ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

ონი
( მონაცემები 23 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
1 103 434 ოქმი
2 51 535 ოქმი
3 17 37 ოქმი
4 24 179 ოქმი
5 5 100 ოქმი
6 6 64 ოქმი
7 1 21 ოქმი
8 8 110 ოქმი
9 14 133 ოქმი
10 28 122 ოქმი
11 13 191 ოქმი
12 12 55 ოქმი
13 16 53 ოქმი
14 6 54 ოქმი
15 21 225 ოქმი
16 26 279 ოქმი
17 32 228 ოქმი
18 3 32 ოქმი
19 4 55 ოქმი
20 3 68 ოქმი
21 4 79 ოქმი
22 14 69 ოქმი
23 9 61 ოქმი