ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარები

ნაძალადევი

მაჟ. ოლქი
09.18 2. შოთა ქურდაძე - 1398 (11.35%)
3. მარინე მაისურაძე - 394 (3.2%)
5. მურმან თხელიძე - 2214 (17.98%)
8. კონსტანტინე დანელია - 1014 (8.24%)
17. ემა არზიანი - 36 (0.29%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 243 (1.97%)
37. გია ნემსაძე - 113 (0.92%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 101 (0.82%)
41. დავით ჭელიძე - 6799 (55.22%)
09.19 2. თამთა გოგოლაძე - 858 (7.78%)
3. მაია ცინცაძე - 353 (3.2%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 1889 (17.12%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 736 (6.67%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 428 (3.88%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 42 (0.38%)
27. თინათინ დარბაიძე - 325 (2.95%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 81 (0.73%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 47 (0.43%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 6273 (56.86%)
09.20 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 1242 (9.3%)
3. დავით კუჭაშვილი - 452 (3.38%)
5. რევაზ სხულუხია - 2478 (18.55%)
8. ლეილა ძიძიგური - 816 (6.11%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 75 (0.56%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 522 (3.91%)
37. სერიოჟა გეთია - 68 (0.51%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 137 (1.03%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 7567 (56.65%)
09.21 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 1460 (10.54%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 855 (6.17%)
5. დავით ჯანგველაძე - 2636 (19.03%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 1528 (11.03%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 504 (3.64%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 144 (1.04%)
20. გოჩა მსხილაძე - 148 (1.07%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 304 (2.2%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 63 (0.45%)
39. არმენაკ სარქისიან - 72 (0.52%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 6135 (44.3%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
09.18 1 2. შოთა ქურდაძე - 84 (16.63%)
3. მარინე მაისურაძე - 7 (1.39%)
5. მურმან თხელიძე - 97 (19.21%)
8. კონსტანტინე დანელია - 28 (5.54%)
17. ემა არზიანი - 2 (0.4%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 0 (0%)
37. გია ნემსაძე - 2 (0.4%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 3 (0.59%)
41. დავით ჭელიძე - 282 (55.84%)
ოქმი
09.18 2 2. შოთა ქურდაძე - 58 (12.21%)
3. მარინე მაისურაძე - 9 (1.89%)
5. მურმან თხელიძე - 65 (13.68%)
8. კონსტანტინე დანელია - 28 (5.89%)
17. ემა არზიანი - 2 (0.42%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 2 (0.42%)
37. გია ნემსაძე - 4 (0.84%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 0 (0%)
41. დავით ჭელიძე - 307 (64.63%)
ოქმი
09.18 3 2. შოთა ქურდაძე - 63 (16.54%)
3. მარინე მაისურაძე - 14 (3.67%)
5. მურმან თხელიძე - 74 (19.42%)
8. კონსტანტინე დანელია - 28 (7.35%)
17. ემა არზიანი - 0 (0%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 4 (1.05%)
37. გია ნემსაძე - 2 (0.52%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 2 (0.52%)
41. დავით ჭელიძე - 194 (50.92%)
ოქმი
09.18 4 2. შოთა ქურდაძე - 38 (8.44%)
3. მარინე მაისურაძე - 16 (3.56%)
5. მურმან თხელიძე - 75 (16.67%)
8. კონსტანტინე დანელია - 38 (8.44%)
17. ემა არზიანი - 0 (0%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 9 (2%)
37. გია ნემსაძე - 0 (0%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 3 (0.67%)
41. დავით ჭელიძე - 271 (60.22%)
ოქმი
09.18 5 2. შოთა ქურდაძე - 107 (18.9%)
3. მარინე მაისურაძე - 16 (2.83%)
5. მურმან თხელიძე - 85 (15.02%)
8. კონსტანტინე დანელია - 45 (7.95%)
17. ემა არზიანი - 1 (0.18%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 12 (2.12%)
37. გია ნემსაძე - 3 (0.53%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 8 (1.41%)
41. დავით ჭელიძე - 289 (51.06%)
ოქმი
09.18 6 2. შოთა ქურდაძე - 155 (25.58%)
3. მარინე მაისურაძე - 7 (1.16%)
5. მურმან თხელიძე - 79 (13.04%)
8. კონსტანტინე დანელია - 41 (6.77%)
17. ემა არზიანი - 1 (0.17%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 5 (0.83%)
37. გია ნემსაძე - 7 (1.16%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 3 (0.5%)
41. დავით ჭელიძე - 308 (50.83%)
ოქმი
09.18 7 2. შოთა ქურდაძე - 74 (16.37%)
3. მარინე მაისურაძე - 15 (3.32%)
5. მურმან თხელიძე - 67 (14.82%)
8. კონსტანტინე დანელია - 54 (11.95%)
17. ემა არზიანი - 2 (0.44%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 8 (1.77%)
37. გია ნემსაძე - 3 (0.66%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 5 (1.11%)
41. დავით ჭელიძე - 224 (49.56%)
ოქმი
09.18 8 2. შოთა ქურდაძე - 61 (14.32%)
3. მარინე მაისურაძე - 14 (3.29%)
5. მურმან თხელიძე - 58 (13.62%)
8. კონსტანტინე დანელია - 56 (13.15%)
17. ემა არზიანი - 0 (0%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 8 (1.88%)
37. გია ნემსაძე - 5 (1.17%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 11 (2.58%)
41. დავით ჭელიძე - 213 (50%)
ოქმი
09.18 9 2. შოთა ქურდაძე - 57 (14.07%)
3. მარინე მაისურაძე - 16 (3.95%)
5. მურმან თხელიძე - 41 (10.12%)
8. კონსტანტინე დანელია - 44 (10.86%)
17. ემა არზიანი - 1 (0.25%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 9 (2.22%)
37. გია ნემსაძე - 6 (1.48%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 3 (0.74%)
41. დავით ჭელიძე - 228 (56.3%)
ოქმი
09.18 10 2. შოთა ქურდაძე - 65 (12.87%)
3. მარინე მაისურაძე - 19 (3.76%)
5. მურმან თხელიძე - 57 (11.29%)
8. კონსტანტინე დანელია - 35 (6.93%)
17. ემა არზიანი - 3 (0.59%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 12 (2.38%)
37. გია ნემსაძე - 3 (0.59%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 3 (0.59%)
41. დავით ჭელიძე - 308 (60.99%)
ოქმი
09.18 11 2. შოთა ქურდაძე - 48 (8.78%)
3. მარინე მაისურაძე - 14 (2.56%)
5. მურმან თხელიძე - 80 (14.63%)
8. კონსტანტინე დანელია - 96 (17.55%)
17. ემა არზიანი - 3 (0.55%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 7 (1.28%)
37. გია ნემსაძე - 14 (2.56%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 0 (0%)
41. დავით ჭელიძე - 285 (52.1%)
ოქმი
09.18 12 2. შოთა ქურდაძე - 63 (10.48%)
3. მარინე მაისურაძე - 35 (5.82%)
5. მურმან თხელიძე - 70 (11.65%)
8. კონსტანტინე დანელია - 109 (18.14%)
17. ემა არზიანი - 3 (0.5%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 14 (2.33%)
37. გია ნემსაძე - 7 (1.16%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 7 (1.16%)
41. დავით ჭელიძე - 293 (48.75%)
ოქმი
09.18 13 2. შოთა ქურდაძე - 36 (6.34%)
3. მარინე მაისურაძე - 12 (2.11%)
5. მურმან თხელიძე - 140 (24.65%)
8. კონსტანტინე დანელია - 52 (9.15%)
17. ემა არზიანი - 0 (0%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 13 (2.29%)
37. გია ნემსაძე - 2 (0.35%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 6 (1.06%)
41. დავით ჭელიძე - 307 (54.05%)
ოქმი
09.18 14 2. შოთა ქურდაძე - 47 (7.63%)
3. მარინე მაისურაძე - 17 (2.76%)
5. მურმან თხელიძე - 229 (37.18%)
8. კონსტანტინე დანელია - 25 (4.06%)
17. ემა არზიანი - 1 (0.16%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 11 (1.79%)
37. გია ნემსაძე - 5 (0.81%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 3 (0.49%)
41. დავით ჭელიძე - 278 (45.13%)
ოქმი
09.18 15 2. შოთა ქურდაძე - 33 (6.06%)
3. მარინე მაისურაძე - 13 (2.39%)
5. მურმან თხელიძე - 143 (26.24%)
8. კონსტანტინე დანელია - 51 (9.36%)
17. ემა არზიანი - 2 (0.37%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 15 (2.75%)
37. გია ნემსაძე - 5 (0.92%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 3 (0.55%)
41. დავით ჭელიძე - 280 (51.38%)
ოქმი
09.18 16 2. შოთა ქურდაძე - 36 (6.24%)
3. მარინე მაისურაძე - 10 (1.73%)
5. მურმან თხელიძე - 129 (22.36%)
8. კონსტანტინე დანელია - 34 (5.89%)
17. ემა არზიანი - 2 (0.35%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 17 (2.95%)
37. გია ნემსაძე - 11 (1.91%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 6 (1.04%)
41. დავით ჭელიძე - 332 (57.54%)
ოქმი
09.18 17 2. შოთა ქურდაძე - 47 (9.18%)
3. მარინე მაისურაძე - 30 (5.86%)
5. მურმან თხელიძე - 83 (16.21%)
8. კონსტანტინე დანელია - 28 (5.47%)
17. ემა არზიანი - 2 (0.39%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 11 (2.15%)
37. გია ნემსაძე - 10 (1.95%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 1 (0.2%)
41. დავით ჭელიძე - 300 (58.59%)
ოქმი
09.18 18 2. შოთა ქურდაძე - 30 (4.69%)
3. მარინე მაისურაძე - 26 (4.06%)
5. მურმან თხელიძე - 116 (18.13%)
8. კონსტანტინე დანელია - 45 (7.03%)
17. ემა არზიანი - 1 (0.16%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 17 (2.66%)
37. გია ნემსაძე - 4 (0.63%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 9 (1.41%)
41. დავით ჭელიძე - 392 (61.25%)
ოქმი
09.18 19 2. შოთა ქურდაძე - 52 (8.35%)
3. მარინე მაისურაძე - 15 (2.41%)
5. მურმან თხელიძე - 120 (19.26%)
8. კონსტანტინე დანელია - 52 (8.35%)
17. ემა არზიანი - 4 (0.64%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 13 (2.09%)
37. გია ნემსაძე - 2 (0.32%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 5 (0.8%)
41. დავით ჭელიძე - 360 (57.78%)
ოქმი
09.18 20 2. შოთა ქურდაძე - 65 (9.62%)
3. მარინე მაისურაძე - 33 (4.88%)
5. მურმან თხელიძე - 96 (14.2%)
8. კონსტანტინე დანელია - 32 (4.73%)
17. ემა არზიანი - 3 (0.44%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 12 (1.78%)
37. გია ნემსაძე - 6 (0.89%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 11 (1.63%)
41. დავით ჭელიძე - 418 (61.83%)
ოქმი
09.18 21 2. შოთა ქურდაძე - 48 (8.78%)
3. მარინე მაისურაძე - 26 (4.75%)
5. მურმან თხელიძე - 124 (22.67%)
8. კონსტანტინე დანელია - 33 (6.03%)
17. ემა არზიანი - 0 (0%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 15 (2.74%)
37. გია ნემსაძე - 3 (0.55%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 4 (0.73%)
41. დავით ჭელიძე - 294 (53.75%)
ოქმი
09.18 22 2. შოთა ქურდაძე - 39 (6.49%)
3. მარინე მაისურაძე - 14 (2.33%)
5. მურმან თხელიძე - 120 (19.97%)
8. კონსტანტინე დანელია - 40 (6.66%)
17. ემა არზიანი - 1 (0.17%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 17 (2.83%)
37. გია ნემსაძე - 8 (1.33%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 3 (0.5%)
41. დავით ჭელიძე - 359 (59.73%)
ოქმი
09.18 96 2. შოთა ქურდაძე - 92 (18.85%)
3. მარინე მაისურაძე - 16 (3.28%)
5. მურმან თხელიძე - 66 (13.52%)
8. კონსტანტინე დანელია - 20 (4.1%)
17. ემა არზიანი - 2 (0.41%)
27. ვალისა ღვინჯილია - 12 (2.46%)
37. გია ნემსაძე - 1 (0.2%)
39. ნიკოლოზ ზაალიშვილი - 2 (0.41%)
41. დავით ჭელიძე - 277 (56.76%)
ოქმი
09.19 23 2. თამთა გოგოლაძე - 37 (7.09%)
3. მაია ცინცაძე - 21 (4.02%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 94 (18.01%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 24 (4.6%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 17 (3.26%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 2 (0.38%)
27. თინათინ დარბაიძე - 15 (2.87%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 2 (0.38%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 5 (0.96%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 305 (58.43%)
ოქმი
09.19 24 2. თამთა გოგოლაძე - 34 (6.12%)
3. მაია ცინცაძე - 25 (4.5%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 90 (16.19%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 50 (8.99%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 16 (2.88%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 4 (0.72%)
27. თინათინ დარბაიძე - 17 (3.06%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 2 (0.36%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 1 (0.18%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 317 (57.01%)
ოქმი
09.19 25 2. თამთა გოგოლაძე - 40 (7.68%)
3. მაია ცინცაძე - 17 (3.26%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 70 (13.44%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 46 (8.83%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 28 (5.37%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 1 (0.19%)
27. თინათინ დარბაიძე - 23 (4.41%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 3 (0.58%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 5 (0.96%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 288 (55.28%)
ოქმი
09.19 26 2. თამთა გოგოლაძე - 43 (8.45%)
3. მაია ცინცაძე - 12 (2.36%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 71 (13.95%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 46 (9.04%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 22 (4.32%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 1 (0.2%)
27. თინათინ დარბაიძე - 13 (2.55%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 10 (1.96%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 0 (0%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 291 (57.17%)
ოქმი
09.19 27 2. თამთა გოგოლაძე - 36 (7.32%)
3. მაია ცინცაძე - 23 (4.67%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 73 (14.84%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 37 (7.52%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 22 (4.47%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 1 (0.2%)
27. თინათინ დარბაიძე - 13 (2.64%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 5 (1.02%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 2 (0.41%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 280 (56.91%)
ოქმი
09.19 28 2. თამთა გოგოლაძე - 44 (9.78%)
3. მაია ცინცაძე - 10 (2.22%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 56 (12.44%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 36 (8%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 14 (3.11%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 2 (0.44%)
27. თინათინ დარბაიძე - 14 (3.11%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 10 (2.22%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 1 (0.22%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 263 (58.44%)
ოქმი
09.19 29 2. თამთა გოგოლაძე - 44 (7.39%)
3. მაია ცინცაძე - 21 (3.53%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 77 (12.94%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 53 (8.91%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 21 (3.53%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 1 (0.17%)
27. თინათინ დარბაიძე - 17 (2.86%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 7 (1.18%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 2 (0.34%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 352 (59.16%)
ოქმი
09.19 30 2. თამთა გოგოლაძე - 51 (10.94%)
3. მაია ცინცაძე - 22 (4.72%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 72 (15.45%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 29 (6.22%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 17 (3.65%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 0 (0%)
27. თინათინ დარბაიძე - 14 (3%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 6 (1.29%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 2 (0.43%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 253 (54.29%)
ოქმი
09.19 31 2. თამთა გოგოლაძე - 19 (4.29%)
3. მაია ცინცაძე - 13 (2.93%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 176 (39.73%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 21 (4.74%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 21 (4.74%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 0 (0%)
27. თინათინ დარბაიძე - 4 (0.9%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 0 (0%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 0 (0%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 189 (42.66%)
ოქმი
09.19 32 2. თამთა გოგოლაძე - 43 (9.17%)
3. მაია ცინცაძე - 18 (3.84%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 77 (16.42%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 30 (6.4%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 20 (4.26%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 1 (0.21%)
27. თინათინ დარბაიძე - 12 (2.56%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 1 (0.21%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 3 (0.64%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 264 (56.29%)
ოქმი
09.19 33 2. თამთა გოგოლაძე - 46 (8.27%)
3. მაია ცინცაძე - 13 (2.34%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 105 (18.88%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 30 (5.4%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 22 (3.96%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 4 (0.72%)
27. თინათინ დარბაიძე - 14 (2.52%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 4 (0.72%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 1 (0.18%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 317 (57.01%)
ოქმი
09.19 34 2. თამთა გოგოლაძე - 52 (9.89%)
3. მაია ცინცაძე - 18 (3.42%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 95 (18.06%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 32 (6.08%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 20 (3.8%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 3 (0.57%)
27. თინათინ დარბაიძე - 8 (1.52%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 5 (0.95%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 3 (0.57%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 290 (55.13%)
ოქმი
09.19 35 2. თამთა გოგოლაძე - 46 (8.2%)
3. მაია ცინცაძე - 13 (2.32%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 116 (20.68%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 34 (6.06%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 16 (2.85%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 2 (0.36%)
27. თინათინ დარბაიძე - 19 (3.39%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 1 (0.18%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 4 (0.71%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 310 (55.26%)
ოქმი
09.19 36 2. თამთა გოგოლაძე - 41 (7.39%)
3. მაია ცინცაძე - 14 (2.52%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 96 (17.3%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 39 (7.03%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 32 (5.77%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 3 (0.54%)
27. თინათინ დარბაიძე - 23 (4.14%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 2 (0.36%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 4 (0.72%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 301 (54.23%)
ოქმი
09.19 37 2. თამთა გოგოლაძე - 38 (6.69%)
3. მაია ცინცაძე - 16 (2.82%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 110 (19.37%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 47 (8.27%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 12 (2.11%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 5 (0.88%)
27. თინათინ დარბაიძე - 23 (4.05%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 1 (0.18%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 1 (0.18%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 315 (55.46%)
ოქმი
09.19 38 2. თამთა გოგოლაძე - 39 (7.65%)
3. მაია ცინცაძე - 15 (2.94%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 81 (15.88%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 21 (4.12%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 25 (4.9%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 1 (0.2%)
27. თინათინ დარბაიძე - 15 (2.94%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 3 (0.59%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 0 (0%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 310 (60.78%)
ოქმი
09.19 39 2. თამთა გოგოლაძე - 52 (9.7%)
3. მაია ცინცაძე - 11 (2.05%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 81 (15.11%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 38 (7.09%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 22 (4.1%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 2 (0.37%)
27. თინათინ დარბაიძე - 13 (2.43%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 2 (0.37%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 1 (0.19%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 314 (58.58%)
ოქმი
09.19 40 2. თამთა გოგოლაძე - 39 (7.68%)
3. მაია ცინცაძე - 13 (2.56%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 91 (17.91%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 25 (4.92%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 17 (3.35%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 1 (0.2%)
27. თინათინ დარბაიძე - 13 (2.56%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 2 (0.39%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 2 (0.39%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 305 (60.04%)
ოქმი
09.19 41 2. თამთა გოგოლაძე - 30 (5.41%)
3. მაია ცინცაძე - 22 (3.96%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 79 (14.23%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 31 (5.59%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 18 (3.24%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 0 (0%)
27. თინათინ დარბაიძე - 17 (3.06%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 8 (1.44%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 0 (0%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 350 (63.06%)
ოქმი
09.19 93 2. თამთა გოგოლაძე - 49 (8.29%)
3. მაია ცინცაძე - 12 (2.03%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 103 (17.43%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 28 (4.74%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 26 (4.4%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 3 (0.51%)
27. თინათინ დარბაიძე - 19 (3.21%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 1 (0.17%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 10 (1.69%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 340 (57.53%)
ოქმი
09.19 97 2. თამთა გოგოლაძე - 35 (6.45%)
3. მაია ცინცაძე - 24 (4.42%)
5. ბესიკ დოდიაშვილი - 76 (14%)
8. ბაადურ ლებანიძე - 39 (7.18%)
10. ზაზა სიდამონიძე - 20 (3.68%)
17. გოგი მთვარელიშვილი - 5 (0.92%)
27. თინათინ დარბაიძე - 19 (3.5%)
37. ვაჟა კანდელაკი - 6 (1.1%)
39. ხათუნა ვაჭრიძე - 0 (0%)
41. მიხეილ ამაშუკელი - 319 (58.75%)
ოქმი
09.20 42 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 45 (7.28%)
3. დავით კუჭაშვილი - 22 (3.56%)
5. რევაზ სხულუხია - 103 (16.67%)
8. ლეილა ძიძიგური - 29 (4.69%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 3 (0.49%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 16 (2.59%)
37. სერიოჟა გეთია - 2 (0.32%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 6 (0.97%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 392 (63.43%)
ოქმი
09.20 43 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 53 (9.67%)
3. დავით კუჭაშვილი - 26 (4.74%)
5. რევაზ სხულუხია - 105 (19.16%)
8. ლეილა ძიძიგური - 24 (4.38%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 1 (0.18%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 14 (2.55%)
37. სერიოჟა გეთია - 3 (0.55%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 5 (0.91%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 317 (57.85%)
ოქმი
09.20 44 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 58 (11.6%)
3. დავით კუჭაშვილი - 18 (3.6%)
5. რევაზ სხულუხია - 114 (22.8%)
8. ლეილა ძიძიგური - 29 (5.8%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 4 (0.8%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 20 (4%)
37. სერიოჟა გეთია - 2 (0.4%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 5 (1%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 250 (50%)
ოქმი
09.20 45 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 46 (6.8%)
3. დავით კუჭაშვილი - 19 (2.81%)
5. რევაზ სხულუხია - 137 (20.27%)
8. ლეილა ძიძიგური - 43 (6.36%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 4 (0.59%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 33 (4.88%)
37. სერიოჟა გეთია - 5 (0.74%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 5 (0.74%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 384 (56.8%)
ოქმი
09.20 46 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 71 (11.22%)
3. დავით კუჭაშვილი - 22 (3.48%)
5. რევაზ სხულუხია - 107 (16.9%)
8. ლეილა ძიძიგური - 36 (5.69%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 2 (0.32%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 32 (5.06%)
37. სერიოჟა გეთია - 3 (0.47%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 8 (1.26%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 352 (55.61%)
ოქმი
09.20 47 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 75 (12.42%)
3. დავით კუჭაშვილი - 16 (2.65%)
5. რევაზ სხულუხია - 92 (15.23%)
8. ლეილა ძიძიგური - 69 (11.42%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 3 (0.5%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 13 (2.15%)
37. სერიოჟა გეთია - 0 (0%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 6 (0.99%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 330 (54.64%)
ოქმი
09.20 48 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 38 (5.55%)
3. დავით კუჭაშვილი - 12 (1.75%)
5. რევაზ სხულუხია - 88 (12.85%)
8. ლეილა ძიძიგური - 84 (12.26%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 1 (0.15%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 13 (1.9%)
37. სერიოჟა გეთია - 2 (0.29%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 4 (0.58%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 443 (64.67%)
ოქმი
09.20 49 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 38 (6.74%)
3. დავით კუჭაშვილი - 27 (4.79%)
5. რევაზ სხულუხია - 82 (14.54%)
8. ლეილა ძიძიგური - 30 (5.32%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 1 (0.18%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 21 (3.72%)
37. სერიოჟა გეთია - 3 (0.53%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 6 (1.06%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 356 (63.12%)
ოქმი
09.20 50 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 46 (7.92%)
3. დავით კუჭაშვილი - 13 (2.24%)
5. რევაზ სხულუხია - 112 (19.28%)
8. ლეილა ძიძიგური - 31 (5.34%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 4 (0.69%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 32 (5.51%)
37. სერიოჟა გეთია - 6 (1.03%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 4 (0.69%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 333 (57.31%)
ოქმი
09.20 51 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 31 (5.5%)
3. დავით კუჭაშვილი - 51 (9.04%)
5. რევაზ სხულუხია - 105 (18.62%)
8. ლეილა ძიძიგური - 28 (4.96%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 4 (0.71%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 43 (7.62%)
37. სერიოჟა გეთია - 4 (0.71%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 4 (0.71%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 294 (52.13%)
ოქმი
09.20 52 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 36 (7.35%)
3. დავით კუჭაშვილი - 16 (3.27%)
5. რევაზ სხულუხია - 86 (17.55%)
8. ლეილა ძიძიგური - 28 (5.71%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 2 (0.41%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 24 (4.9%)
37. სერიოჟა გეთია - 5 (1.02%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 2 (0.41%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 291 (59.39%)
ოქმი
09.20 53 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 27 (5.58%)
3. დავით კუჭაშვილი - 13 (2.69%)
5. რევაზ სხულუხია - 85 (17.56%)
8. ლეილა ძიძიგური - 35 (7.23%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 3 (0.62%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 26 (5.37%)
37. სერიოჟა გეთია - 0 (0%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 2 (0.41%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 293 (60.54%)
ოქმი
09.20 54 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 53 (10.17%)
3. დავით კუჭაშვილი - 19 (3.65%)
5. რევაზ სხულუხია - 122 (23.42%)
8. ლეილა ძიძიგური - 40 (7.68%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 4 (0.77%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 21 (4.03%)
37. სერიოჟა გეთია - 1 (0.19%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 7 (1.34%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 254 (48.75%)
ოქმი
09.20 55 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 62 (10.44%)
3. დავით კუჭაშვილი - 15 (2.53%)
5. რევაზ სხულუხია - 119 (20.03%)
8. ლეილა ძიძიგური - 30 (5.05%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 4 (0.67%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 19 (3.2%)
37. სერიოჟა გეთია - 6 (1.01%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 9 (1.52%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 330 (55.56%)
ოქმი
09.20 56 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 73 (12.92%)
3. დავით კუჭაშვილი - 25 (4.42%)
5. რევაზ სხულუხია - 91 (16.11%)
8. ლეილა ძიძიგური - 34 (6.02%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 1 (0.18%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 25 (4.42%)
37. სერიოჟა გეთია - 2 (0.35%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 4 (0.71%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 310 (54.87%)
ოქმი
09.20 57 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 48 (9.64%)
3. დავით კუჭაშვილი - 14 (2.81%)
5. რევაზ სხულუხია - 121 (24.3%)
8. ლეილა ძიძიგური - 12 (2.41%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 2 (0.4%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 11 (2.21%)
37. სერიოჟა გეთია - 5 (1%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 6 (1.2%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 279 (56.02%)
ოქმი
09.20 58 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 62 (10.26%)
3. დავით კუჭაშვილი - 22 (3.64%)
5. რევაზ სხულუხია - 88 (14.57%)
8. ლეილა ძიძიგური - 49 (8.11%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 4 (0.66%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 23 (3.81%)
37. სერიოჟა გეთია - 4 (0.66%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 9 (1.49%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 343 (56.79%)
ოქმი
09.20 59 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 44 (8.85%)
3. დავით კუჭაშვილი - 17 (3.42%)
5. რევაზ სხულუხია - 106 (21.33%)
8. ლეილა ძიძიგური - 30 (6.04%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 5 (1.01%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 24 (4.83%)
37. სერიოჟა გეთია - 4 (0.8%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 5 (1.01%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 262 (52.72%)
ოქმი
09.20 60 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 49 (8.55%)
3. დავით კუჭაშვილი - 13 (2.27%)
5. რევაზ სხულუხია - 115 (20.07%)
8. ლეილა ძიძიგური - 39 (6.81%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 6 (1.05%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 33 (5.76%)
37. სერიოჟა გეთია - 4 (0.7%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 7 (1.22%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 307 (53.58%)
ოქმი
09.20 61 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 43 (8.07%)
3. დავით კუჭაშვილი - 22 (4.13%)
5. რევაზ სხულუხია - 126 (23.64%)
8. ლეილა ძიძიგური - 29 (5.44%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 4 (0.75%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 23 (4.32%)
37. სერიოჟა გეთია - 1 (0.19%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 7 (1.31%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 278 (52.16%)
ოქმი
09.20 62 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 43 (7.52%)
3. დავით კუჭაშვილი - 19 (3.32%)
5. რევაზ სხულუხია - 116 (20.28%)
8. ლეილა ძიძიგური - 24 (4.2%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 6 (1.05%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 26 (4.55%)
37. სერიოჟა გეთია - 2 (0.35%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 9 (1.57%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 327 (57.17%)
ოქმი
09.20 63 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 49 (10.52%)
3. დავით კუჭაშვილი - 18 (3.86%)
5. რევაზ სხულუხია - 87 (18.67%)
8. ლეილა ძიძიგური - 33 (7.08%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 0 (0%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 15 (3.22%)
37. სერიოჟა გეთია - 1 (0.21%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 7 (1.5%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 256 (54.94%)
ოქმი
09.20 64 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 72 (15.52%)
3. დავით კუჭაშვილი - 4 (0.86%)
5. რევაზ სხულუხია - 77 (16.59%)
8. ლეილა ძიძიგური - 10 (2.16%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 3 (0.65%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 5 (1.08%)
37. სერიოჟა გეთია - 1 (0.22%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 6 (1.29%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 286 (61.64%)
ოქმი
09.20 94 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 44 (21.36%)
3. დავით კუჭაშვილი - 2 (0.97%)
5. რევაზ სხულუხია - 33 (16.02%)
8. ლეილა ძიძიგური - 4 (1.94%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 2 (0.97%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 2 (0.97%)
37. სერიოჟა გეთია - 1 (0.49%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 0 (0%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 118 (57.28%)
ოქმი
09.20 95 2. ნიკოლოზ მაისურაძე - 36 (11.36%)
3. დავით კუჭაშვილი - 7 (2.21%)
5. რევაზ სხულუხია - 61 (19.24%)
8. ლეილა ძიძიგური - 16 (5.05%)
17. მალხაზი მუშკუდიანი - 2 (0.63%)
27. ნათია ტაბლიაშვილი - 8 (2.52%)
37. სერიოჟა გეთია - 1 (0.32%)
39. გიორგი ხაჩიძე - 4 (1.26%)
41. ალექსანდრე ხუჯაძე - 182 (57.41%)
ოქმი
09.21 65 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 53 (11.73%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 16 (3.54%)
5. დავით ჯანგველაძე - 92 (20.35%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 55 (12.17%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 14 (3.1%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 6 (1.33%)
20. გოჩა მსხილაძე - 2 (0.44%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 11 (2.43%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 6 (1.33%)
39. არმენაკ სარქისიან - 0 (0%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 197 (43.58%)
ოქმი
09.21 66 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 43 (7.11%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 23 (3.8%)
5. დავით ჯანგველაძე - 80 (13.22%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 187 (30.91%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 13 (2.15%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 4 (0.66%)
20. გოჩა მსხილაძე - 3 (0.5%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 5 (0.83%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 3 (0.5%)
39. არმენაკ სარქისიან - 0 (0%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 244 (40.33%)
ოქმი
09.21 67 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 38 (7.97%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 7 (1.47%)
5. დავით ჯანგველაძე - 79 (16.56%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 139 (29.14%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 14 (2.94%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 5 (1.05%)
20. გოჩა მსხილაძე - 5 (1.05%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 11 (2.31%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 3 (0.63%)
39. არმენაკ სარქისიან - 0 (0%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 176 (36.9%)
ოქმი
09.21 68 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 43 (8.7%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 17 (3.44%)
5. დავით ჯანგველაძე - 89 (18.02%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 49 (9.92%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 29 (5.87%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 13 (2.63%)
20. გოჩა მსხილაძე - 5 (1.01%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 9 (1.82%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 3 (0.61%)
39. არმენაკ სარქისიან - 3 (0.61%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 234 (47.37%)
ოქმი
09.21 69 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 32 (6.69%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 8 (1.67%)
5. დავით ჯანგველაძე - 97 (20.29%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 94 (19.67%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 13 (2.72%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 23 (4.81%)
20. გოჩა მსხილაძე - 9 (1.88%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 11 (2.3%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 3 (0.63%)
39. არმენაკ სარქისიან - 2 (0.42%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 186 (38.91%)
ოქმი
09.21 70 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 38 (6.83%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 27 (4.86%)
5. დავით ჯანგველაძე - 83 (14.93%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 90 (16.19%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 12 (2.16%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 30 (5.4%)
20. გოჩა მსხილაძე - 11 (1.98%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 14 (2.52%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 2 (0.36%)
39. არმენაკ სარქისიან - 5 (0.9%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 244 (43.88%)
ოქმი
09.21 71 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 125 (21.44%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 40 (6.86%)
5. დავით ჯანგველაძე - 99 (16.98%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 39 (6.69%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 20 (3.43%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 4 (0.69%)
20. გოჩა მსხილაძე - 4 (0.69%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 13 (2.23%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 5 (0.86%)
39. არმენაკ სარქისიან - 0 (0%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 234 (40.14%)
ოქმი
09.21 72 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 101 (17.63%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 58 (10.12%)
5. დავით ჯანგველაძე - 78 (13.61%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 53 (9.25%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 17 (2.97%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 0 (0%)
20. გოჩა მსხილაძე - 11 (1.92%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 14 (2.44%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 3 (0.52%)
39. არმენაკ სარქისიან - 1 (0.17%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 237 (41.36%)
ოქმი
09.21 73 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 44 (9.84%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 76 (17%)
5. დავით ჯანგველაძე - 75 (16.78%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 24 (5.37%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 22 (4.92%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 1 (0.22%)
20. გოჩა მსხილაძე - 0 (0%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 10 (2.24%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 2 (0.45%)
39. არმენაკ სარქისიან - 0 (0%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 193 (43.18%)
ოქმი
09.21 74 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 43 (7.86%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 105 (19.2%)
5. დავით ჯანგველაძე - 93 (17%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 31 (5.67%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 15 (2.74%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 0 (0%)
20. გოჩა მსხილაძე - 6 (1.1%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 10 (1.83%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 1 (0.18%)
39. არმენაკ სარქისიან - 1 (0.18%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 242 (44.24%)
ოქმი
09.21 75 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 64 (12.83%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 96 (19.24%)
5. დავით ჯანგველაძე - 68 (13.63%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 35 (7.01%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 9 (1.8%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 3 (0.6%)
20. გოჩა მსხილაძე - 1 (0.2%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 8 (1.6%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 3 (0.6%)
39. არმენაკ სარქისიან - 3 (0.6%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 209 (41.88%)
ოქმი
09.21 76 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 52 (10.77%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 59 (12.22%)
5. დავით ჯანგველაძე - 93 (19.25%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 50 (10.35%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 21 (4.35%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 4 (0.83%)
20. გოჩა მსხილაძე - 1 (0.21%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 13 (2.69%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 3 (0.62%)
39. არმენაკ სარქისიან - 15 (3.11%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 172 (35.61%)
ოქმი
09.21 77 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 39 (7.96%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 27 (5.51%)
5. დავით ჯანგველაძე - 136 (27.76%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 39 (7.96%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 14 (2.86%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 4 (0.82%)
20. გოჩა მსხილაძე - 6 (1.22%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 15 (3.06%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 2 (0.41%)
39. არმენაკ სარქისიან - 3 (0.61%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 205 (41.84%)
ოქმი
09.21 78 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 46 (10.27%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 61 (13.62%)
5. დავით ჯანგველაძე - 84 (18.75%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 41 (9.15%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 18 (4.02%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 3 (0.67%)
20. გოჩა მსხილაძე - 5 (1.12%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 7 (1.56%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 3 (0.67%)
39. არმენაკ სარქისიან - 2 (0.45%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 178 (39.73%)
ოქმი
09.21 79 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 50 (9.92%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 16 (3.17%)
5. დავით ჯანგველაძე - 134 (26.59%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 46 (9.13%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 34 (6.75%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 4 (0.79%)
20. გოჩა მსხილაძე - 5 (0.99%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 10 (1.98%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 1 (0.2%)
39. არმენაკ სარქისიან - 5 (0.99%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 199 (39.48%)
ოქმი
09.21 80 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 50 (10.96%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 18 (3.95%)
5. დავით ჯანგველაძე - 78 (17.11%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 36 (7.89%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 24 (5.26%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 6 (1.32%)
20. გოჩა მსხილაძე - 4 (0.88%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 19 (4.17%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 1 (0.22%)
39. არმენაკ სარქისიან - 1 (0.22%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 219 (48.03%)
ოქმი
09.21 81 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 65 (12.5%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 10 (1.92%)
5. დავით ჯანგველაძე - 135 (25.96%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 42 (8.08%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 15 (2.88%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 3 (0.58%)
20. გოჩა მსხილაძე - 0 (0%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 15 (2.88%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 0 (0%)
39. არმენაკ სარქისიან - 2 (0.38%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 233 (44.81%)
ოქმი
09.21 82 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 68 (12.23%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 18 (3.24%)
5. დავით ჯანგველაძე - 151 (27.16%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 35 (6.29%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 28 (5.04%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 3 (0.54%)
20. გოჩა მსხილაძე - 5 (0.9%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 12 (2.16%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 4 (0.72%)
39. არმენაკ სარქისიან - 0 (0%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 232 (41.73%)
ოქმი
09.21 83 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 59 (11.59%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 14 (2.75%)
5. დავით ჯანგველაძე - 92 (18.07%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 45 (8.84%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 20 (3.93%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 6 (1.18%)
20. გოჩა მსხილაძე - 6 (1.18%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 8 (1.57%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 0 (0%)
39. არმენაკ სარქისიან - 4 (0.79%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 255 (50.1%)
ოქმი
09.21 84 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 39 (8.25%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 16 (3.38%)
5. დავით ჯანგველაძე - 87 (18.39%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 39 (8.25%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 23 (4.86%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 2 (0.42%)
20. გოჩა მსხილაძე - 9 (1.9%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 9 (1.9%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 1 (0.21%)
39. არმენაკ სარქისიან - 2 (0.42%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 246 (52.01%)
ოქმი
09.21 85 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 19 (4.31%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 12 (2.72%)
5. დავით ჯანგველაძე - 107 (24.26%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 42 (9.52%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 21 (4.76%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 2 (0.45%)
20. გოჩა მსხილაძე - 4 (0.91%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 11 (2.49%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 3 (0.68%)
39. არმენაკ სარქისიან - 3 (0.68%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 217 (49.21%)
ოქმი
09.21 86 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 42 (8.92%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 25 (5.31%)
5. დავით ჯანგველაძე - 74 (15.71%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 36 (7.64%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 21 (4.46%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 3 (0.64%)
20. გოჩა მსხილაძე - 24 (5.1%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 15 (3.18%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 1 (0.21%)
39. არმენაკ სარქისიან - 2 (0.42%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 228 (48.41%)
ოქმი
09.21 87 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 35 (7.74%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 22 (4.87%)
5. დავით ჯანგველაძე - 85 (18.81%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 43 (9.51%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 11 (2.43%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 3 (0.66%)
20. გოჩა მსხილაძე - 3 (0.66%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 10 (2.21%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 1 (0.22%)
39. არმენაკ სარქისიან - 4 (0.88%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 235 (51.99%)
ოქმი
09.21 88 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 37 (8.81%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 18 (4.29%)
5. დავით ჯანგველაძე - 70 (16.67%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 56 (13.33%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 16 (3.81%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 2 (0.48%)
20. გოჩა მსხილაძე - 4 (0.95%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 8 (1.9%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 3 (0.71%)
39. არმენაკ სარქისიან - 0 (0%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 206 (49.05%)
ოქმი
09.21 89 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 29 (6.17%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 24 (5.11%)
5. დავით ჯანგველაძე - 118 (25.11%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 49 (10.43%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 18 (3.83%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 2 (0.43%)
20. გოჩა მსხილაძე - 2 (0.43%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 11 (2.34%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 2 (0.43%)
39. არმენაკ სარქისიან - 2 (0.43%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 213 (45.32%)
ოქმი
09.21 90 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 66 (13.39%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 10 (2.03%)
5. დავით ჯანგველაძე - 81 (16.43%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 39 (7.91%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 10 (2.03%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 3 (0.61%)
20. გოჩა მსხილაძე - 2 (0.41%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 4 (0.81%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 0 (0%)
39. არმენაკ სარქისიან - 3 (0.61%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 275 (55.78%)
ოქმი
09.21 91 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 61 (13.47%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 16 (3.53%)
5. დავით ჯანგველაძე - 96 (21.19%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 53 (11.7%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 13 (2.87%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 4 (0.88%)
20. გოჩა მსხილაძე - 4 (0.88%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 7 (1.55%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 1 (0.22%)
39. არმენაკ სარქისიან - 3 (0.66%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 195 (43.05%)
ოქმი
09.21 92 2. გიორგი ეგრისელაშვილი - 79 (15.83%)
3. ნიკოლოზ ჯაში - 16 (3.21%)
5. დავით ჯანგველაძე - 82 (16.43%)
8. გიორგი გოგოლაძე - 41 (8.22%)
10. მიხეილ ქუმსიშვილი - 19 (3.81%)
17. ზურაბ ვეფხვაძე - 1 (0.2%)
20. გოჩა მსხილაძე - 7 (1.4%)
27. ვახტანგ დიდებულიძე - 14 (2.81%)
37. ვაჟა ბერიანიძე - 3 (0.6%)
39. არმენაკ სარქისიან - 6 (1.2%)
41. თამარ ტალიაშვილი - 231 (46.29%)
ოქმი