ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

წალენჯიხა
( მონაცემები 28 უბნის მიხედვით )

2 5 41 ოქმი
1 32 144 455 ოქმი
2 61 106 348 ოქმი
3 36 106 343 ოქმი
4 22 66 163 ოქმი
5 44 45 335 ოქმი
6 59 69 205 ოქმი
7 48 60 161 ოქმი
8 39 65 148 ოქმი
9 46 90 284 ოქმი
10 39 36 477 ოქმი
11 42 35 386 ოქმი
12 56 73 218 ოქმი
13 41 85 354 ოქმი
14 34 49 225 ოქმი
15 139 103 472 ოქმი
16 100 247 397 ოქმი
17 32 96 211 ოქმი
18 88 84 189 ოქმი
19 38 48 117 ოქმი
20 44 72 229 ოქმი
21 65 85 300 ოქმი
22 21 24 111 ოქმი
23 70 76 290 ოქმი
24 170 124 362 ოქმი
25 50 252 315 ოქმი
26 33 64 160 ოქმი
27 61 111 192 ოქმი
28 40 189 323 ოქმი