ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

თიანეთი
( მონაცემები 20 უბნის მიხედვით )

7 41 ოქმი
1 301 276 ოქმი
2 334 280 ოქმი
3 173 117 ოქმი
4 68 109 ოქმი
5 72 98 ოქმი
6 52 83 ოქმი
7 35 40 ოქმი
8 179 138 ოქმი
9 162 184 ოქმი
10 59 51 ოქმი
11 198 193 ოქმი
12 337 170 ოქმი
13 30 134 ოქმი
14 73 114 ოქმი
15 90 128 ოქმი
16 184 172 ოქმი
17 164 228 ოქმი
18 69 84 ოქმი
19 250 249 ოქმი
20 247 228 ოქმი