ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

ასპინძა
( მონაცემები 23 უბნის მიხედვით )

2 5 41 42 ოქმი
1 64 16 583 306 ოქმი
2 17 7 79 59 ოქმი
3 37 25 178 98 ოქმი
4 19 7 513 89 ოქმი
5 4 2 32 23 ოქმი
6 2 1 63 9 ოქმი
7 39 6 100 62 ოქმი
8 34 20 208 69 ოქმი
9 45 13 117 156 ოქმი
10 30 10 104 77 ოქმი
11 17 15 94 31 ოქმი
12 8 5 195 8 ოქმი
13 5 1 44 36 ოქმი
14 18 0 46 39 ოქმი
15 16 9 180 62 ოქმი
16 51 30 178 62 ოქმი
17 27 9 72 35 ოქმი
18 48 1 156 71 ოქმი
19 13 0 133 69 ოქმი
20 30 5 149 185 ოქმი
21 45 7 61 26 ოქმი
22 21 11 80 72 ოქმი
23 42 19 403 418 ოქმი