ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

ბაღდათი
( მონაცემები 30 უბნის მიხედვით )

5 18 27 41 ოქმი
1 147 1 10 360 ოქმი
2 191 2 7 330 ოქმი
3 156 13 1 293 ოქმი
4 139 12 11 350 ოქმი
5 162 12 9 247 ოქმი
6 137 3 6 277 ოქმი
7 111 3 3 141 ოქმი
8 189 8 15 288 ოქმი
9 215 16 12 325 ოქმი
10 51 2 1 86 ოქმი
11 87 1 7 186 ოქმი
12 205 6 10 448 ოქმი
13 87 7 11 286 ოქმი
14 176 5 3 342 ოქმი
15 179 13 9 345 ოქმი
16 172 7 10 280 ოქმი
17 73 1 5 187 ოქმი
18 53 1 1 117 ოქმი
19 116 1 1 103 ოქმი
20 29 2 0 113 ოქმი
21 50 0 4 139 ოქმი
22 98 4 3 167 ოქმი
23 160 6 8 239 ოქმი
24 179 0 15 219 ოქმი
25 121 7 8 218 ოქმი
26 133 0 8 314 ოქმი
27 168 7 12 147 ოქმი
28 92 4 5 169 ოქმი
29 84 2 8 282 ოქმი
30 93 9 6 208 ოქმი