიძე - 36 (6.53%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 35 (6.35%)
5. გიორგი ჭანტურია - 71 (12.89%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 37 (6.72%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 11 (2%)
17. მაია ჯაფარიძე - 0 (0%)
20. ნათია ქობალია - 9 (1.63%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 11 (2%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 2 (0.36%)
39. ნანა ხომასურიძე - 0 (0%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 305 (55.35%)
43. გიორგი ქაჯაია - 34 (6.17%)
ოქმი
08.16 32 2. გიორგი წასიძე - 45 (7.28%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 8 (1.29%)
5. გიორგი ჭანტურია - 129 (20.87%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 27 (4.37%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 12 (1.94%)
17. მაია ჯაფარიძე - 5 (0.81%)
20. ნათია ქობალია - 4 (0.65%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 8 (1.29%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 7 (1.13%)
39. ნანა ხომასურიძე - 1 (0.16%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 343 (55.5%)
43. გიორგი ქაჯაია - 29 (4.69%)
ოქმი
08.16 33 2. გიორგი წასიძე - 42 (7.85%)
3. გიორგი ფირცხალაიშვილი - 13 (2.43%)
5. გიორგი ჭანტურია - 80 (14.95%)
8. ვლადიმერ ნონიკაშვილი - 16 (2.99%)
10. ბესიკი ნოზაძე - 14 (2.62%)
17. მაია ჯაფარიძე - 5 (0.93%)
20. ნათია ქობალია - 4 (0.75%)
27. ჟანა მაჩალაძე - 15 (2.8%)
38. ალექსანდრე კობაიძე - 2 (0.37%)
39. ნანა ხომასურიძე - 2 (0.37%)
41. ვლადიმერ ძნელაძე - 301 (56.26%)
43. გიორგი ქაჯაია - 41 (7.66%)
ოქმი
08.17 34 2. ოთარი ბიკაშვილი - 26 (5.14%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 22 (4.35%)
5. გივი კუბლაშვილი - 100 (19.76%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 30 (5.93%)
17. გია კაიშაური - 8 (1.58%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 5 (0.99%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 18 (3.56%)
39. მარინე ჩაჩუა - 6 (1.19%)
41. თარაშ შურღაია - 291 (57.51%)
ოქმი
08.17 35 2. ოთარი ბიკაშვილი - 48 (9.86%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 24 (4.93%)
5. გივი კუბლაშვილი - 87 (17.86%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 20 (4.11%)
17. გია კაიშაური - 5 (1.03%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 6 (1.23%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 8 (1.64%)
39. მარინე ჩაჩუა - 7 (1.44%)
41. თარაშ შურღაია - 282 (57.91%)
ოქმი
08.17 36 2. ოთარი ბიკაშვილი - 41 (6.55%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 28 (4.47%)
5. გივი კუბლაშვილი - 94 (15.02%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 39 (6.23%)
17. გია კაიშაური - 6 (0.96%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 7 (1.12%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 11 (1.76%)
39. მარინე ჩაჩუა - 6 (0.96%)
41. თარაშ შურღაია - 394 (62.94%)
ოქმი
08.17 37 2. ოთარი ბიკაშვილი - 54 (7.8%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 19 (2.75%)
5. გივი კუბლაშვილი - 124 (17.92%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 30 (4.34%)
17. გია კაიშაური - 7 (1.01%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 21 (3.03%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 4 (0.58%)
39. მარინე ჩაჩუა - 5 (0.72%)
41. თარაშ შურღაია - 428 (61.85%)
ოქმი
08.17 38 2. ოთარი ბიკაშვილი - 24 (7.34%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 11 (3.36%)
5. გივი კუბლაშვილი - 64 (19.57%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 19 (5.81%)
17. გია კაიშაური - 2 (0.61%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 3 (0.92%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 3 (0.92%)
39. მარინე ჩაჩუა - 5 (1.53%)
41. თარაშ შურღაია - 196 (59.94%)
ოქმი
08.17 39 2. ოთარი ბიკაშვილი - 34 (5.9%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 14 (2.43%)
5. გივი კუბლაშვილი - 101 (17.53%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 83 (14.41%)
17. გია კაიშაური - 7 (1.22%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 10 (1.74%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 2 (0.35%)
39. მარინე ჩაჩუა - 7 (1.22%)
41. თარაშ შურღაია - 318 (55.21%)
ოქმი
08.17 40 2. ოთარი ბიკაშვილი - 32 (5.81%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 7 (1.27%)
5. გივი კუბლაშვილი - 100 (18.15%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 34 (6.17%)
17. გია კაიშაური - 4 (0.73%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 13 (2.36%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 0 (0%)
39. მარინე ჩაჩუა - 5 (0.91%)
41. თარაშ შურღაია - 356 (64.61%)
ოქმი
08.17 41 2. ოთარი ბიკაშვილი - 41 (7.44%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 25 (4.54%)
5. გივი კუბლაშვილი - 76 (13.79%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 27 (4.9%)
17. გია კაიშაური - 6 (1.09%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 18 (3.27%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 5 (0.91%)
39. მარინე ჩაჩუა - 2 (0.36%)
41. თარაშ შურღაია - 351 (63.7%)
ოქმი
08.17 42 2. ოთარი ბიკაშვილი - 27 (4.15%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 11 (1.69%)
5. გივი კუბლაშვილი - 133 (20.46%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 34 (5.23%)
17. გია კაიშაური - 7 (1.08%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 27 (4.15%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 2 (0.31%)
39. მარინე ჩაჩუა - 7 (1.08%)
41. თარაშ შურღაია - 402 (61.85%)
ოქმი
08.17 43 2. ოთარი ბიკაშვილი - 34 (5.85%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 11 (1.89%)
5. გივი კუბლაშვილი - 91 (15.66%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 26 (4.48%)
17. გია კაიშაური - 3 (0.52%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 10 (1.72%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 2 (0.34%)
39. მარინე ჩაჩუა - 5 (0.86%)
41. თარაშ შურღაია - 399 (68.67%)
ოქმი
08.17 44 2. ოთარი ბიკაშვილი - 29 (5.54%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 21 (4.02%)
5. გივი კუბლაშვილი - 89 (17.02%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 29 (5.54%)
17. გია კაიშაური - 2 (0.38%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 5 (0.96%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 1 (0.19%)
39. მარინე ჩაჩუა - 2 (0.38%)
41. თარაშ შურღაია - 345 (65.97%)
ოქმი
08.17 45 2. ოთარი ბიკაშვილი - 47 (7.69%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 25 (4.09%)
5. გივი კუბლაშვილი - 123 (20.13%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 28 (4.58%)
17. გია კაიშაური - 7 (1.15%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 9 (1.47%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 2 (0.33%)
39. მარინე ჩაჩუა - 8 (1.31%)
41. თარაშ შურღაია - 362 (59.25%)
ოქმი
08.17 46 2. ოთარი ბიკაშვილი - 53 (11.06%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 11 (2.3%)
5. გივი კუბლაშვილი - 79 (16.49%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 28 (5.85%)
17. გია კაიშაური - 9 (1.88%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 4 (0.84%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 2 (0.42%)
39. მარინე ჩაჩუა - 4 (0.84%)
41. თარაშ შურღაია - 289 (60.33%)
ოქმი
08.17 47 2. ოთარი ბიკაშვილი - 51 (9.55%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 19 (3.56%)
5. გივი კუბლაშვილი - 94 (17.6%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 33 (6.18%)
17. გია კაიშაური - 5 (0.94%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 13 (2.43%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 6 (1.12%)
39. მარინე ჩაჩუა - 13 (2.43%)
41. თარაშ შურღაია - 300 (56.18%)
ოქმი
08.17 48 2. ოთარი ბიკაშვილი - 35 (6.89%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 18 (3.54%)
5. გივი კუბლაშვილი - 82 (16.14%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 35 (6.89%)
17. გია კაიშაური - 7 (1.38%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 6 (1.18%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 3 (0.59%)
39. მარინე ჩაჩუა - 5 (0.98%)
41. თარაშ შურღაია - 317 (62.4%)
ოქმი
08.17 49 2. ოთარი ბიკაშვილი - 34 (5.82%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 14 (2.4%)
5. გივი კუბლაშვილი - 83 (14.21%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 45 (7.71%)
17. გია კაიშაური - 7 (1.2%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 6 (1.03%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 2 (0.34%)
39. მარინე ჩაჩუა - 6 (1.03%)
41. თარაშ შურღაია - 387 (66.27%)
ოქმი
08.17 50 2. ოთარი ბიკაშვილი - 33 (6.12%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 35 (6.49%)
5. გივი კუბლაშვილი - 91 (16.88%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 34 (6.31%)
17. გია კაიშაური - 8 (1.48%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 14 (2.6%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 1 (0.19%)
39. მარინე ჩაჩუა - 7 (1.3%)
41. თარაშ შურღაია - 316 (58.63%)
ოქმი
08.17 51 2. ოთარი ბიკაშვილი - 74 (14.65%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 29 (5.74%)
5. გივი კუბლაშვილი - 79 (15.64%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 24 (4.75%)
17. გია კაიშაური - 4 (0.79%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 12 (2.38%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 4 (0.79%)
39. მარინე ჩაჩუა - 5 (0.99%)
41. თარაშ შურღაია - 274 (54.26%)
ოქმი
08.17 52 2. ოთარი ბიკაშვილი - 46 (7.76%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 14 (2.36%)
5. გივი კუბლაშვილი - 90 (15.18%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 20 (3.37%)
17. გია კაიშაური - 11 (1.85%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 9 (1.52%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 3 (0.51%)
39. მარინე ჩაჩუა - 8 (1.35%)
41. თარაშ შურღაია - 392 (66.1%)
ოქმი
08.17 53 2. ოთარი ბიკაშვილი - 42 (7.38%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 33 (5.8%)
5. გივი კუბლაშვილი - 87 (15.29%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 33 (5.8%)
17. გია კაიშაური - 3 (0.53%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 4 (0.7%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 3 (0.53%)
39. მარინე ჩაჩუა - 5 (0.88%)
41. თარაშ შურღაია - 359 (63.09%)
ოქმი
08.17 54 2. ოთარი ბიკაშვილი - 71 (10.26%)
3. ბექა პეტრიაშვილი - 12 (1.73%)
5. გივი კუბლაშვილი - 114 (16.47%)
8. კონსტანტინე ხვთისიაშვილი - 8 (1.16%)
17. გია კაიშაური - 4 (0.58%)
20. იოსებ ვარდოშვილი - 10 (1.45%)
38. კახაბერი ადეიშვილი - 1 (0.14%)
39. მარინე ჩაჩუა - 11 (1.59%)
41. თარაშ შურღაია - 461 (66.62%)
ოქმი