ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

დედოფლისწყარო
( მონაცემები 23 უბნის მიხედვით )

2 5 8 27 41 ოქმი
1 51 70 28 2 335 ოქმი
2 51 62 42 0 241 ოქმი
3 65 91 44 4 406 ოქმი
4 40 159 69 1 358 ოქმი
5 33 125 44 8 294 ოქმი
6 40 78 35 0 312 ოქმი
7 39 63 27 3 285 ოქმი
8 68 109 36 1 330 ოქმი
9 63 104 14 0 407 ოქმი
10 9 35 5 2 259 ოქმი
11 26 146 24 1 387 ოქმი
12 80 35 46 0 312 ოქმი
13 50 25 67 2 187 ოქმი
14 26 22 115 1 256 ოქმი
15 13 74 18 0 208 ოქმი
16 95 58 19 3 332 ოქმი
17 12 58 8 1 241 ოქმი
18 4 24 2 0 201 ოქმი
19 62 118 41 1 403 ოქმი
20 46 81 19 4 257 ოქმი
21 12 90 16 2 216 ოქმი
22 23 50 10 1 211 ოქმი
23 10 81 15 0 111 ოქმი