ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

ლაგოდეხი
( მონაცემები 37 უბნის მიხედვით )

2 5 27 41 ოქმი
1 59 213 1 271 ოქმი
2 113 184 12 336 ოქმი
3 81 107 5 391 ოქმი
4 29 149 4 263 ოქმი
5 63 231 9 351 ოქმი
6 76 109 1 270 ოქმი
7 76 132 4 256 ოქმი
8 116 175 8 219 ოქმი
9 46 168 7 235 ოქმი
10 58 161 9 402 ოქმი
11 39 76 5 199 ოქმი
12 54 38 1 207 ოქმი
13 40 63 3 265 ოქმი
14 82 154 9 448 ოქმი
15 86 142 8 377 ოქმი
16 43 222 7 430 ოქმი
17 29 181 2 169 ოქმი
18 25 79 2 220 ოქმი
19 31 72 0 285 ოქმი
20 16 86 0 327 ოქმი
21 43 44 1 274 ოქმი
22 47 114 2 321 ოქმი
23 6 49 0 109 ოქმი
24 39 61 10 396 ოქმი
25 79 89 0 614 ოქმი
26 61 37 3 595 ოქმი
27 42 67 2 281 ოქმი
28 65 101 5 256 ოქმი
29 109 77 4 368 ოქმი
30 87 147 6 308 ოქმი
31 19 109 0 124 ოქმი
32 71 107 3 226 ოქმი
33 27 14 1 227 ოქმი
34 48 79 6 240 ოქმი
35 27 42 1 179 ოქმი
36 12 63 1 247 ოქმი
37 37 32 1 152 ოქმი