ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

ბოლნისი
( მონაცემები 62 უბნის მიხედვით )

2 5 41 ოქმი
1 51 26 252 ოქმი
2 45 38 338 ოქმი
3 44 19 369 ოქმი
4 23 13 310 ოქმი
5 50 23 362 ოქმი
6 50 21 348 ოქმი
7 4 25 175 ოქმი
8 7 20 293 ოქმი
9 6 5 297 ოქმი
10 71 22 175 ოქმი
11 45 53 578 ოქმი
12 36 50 629 ოქმი
13 38 43 568 ოქმი
14 24 25 472 ოქმი
15 3 33 332 ოქმი
16 1 16 81 ოქმი
17 6 50 144 ოქმი
18 6 19 236 ოქმი
19 2 15 51 ოქმი
20 2 76 454 ოქმი
21 2 40 215 ოქმი
22 17 22 316 ოქმი
23 25 22 89 ოქმი
24 4 32 149 ოქმი
25 4 13 119 ოქმი
26 19 70 279 ოქმი
27 21 24 309 ოქმი
28 6 42 124 ოქმი
29 3 22 101 ოქმი
30 1 120 296 ოქმი
31 7 74 318 ოქმი
32 3 25 263 ოქმი
33 3 5 365 ოქმი
34 9 85 364 ოქმი
35 6 84 393 ოქმი
36 7 96 346 ოქმი
37 9 25 289 ოქმი
38 49 63 387 ოქმი
39 11 14 124 ოქმი
40 14 31 363 ოქმი
41 67 42 511 ოქმი
42 59 22 101 ოქმი
43 26 2 292 ოქმი
44 12 10 186 ოქმი
45 7 15 175 ოქმი
46 11 37 136 ოქმი
47 6 109 373 ოქმი
48 4 115 293 ოქმი
49 12 45 418 ოქმი
50 12 33 436 ოქმი
51 7 16 531 ოქმი
52 20 7 170 ოქმი
53 14 60 1003 ოქმი
54 13 22 726 ოქმი
55 24 33 682 ოქმი
56 31 62 833 ოქმი
57 12 18 181 ოქმი
58 13 14 103 ოქმი
59 9 13 402 ოქმი
60 9 73 339 ოქმი
61 34 9 268 ოქმი
62 5 19 470 ოქმი